Koronavaksinering i Grue

(oppdatert 22. januar) Her finner du informasjon om koronavaksinasjon i Grue kommune.

Til nå har 70 personer i Grue kommune fått første dose av koronavaksinen. Beboere på sykehjem og i omsorgsboliger er prioritert, men hver uke vaksinerer vi også 20% av vårt helsepersonell.

Lege Ingeborg Schjelderup-Høye har fått koronavaksinen- Jeg er glad for at vaksineringen endelig er i gang og jeg føler meg heldig som har fått den, sier Ingeborg Schjelderup-Høye (bildet). Hun jobber som fastlege og har i tillegg en stilling som lege ved sykehjemmet.

Det var sykepleier Ingrid Nygård som satte vaksinen.

- En vaksine er den ideelle medisin fordi man kan hindre at man får en sykdom. Slik det ser ut nå er vaksine den eneste måten å bekjempe covid-19 på, sier Schjelderup-Høye.

Vaksinering startet 7. januar

Grue kommune mottok 25 doser av Cominarty (Pfizer/BioNTech-vaksinen) i uke 2 og startet vaksinasjon av beboere på sykehjemmet  torsdag 7. januar. 

I uke 3 fikk vi 20 nye doser og vi kunne vaksinere utsatt helsepersonell på lik linje med de eldste beboerne. Det er 20% av dosene som skal gå til helsepersonell.
På sykehjemmet er det to sykepleiere på hver avdeling som vil gjennomføre vaksinasjonen av våre beboere.

Vaksinene fordeles i starten i hovedsak etter hvor mange det er i risikogruppene i kommunene. De bør dermed komme omtrent samtidig nedover prioriteringslisten, selv om det nok vil bli variasjoner.

Utvalgte helsepersonellgrupper får vaksine fra uke 2

Vi planlegger vaksinasjonPå grunn av betydelig fare for mer smitte de nærmeste ukene vil også utvalgte helsepersonellgrupper bli prioritert. De vil få vaksinen fra uke 2. Det er de regionale helseforetakene og kommunene som bestemmer hvem som skal prioriteres etter forslag til kriterier fra FHI. Vaksinasjon av utvalgte helsepersonellgrupper vil pågå parallelt med vaksinasjon av beboere i sykehjem og risikogrupper over 85 år.

Fastlegene vaksinerer

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkert hvor raskt vi får vaksinene og når vi kan tilby dem til anbefalte grupper. 

Grue kommune planlegger nå gjennomføring av vaksinasjonen. Fastlegene får hovedansvaret for vaksinasjonen og bestemmer tidspunkt for oppstart av vaksinering, på bakgrunn av informasjon vi får fra Folkehelseinstituttet.

Tilbud om vaksine

Personer som prioriteres vil bli kontaktet for tilbud om vaksinasjon. Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste. 

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. 

Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom. 

Fastlege i annen kommune

Dersom du har fastlege i annen kommune, kan du ta kontakt med et av legekontorene i Grue for å registrere deg for vaksinasjon. 

Prioritering av vaksine

De eldste og syke vaksineres først (Folkehelseinstituttet)

I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt følgende prioriteringsrekkefølge:

 1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper
 2. Alder 85 år og eldre
 3. Alder 75-84 år
 4. Alder 65-74 år og personer med høy risiko mellom 18 og 64 år med følgende sykdommene/tilstander:
  1. Organtransplantasjon
  2. Immunsvikt
  3. Hematologisk kreftsykdom siste fem år
  4. Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
  5. Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
  6. Kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdom/tilstand
 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdom/tilstand
 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdom/tilstand
 8. Alder 55-64 år
 9. Alder 45-54 år

Foreløpig er ikke helsepersonell prioritert høyere enn disse gruppene, men dette kan endres dersom smittepresset øker, og hvis smittesituasjonen i helseinstitusjonene endrer seg. 

Transport til vaksine

Reise til vaksinering for korona anses som forebyggende arbeid, og dekkes ikke etter pasientreiseforskriften § 7. Unntak gjelder for pasienter i risikogruppa hvor det er dokumentert av lege at det er nødvendig for dem å ta vaksinen. Mer informasjon: pasientreiser.no

Godt smittevern er fortsatt viktig

Det vil komme nye forsyninger av vaksine hver uke, men det vil ta lang tid før alle som anbefales vaksinasjon får tilbudet, derfor vil smittevernråd fortsatt gjelde i lang tid. Så i mellomtid må vi huske:

 • God hånd- og hostehygiene
 • Holde 1 meter avstand til andre enn de du bor med
 • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme og du bør ta en test

Statistikk

Folkehelseinstituttet fører statistikk over hvor mange som får vaksinen. Statistikken viser antall vaksinerte personer mot covid-19 i Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK. Det kan være noe forsinkelser i registrering av vaksinasjon til SYSVAK. Tallene kan derfor endre seg noe over tid. 

Brosjyrer

Koronavaksine

Brosjyre: Koronavaksine på 1-2-3

Brosjyrer på flere språk (oppdateres fortløpende)

Informasjonsark om koronavaksinen fra BioNTech og Pfizer (Comirnaty)

Egenerklæringsskjema

Egenerklæringsskjema for koronavaksinering

Mer informasjon

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Telefonliste

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Agnete Bekkesletten