Utsending av influensavaksine utsatt

Utsendelsen av vaksine til årets sesonginfluensa er utsatt fra Folkehelseinstituttet. Det er rift om vaksinene i år og helsemyndighetene har bestemt at det er risikogruppene som prioriteres først.

Risikogruppene får vaksine først
Vi venter vaksinene i uke 49-50. Det er fastlegene som vaksinerer. Dersom du tilhører en av gruppene nedenfor og ønsker å vaksinere deg, skal du derfor bestille time hos fastlegen din.

Forsterket vaksine

I år får beboere over 65 år i sykehjem og omsorgsboliger tilbud om en forsterket vaksine, som heter Fluad. Fluad har bedre effekt for eldre enn den tradisjonelle vaksinen. Enkelte hjemmeboende personer over 80 år med stort hjelpebehov vil også få tilbud om Fluad fra kommunen. Den forsterkede vaksinen ventes til Grue samtidig med leveransen i uke 49-50.

Vasine til risikogrupper

Influensavaksinasjon anbefales til følgende risikogrupper:

 1. Beboere i omsorgsboliger og sykehjem – får tilbud om vaksine i sykehjem og boliger.
 2. Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine.
 3. Alle fra fylte 65 år.
 4. Barn og voksne med:
  1. Diabetes type 1 og 2.
  2. Kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt.
  3. Kronisk nevrologisk sykdom eller skade.
  4. Nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
 5. Svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 6. Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Vaksine til helsepersonell

I tillegg anbefales influensavaksine til

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Prioritering er viktig

Risikogruppene for alvorlig influensasykdom er i stor grad de samme som har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksine mot influensa beskytter ikke mot covid-19, men det reduserer sannsynligheten for å bli syk med influensa og covid-19 samtidig. 

I år er det spesielt viktig at risikogrupper og helsepersonell tar influensavaksinen, og den viktigste årsaken er at det forebygger at helsevesenet overbelastes av at mange blir alvorlig syke av influensa og koronavirus i samme periode. 

Personer utenfor risikogruppene

Etter at vaksinering av risikogruppene er gjennomført vil det åpnes for den øvrige befolkning som ønsker vaksine. Dette vil annonseres, og det vil være aktuelt tidligst fra 1.desember.

Status influensavaksinering i Grue

Fastlegene i Grue vaksinerer sine pasienter i risikogruppene. Man kan også få satt vaksine på apotek, men også her gjelder regelen om at de med risikofaktorer som ønsker vaksine, skal prioriteres fram til 1. desember. Helsepersonell har allerede fått vaksine på arbeidsplassen. Til sammenlikning med i fjor, er det tre ganger så mange ansatte i helsesektoren i Grue har tatt influensavaksine i år.

Årets influensasesong

Det er for tidlig å si noe om hvilke influensavirus som vil sirkulere i sesongen 2020/21 og hvordan influensasesongen vil utvikle seg. Det er ingenting som tilsier at denne sesongen vil bli annerledes enn tidligere sesonger, med unntak av at strenge smitteverntiltak tilsvarende de som ble innført i mars 2020 vil kunne redusere influensasirkulasjonen i befolkningen.

I de senere år har influensautbruddet startet rundt juletider med en topp enten ved nyttår eller rundt vinterferien. Det er derfor svært viktig at så mange som mulig er vaksinert før jul. Samtidig må man unngå at vaksineringen starter for tidlig, da immuniteten etter influensavaksine reduseres gradvis og vanligvis ikke varer mer enn 6 måneder, især hos eldre.

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Telefonliste

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Agnete Bekkesletten