Koronavaksinering i Grue

Her finner du informasjon om koronavaksinasjon i Grue kommune.

Antall vaksinerte

Tabellen viser antall folkeregistrerte i Grue som er vaksinert. Tallene oppdateres automatisk hver virkedag ca. kl. 13. Det kan være forsinkelser i registrering til SYSVAK og tallene kan derfor endre seg noe over tid.  

Antall vaksinerte i Grue

Nå: Vi vaksinerer 55-64 år

Vi startet vaksinering av risikogruppe 5 (alder 55-64 år med underliggende sykdom/tilstand) i uke 21, samtidig som vi er i ferd med å avslutte vaksinering med første dose i risikogruppe 4. Vi følger retningslinjene til Folkehelseinstituttet så nøye som mulig. Hele prioriteringslisten til FHI finner du litt lenger ned på denne siden.

Vi ber om at du tar telefonen når den ringer, og at du takker ja til timen du får tilbud om. Du må være forberedt på å få time til vaksinering i løpet av sommeren. Fastlegene i Grue er forberedt på å motta et økt antall vaksiner i ukene 29-32.

Hvilken vaksinegruppe tilhører du?

Ikke ring – fastlegen kontakter deg 

Pasienter som bor i Grue vil bli kontaktet av sitt fastlegekontor etter prioriteringslisten til Folkehelseinstituttet. Vi ber om at du ikke ringer fastlegen om tidspunkt for vaksine. Du vil bli kontaktet når det er din tur. 

Status på vaksinering

Vi planlegger vaksinasjon

Siste uke

(14. juni) Vi fikk 33 hetteglass Pfizer/B-vaksine i uke 23, og det er satt totalt 235 vaksinedoser.

Legene har satt 221 doser. På Grue helsetu har 14 helsepersonell fått vaksine. Vi er nå i gang med å vaksinere vikarer.

(7. juni) Vi fikk 57 hetteglass med Pfizer/B-vaksinen i uke 22. Fire hetteglass står på vent til neste uke. Totalt er det satt 365 vaksinedoser, hvorav legene har satt 330 doser.

Det er 35 helsepersonell som fikk vaksine forrige uke; 15 har fått første dose og 20 helsepersonell har fått andre dose.

Vi har nå 205 helsepersonell som er fullvaksinert. Blant disse er også fysioterapeuter, ansatte på tannlegekontorer, noen få renholdere og brannmenn. 74 helsepersonell har fått vaksinedose 1.

Vaksinering i sommer

I uke 23 trer regjeringens endrede vaksinasjonsstrategi i kraft, det vil si en geografisk skjevfordeling av vaksiner.

Beslutningen innebærer at 309 kommuner (deriblant Grue) får en andel førstedoser som er ca. 35% mindre i gjennomsnitt enn befolkningsnøkkelen tilsier i 5-7 uker framover. De kommunene som vil få færre doser i denne perioden vil i siste del av juli og første del av august måtte ta igjen tilsvarende doser for den samme gruppen.

Legene vil vaksinere så mange som mulig og er godt forberedt. Legene er klare til å vaksinere gjennom hele sommeren, men er samtidig forberedt på å motta et økt antall vaksiner i ukene 29-32.

Til deg som har fått AstraZeneca

Regjeringen vil følge Folkehelseinstituttets anbefaling om at alle som har fått første dose med AstraZeneca-vaksinen, får tilbud om en mRNA-vaksine som dose 2.

For Grue sin del gjelder dette 90 personer. De vil få tilbud om dose 2 med Pfizer-vaksinen, og vaksinering vil skje 26.-28. mai. Vaksinandene vil bli kontaktet om oppmøtetidspunkt. Kommunen får ekstra doser for å dekke dette behovet.

Forlenget intervall mellom doser

Flere blir raskere vaksinert

Fra og med uke 20 gikk FHI over til 12 ukers doseintervall nasjonalt, men kommunene skal fortsatt forholde seg til skille mellom grupper under 65 år uten underliggende sykdommer og de med.  Hensikten er å vaksinere flere, raskere.

 • 6 ukers doseintervall gjelder for alle over 65 år og alle under 65 år med underliggende sykdommer.
 • Personer tilhørende gruppe 4 med nedsatt immunforsvar skal også ha det korteste intervallet.
 • 12 ukers intervall gjelder for alle under 65 år uten underliggende sykdommer.

Når vi nå får vaksiner fra FHI, oppgis det hvor mange doser som skal brukes som hhv første og andre dose.

Les mer: Utvider tidsintervall mellom vaksinedoser - slik at flere blir raskere vaksinert (fhi.no)

Plan for vaksinering

Grue kommune har gode planer for vaksinasjon. Det er fastlegene som kjenne sine pasienter best og som har ansvaret for vaksinering. Vi får tildelt vaksiner i det nasjonale vaksineprogrammet, og vi vaksinerer fortløpende. Dersom vi på et tidspunkt får mange vaksiner, har vi også plan for massevaksinering.

Det er fastlegen som tar kontakt med sine pasienter for å tilby vaksinen. Se prioriteringslisten litt lenger ned på siden.

Fastlege i annen kommune

Dersom du har fastlege i annen kommune, kan du ta kontakt med et av legekontorene i Grue for å registrere deg for vaksinasjon: 

På vaksinasjonsdagen må du huske

 • Utfylt egenerklæringsskjema
 • Dersom du bruker blodfortynnende medisiner (Marevan, Warfarin, Lixiana, Eliquis, Xarelto eller Pradaxa), så skal du ta denne medisinen etter du har blitt vaksinert.
 • Du skal ikke møte til vaksinasjon dersom du har forkjølelsessymptomer, feber over 38C eller andre tegn på infeksjonssykdom.
 • Du skal heller ikke møte til vaksinasjon dersom du er i karantene eller venter svar på koronatest

Ta med munnbind hvis du har. Hvis ikke får du utdelt.

Prioriteringsliste 

Når kan jeg få vaksine?

Vi følger prioriteringslisten fra Folkehelseinstituttet. Det er ikke mulig å avvike fra denne. Du vil bli kontaktet av din fastlege når det er din tur.

Basert på råd fra Folkehelseinstituttet, har Regjeringen gitt følgende prioriteringsrekkefølge:

 1. Beboere i sykehjem (fullført)
  1. Utvalgte helsepersonellgrupper
 2. Alder 85 år og eldre (fullført)
 3. Alder 75-84 år (fullført)
 4. Alder 65-74 år og personer med høy risiko mellom 18 og 64 år med følgende sykdommene/tilstander: (pågående)
  1. Organtransplantasjon
  2. Immunsvikt
  3. Hematologisk kreftsykdom siste fem år
  4. Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
  5. Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
  6. Kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdom/tilstand (pågående)
 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdom/tilstand
 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdom/tilstand
 8. Alder 55-64 år
 9. Alder 45-54 år
 10. 18-24 år og 40-44 år
 11. 25-39 år

Du kan lese mer om kriteriene på Folkehelseinstituttets sider

Tilbud om vaksine

Du vil bli kontaktet for tilbud om vaksinasjon. Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste. 

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. 

Vaksinen er gratis for alle i anbefalte grupper som oppholder seg i Norge, også utenlandske statsborgere. Dersom du blir kontaktet av noen som tilbyr deg vaksine mot betaling, er dette svindel.

Transport til vaksine

Reise til vaksinering for korona anses som forebyggende arbeid, og dekkes ikke etter pasientreiseforskriften § 7. Unntak gjelder for pasienter i risikogrupper hvor det er dokumentert av lege at det er nødvendig for dem å ta vaksinen. Mer informasjon: pasientreiser.no

Vaksiner

AstraZeneca-vaksinen

(oppdatert 26. april) Grue kommune følger nasjonale anbefalinger og har stanset vaksinering med AstraZeneca. Vi vil følge Folkehelseinstituttets anbefaling om at alle som har fått første dose med AstraZeneca-vaksinen, får tilbud om en mRNA-vaksine som dose 2. 

Pfizer-vaksinen

Folkehelseinstituttet har endret sine anbefalinger om doseintervallet for Pfizer/BioNtech-vaksinen. Fra 15. mars skal dose 2 gis etter 6 uker. Dette gjøres for at flest mulig av våre eldre og innbyggere med risikofaktorer, skal få dose 1. Hvis du likevel har fått time for å få den andre dosen, skal du motta denne som planlagt.

Godt smittevern fortsatt viktig

Det vil komme nye forsyninger av vaksine hver uke, men det vil ta lang tid før alle som anbefales vaksinasjon får tilbudet, derfor vil smittevernråd fortsatt gjelde. Så i mellomtid må vi huske:

 • God hånd- og hostehygiene
 • Holde 1 meter avstand til andre enn de du bor med
 • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme og du bør ta en test

Brosjyrer

Koronavaksine

Brosjyre: Koronavaksine på 1-2-3

Brosjyrer på flere språk

Informasjonsark om vaksinen fra BioNTech/Pfizer

Informasjonsark om AstraZeneca-vaksinen

Egenerklæringsskjema

Egenerklæringsskjema for koronavaksinering (fyll ut og ta med på vaksinasjonsdagen)

Mer informasjon

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Telefonliste

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Agnete Bekkesletten