Koronavaksinering i Grue

Her finner du informasjon om koronavaksinasjon i Grue kommune.

Antall vaksinerte

Tabellen viser antall folkeregistrerte i Grue som er vaksinert. Tallene oppdateres automatisk hver virkedag ca. kl. 13. Det kan være forsinkelser i registrering til SYSVAK og tallene kan derfor endre seg noe over tid.  

Antall vaksinerte i Grue

Vaksinering 12-15-åringer

(17. september) I dag har elever i 8. trinn, 9. trinn og noen i 10. trinn fått vaksine mot Covid-19. Vi fortsetter vaksineringen av 10. trinn og elever i 7. trinn som har fylt 12 år, neste uke.

Vil du bestille vaksine?

(2. september) Vi jobber for å vaksinere flest mulig gruesokninger, fortest mulig. Legene har vaksiner på lager og kan tilby vaksine til deg som ønsker dose 1, eller deg som vil ha fremskyndet dose 2. Det må ha gått minst 21 dager fra du fikk dose 1, til du får dose 2.

Ta kontakt med fastlegen din for å avtale tid. Hvis du ikke har fastlege i Grue, kan du ta kontakt med den legen du ønsker:

Fastlege i annen kommune

Dersom du har fastlege i annen kommune, kan du ta kontakt med et av legekontorene i Grue for å registrere deg for vaksinasjon: 

 • Dr. Lerner og Dr. Schjelderup-Høye: telefon 62944910
 • Dr. Christiansen: telefon 62942200
 • Dr. Samimi: telefon 62942212 

Dose 3

Helsemyndighetene har åpnet opp for å tilby 3. vaksinedose for de med alvorlig nedsatt immunforsvar. Fastlegene er allerede i gang med å vaksinere denne gruppen. Vaksineintervall mellom 2. og 3. dose er minst 4 uker. 

Vaksinering 16- og 17-åringer 

(25. august) For Grue-ungdom født i 2004 og 2005 vil vaksinasjon foregå i den videregående skolen. De som er elever ved Solør videregående skole, NTG, Sentrum, Øvrebyen og Skarnes videregående skole, vil få tilbud om vaksine i uke 36. Vaksinen vil bli gitt ved de respektive skolene, uavhengig av bostedskommune.

Status på vaksinering

Vi planlegger vaksinasjonSiste uke

(20. september) I uke 37 er det satt 281 vaksinedoser. Det er mange som får dose 2, men denne uka har vi også kommet godt i gang med å vaksinere 12-15-åringer. De skal foreløpig ha én vaksinedose og FHI anbefaler at de skal vaksineres med Pfizer-vaksinen. Vaksineringen av ungdommene fortsetter i uke 38. 

Helsemyndighetene har åpnet opp for å tilby 3. vaksinedose for de med alvorlig nedsatt immunforsvar. Fastlegene er allerede i gang med å vaksinere denne gruppen. Vaksineintervall mellom 2. og 3. dose er minst 4 uker. 

Vi får fortsatt henvendelser fra innbyggere som ønsker dose 1. 

Rekkefølge for vaksineringen

Vaksinene som kommunen mottar fra og med uke 32, anbefales brukt i denne prioriteringsrekkefølgen:

 1. Dose 2 til de som etter planen skal få dose 2. Doseintervallet bør ikke overskride 12 uker.
 2. Dose 1 for de som ennå ikke har fått denne, uansett årsak.
 3. Fremskyndet dose 2 i de kommuner der dette er aktuelt. De som har ventet lengst skal som hovedregel prioriteres først.

Fremskyndet vaksinering dose 2

(17. august) Nye retningslinjer fra FHI gjør at vi fremskynder dose 2. -Dette vil føre til at våre innbyggere blir fullvaksinert så snart som mulig, sier kommuneoverlege Jan-Øyvind Lorgen.

Vaksinering av gravide

(23. august) Folkehelseinstituttet anbefaler nå at alle gravide kvinner i Norge får tilbud om vaksine mot covid-19. Det anbefales at de får tilbud om to doser mRNA-vaksine, og at vaksine foregår i 2. eller 3. trimester. Gravide som tilhører en risikogruppe for alvorlig forløp av covid-19, kan også vaksineres i 1. trimester. Vaksinasjon i svangerskapet vil også beskytte barnet etter fødsel. 

Gravide anbefales fullvaksinasjon i svangerskapet, men minimumsintervallet må overholdes: minst 3 (for Comirnaty) og 4 uker (for Spikevax). Vaksine kan også gis til kvinner som ammer.

Pedagogisk personell er fullvaksinert

(16. august) Kriseledelsen besluttet forrige uke at lærere og ansatte i barnehage og SFO skulle få dose 2 før skolestart. Vaksineringen ble gjennomført raskt. Til sammen fikk 69 ansatte vaksine. 

Til deg som har fått AstraZeneca

Regjeringen vil følge Folkehelseinstituttets anbefaling om at alle som har fått første dose med AstraZeneca-vaksinen, får tilbud om en mRNA-vaksine som dose 2.

For Grue sin del gjelder dette 90 personer. De vil få tilbud om dose 2 med Pfizer-vaksinen, og vaksinering vil skje 26.-28. mai. Vaksinandene vil bli kontaktet om oppmøtetidspunkt. Kommunen får ekstra doser for å dekke dette behovet.

Forlenget intervall mellom doser

Flere blir raskere vaksinert

Fra og med uke 20 gikk FHI over til 12 ukers doseintervall nasjonalt, men kommunene skal fortsatt forholde seg til skille mellom grupper under 65 år uten underliggende sykdommer og de med.  Hensikten er å vaksinere flere, raskere.

 • 6 ukers doseintervall gjelder for alle over 65 år og alle under 65 år med underliggende sykdommer.
 • Personer tilhørende gruppe 4 med nedsatt immunforsvar skal også ha det korteste intervallet.
 • 12 ukers intervall gjelder for alle under 65 år uten underliggende sykdommer.

Når vi nå får vaksiner fra FHI, oppgis det hvor mange doser som skal brukes som hhv første og andre dose.

Les mer: Utvider tidsintervall mellom vaksinedoser - slik at flere blir raskere vaksinert (fhi.no)

Plan for vaksinering

Grue kommune har gode planer for vaksinasjon. Det er fastlegene som kjenne sine pasienter best og som har ansvaret for vaksinering. Vi får tildelt vaksiner i det nasjonale vaksineprogrammet, og vi vaksinerer fortløpende. Dersom vi på et tidspunkt får mange vaksiner, har vi også plan for massevaksinering.

Det er fastlegen som tar kontakt med sine pasienter for å tilby vaksinen. Se prioriteringslisten litt lenger ned på siden.

På vaksinasjonsdagen må du huske

 • Utfylt egenerklæringsskjema
 • Dersom du bruker blodfortynnende medisiner (Marevan, Warfarin, Lixiana, Eliquis, Xarelto eller Pradaxa), så skal du ta denne medisinen etter du har blitt vaksinert.
 • Du skal ikke møte til vaksinasjon dersom du har forkjølelsessymptomer, feber over 38C eller andre tegn på infeksjonssykdom.
 • Du skal heller ikke møte til vaksinasjon dersom du er i karantene eller venter svar på koronatest

Ta med munnbind hvis du har. Hvis ikke får du utdelt.

Prioriteringsliste 

Når kan jeg få vaksine?

Vi følger prioriteringslisten fra Folkehelseinstituttet. Det er ikke mulig å avvike fra denne. Du vil bli kontaktet av din fastlege når det er din tur.

Basert på råd fra Folkehelseinstituttet, har Regjeringen gitt følgende prioriteringsrekkefølge:

 1. Beboere i sykehjem (fullført)
  1. Utvalgte helsepersonellgrupper
 2. Alder 85 år og eldre (fullført)
 3. Alder 75-84 år (fullført)
 4. Alder 65-74 år og personer med høy risiko mellom 18 og 64 år med følgende sykdommene/tilstander: (fullført)
  1. Organtransplantasjon
  2. Immunsvikt
  3. Hematologisk kreftsykdom siste fem år
  4. Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
  5. Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
  6. Kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdom/tilstand (første dose fullført)
 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdom/tilstand (første dose fullført)
 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdom/tilstand (første dose fullført)
 8. Alder 55-64 år (første dose fullført)
 9. Alder 45-54 år (første dose fullført)
 10. 18-24 år og 40-44 år (pågående)
 11. 25-39 år (pågående)
 12. 16-17 år

Du kan lese mer om kriteriene på Folkehelseinstituttets sider

Tilbud om vaksine

Du vil bli kontaktet for tilbud om vaksinasjon. Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste. 

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. 

Vaksinen er gratis for alle i anbefalte grupper som oppholder seg i Norge, også utenlandske statsborgere. Dersom du blir kontaktet av noen som tilbyr deg vaksine mot betaling, er dette svindel.

Transport til vaksine

Reise til vaksinering for korona anses som forebyggende arbeid, og dekkes ikke etter pasientreiseforskriften § 7. Unntak gjelder for pasienter i risikogrupper hvor det er dokumentert av lege at det er nødvendig for dem å ta vaksinen. Mer informasjon: pasientreiser.no

Vaksiner

AstraZeneca-vaksinen

(oppdatert 26. april) Grue kommune følger nasjonale anbefalinger og har stanset vaksinering med AstraZeneca. Vi vil følge Folkehelseinstituttets anbefaling om at alle som har fått første dose med AstraZeneca-vaksinen, får tilbud om en mRNA-vaksine som dose 2. 

Pfizer-vaksinen

Folkehelseinstituttet har endret sine anbefalinger om doseintervallet for Pfizer/BioNtech-vaksinen. Fra 15. mars skal dose 2 gis etter 6 uker. Dette gjøres for at flest mulig av våre eldre og innbyggere med risikofaktorer, skal få dose 1. Hvis du likevel har fått time for å få den andre dosen, skal du motta denne som planlagt.

Godt smittevern fortsatt viktig

Det vil komme nye forsyninger av vaksine hver uke, men det vil ta lang tid før alle som anbefales vaksinasjon får tilbudet, derfor vil smittevernråd fortsatt gjelde. Så i mellomtid må vi huske:

 • God hånd- og hostehygiene
 • Holde 1 meter avstand til andre enn de du bor med
 • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme og du bør ta en test

Brosjyrer

Koronavaksine

Brosjyre: Koronavaksine på 1-2-3

Brosjyrer på flere språk

Informasjonsark om vaksinen fra BioNTech/Pfizer

Informasjonsark om Moderna-vaksinen

Informasjonsark om AstraZeneca-vaksinen

Egenerklæringsskjema

Egenerklæringsskjema for koronavaksinering (fyll ut og ta med på vaksinasjonsdagen)

Mer informasjon

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Telefonliste

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Agnete Bekkesletten