Koronavaksinering i Grue

Her finner du informasjon om koronavaksinasjon i Grue kommune.

Antall vaksinerte

Tabellen viser antall folkeregisterte i Grue som er vaksinert. Tallene oppdateres automatisk hver virkedag ca. kl. 13. Det kan være forsinkelser i registrering til SYSVAK og tallene kan derfor endre seg noe over tid.  

Antall vaksinerte i Grue

Vi vaksinerer 65-74 år

Kommuneoverlege Jan-Øyvind Lorgen(8. april) Denne uken har vi startet vaksinering av innbyggere i alderen 65-74 år og personer i såkalte risikogrupper.
- Framover vil vi i økende grad prioritere å vaksinere innbyggere i prioriteringsgruppe 4 framfor helsepersonell, sier kommuneoverlege Jan-Øyvind Lorgen (bildet). 

Gruppe 4 vil si innbyggere i alderen 65-74 år og personer i alderen 18-64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for et alvorlig forløp.

Samtidig som denne gruppen prioriteres, skal andelen vaksiner som går til helsepersonell, reduseres til om lag 5%. Til nå har denne andelen vært 20%. Vi forventer å motta flere vaksinedoser de neste ukene.

Ikke ring – fastlegen kontakter deg 

Pasienter som bor i Grue vil bli kontaktet av sitt fastlegekontor etter prioriteringslisten til Folkehelseinstituttet. Vi ber om at du ikke ringer fastlegen om tidspunkt for vaksine. Du vil bli kontaktet når det er din tur. 

Hele prioriteringslisten til Folkehelseinstituttet finner du litt lenger ned på denne siden.

Status på vaksinering

Vi planlegger vaksinasjon

(12. april) Vi fikk 23 hetteglass Pfizer-vaksinen i uke 14. Det er totalt gitt 155 doser.

Legene har satt til sammen 131 vaksiner, mens det er satt 24 doser på helsetunet (dose 1). Foruten helsepersonell, har tilsammen 15 brannmenn fått vaksinen.

(3. april) Kommunen fikk 13 hetteglass Pfizer-vaksinen i påskeuken. Totalt er det satt 89 vaksiner.
Fastlegene har satt i alt 70 vaksiner, mens det er gitt 19 vaksinedoser på Helsetunet.

(29. mars) Vi fikk 14 hetteglass av Pfizer-vaksinen i uke 12. Fastlegene satte til sammen 75 vaksiner, mens helsetunet satte 19 vaksinedoser.

(22. mars) Grue fikk 12 hetteglass Pfizer-vaksinen i uke 11, og totalt er det gitt 82 vaksiner. Fastlegene har satt 64 vaksiner av disse, mens det er satt 18 vaksinedoser på Helsetunet.

(15. mars) I uke 10 vaksinerte fastlegene hele 90 innbyggere. 70 innbyggere har fått Pfizer/BioNTech-vaksinen. Det er også 20 som har fått sin første dose med AstraZeneca. Dosene ble gitt tidlig i uka før vaksinen ble satt på pause. 7 personer på Helsetunet har også fått dose 2.

Plan for vaksinering

Grue kommune har gode planer for vaksinasjon. Det er fastlegene som kjenne sine pasienter best og som har ansvaret for vaksinering. Vi får tildelt vaksiner i det nasjonale vaksineprogrammet, og vi vaksinerer fortløpende. Dersom vi på et tidspunkt får mange vaksiner, har vi også plan for massevaksinering.

Det er fastlegen som tar kontakt med sine pasienter for å tilby vaksinen.

Se prioriteringslisten litt lenger ned på siden.

Fastlege i annen kommune

Dersom du har fastlege i annen kommune, kan du ta kontakt med et av legekontorene i Grue for å registrere deg for vaksinasjon: 

 • Telefon Lerner og Schjelderup-Høye: 62944910
 • Telefon Christiansen og Samimi: 62942200

På vaksinasjonsdagen må du huske

 • Utfylt egenerklæringsskjema
 • Dersom du bruker blodfortynnende medisiner (Marevan, Warfarin, Lixiana, Eliquis, Xarelto eller Pradaxa), så skal du ta denne medisinen etter du har blitt vaksinert.
 • Du skal ikke møte til vaksinasjon dersom du har forkjølelsessymptomer, feber over 38C eller andre tegn på infeksjonssykdom.
 • Du skal heller ikke møte til vaksinasjon dersom du er i karantene eller venter svar på koronatest

Ta med munnbind hvis du har. Hvis ikke får du utdelt.

Prioriteringsliste 

Når kan jeg få vaksine?

Vi følger prioriteringslisten fra Folkehelseinstituttet. Det er ikke mulig å avvike fra denne. Du vil bli kontaktet av din fastlege når det er din tur.

I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt følgende prioriteringsrekkefølge:

 1. Beboere i sykehjem (fullført)
  1. Utvalgte helsepersonellgrupper
 2. Alder 85 år og eldre (fullført)
 3. Alder 75-84 år (pågående)
 4. Alder 65-74 år og personer med høy risiko mellom 18 og 64 år med følgende sykdommene/tilstander: (startet i uke 14)
  1. Organtransplantasjon
  2. Immunsvikt
  3. Hematologisk kreftsykdom siste fem år
  4. Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
  5. Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
  6. Kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdom/tilstand
 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdom/tilstand
 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdom/tilstand
 8. Alder 55-64 år
 9. Alder 45-54 år

Utvalgte helsepersonellgrupper får vaksine

På grunn av betydelig fare for mer smitte de nærmeste ukene vil også utvalgte helsepersonellgrupper bli prioritert. Vi startet vaksinering av helsepersonale i uke 2. Det er de regionale helseforetakene og kommunene som bestemmer hvem som skal prioriteres etter forslag til kriterier fra FHI. Vaksinasjon av utvalgte helsepersonellgrupper vil pågå parallelt med vaksinasjon av beboere i sykehjem og risikogrupper over 85 år.

Tilbud om vaksine

Personer som prioriteres vil bli kontaktet for tilbud om vaksinasjon. Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste. 

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. 

Vaksinen er gratis for alle i anbefalte grupper som oppholder seg i Norge, også utenlandske statsborgere. Dersom du blir kontaktet av noen som tilbyr deg vaksine mot betaling, er dette svindel.

Transport til vaksine

Reise til vaksinering for korona anses som forebyggende arbeid, og dekkes ikke etter pasientreiseforskriften § 7. Unntak gjelder for pasienter i risikogrupper hvor det er dokumentert av lege at det er nødvendig for dem å ta vaksinen. Mer informasjon: pasientreiser.no

Vaksiner

AstraZeneca-vaksinen

(15. mars) Grue kommune har på lik linje med flere andre kommuner satt vaksinering med AstraZeneca-vaksinen på vent. 

Pfizer-vaksinen

Folkehelseinstituttet har endret sine anbefalinger om doseintervallet for Pfizer/BioNtech-vaksinen. Fra 15. mars skal dose 2 gis etter 6 uker. Dette gjøres for at flest mulig av våre eldre og innbyggere med risikofaktorer, skal få dose 1. Hvis du likevel har fått time for å få den andre dosen, skal du motta denne som planlagt.

Godt smittevern fortsatt viktig

Det vil komme nye forsyninger av vaksine hver uke, men det vil ta lang tid før alle som anbefales vaksinasjon får tilbudet, derfor vil smittevernråd fortsatt gjelde i lang tid. Så i mellomtid må vi huske:

 • God hånd- og hostehygiene
 • Holde 1 meter avstand til andre enn de du bor med
 • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme og du bør ta en test

Brosjyrer

Koronavaksine

Brosjyre: Koronavaksine på 1-2-3

Brosjyrer på flere språk

Informasjonsark om vaksinen fra BioNTech/Pfizer

Informasjonsark om AstraZeneca-vaksinen

Egenerklæringsskjema

Egenerklæringsskjema for koronavaksinering (fyll ut og ta med på vaksinasjonsdagen)

Mer informasjon

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Telefonliste

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Agnete Bekkesletten