Helsestasjonen har flyttet – og har to nye ansatte

Helsestasjonen har flyttet til lyse og trivelige lokaler på Soltun. Kjersti, Tine og Trude tar imot store og små.

Helsestasjonen har flyttet til Soltun

Kjersti Gram Lindstad og Tine Marita Hytjan er på plass på helsestasjonen og har vært med på flytteprosessen de siste dagene. Sammen med ledende helsesykepleier Trude Vesterås Jensen (til høyre på bildet) utfyller de hverandre godt i kompetanse og erfaring.

- Jeg er veldig glad for at vi er fullt bemannet igjen, sier Trude, og at vi utfyller hverandre så godt. 
- Nå har vi mulighet til å være mer tilstede. På skolen kan vi for eksempel tilby drop-in for elever og få et enda tettere samarbeid mellom skole og helse.

God og bred kompetanse  

Kjersti, Tine og Trude jobber på helsestasjonen i GrueKjersti Gram Lindstad (til venstre) er helsesykepleier og har videreutdanning for barn med smerter. Hun har allerede jobbet litt på skolen og er et kjent ansikt for noen.

- Jeg har alltid vært glad i å jobbe med barn. Jeg har erfaring både fra legevakt, akuttmottak og nyfødt intensiv, sier hun.

- Fordi jeg hadde et ønske om å jobbe mer forebyggende, startet jeg på helsesykepleierutdanningen, forteller Kjersti, som også har vært frivillig ammehjelper i mange år.

Tine Marita Hytjan (i midten) starter på helsesykepleierutdanningen til høsten, men er allerede utdannet psykiatrisk sykepleier.

- Jeg har jobbet i psykisk helseteam og har erfaring med familier hvor foreldre er psykisk syke eller sliter med rus. Jeg har også erfaring med skolevegring blant elever, forteller hun.

I Grue er Tine allerede i gang med arbeidet i familieteamet. Hun vil også jobbe med elever i 8.-10. trinn på ungdomsskolen. De neste to årene vil hun dessuten være student to dager i uken.

- Jeg har blitt godt tatt imot og er glad for å bruke utdanningen min mye i den nye jobben, sier Tine.
- Det er viktig å komme tidlig inn og jobbe forebyggende. Det har vi mulighet til nå når vi er et team som skal jobbe sammen.

Forebyggende arbeid

- Med god bemanning og bred kompetanse, har vi nå mulighet til å komme inn i situasjoner på et tidligere tidspunkt, sier ledende helsesykepleier Trude Vesterås Jensen.

- Vi skal tilby både barselgrupper og foreldreveiledning, som har ligget litt brakk den siste tida. For øvrig jobber vi godt både i egen kommune og interkommunalt. Vi har både jordmor og lege på helsestasjonen. 

Litt innredning gjenstår

Helsestasjonen har åpnet for konsultasjoner på nytt sted, men det gjenstår fortsatt litt innredning.
- Vi er ikke helt ferdig med å innrede ennå, men vi har likevel startet med å ta imot folk her.

Bemanning på helsestasjonen

Her finner du oversikt over de ansatte på helsestajonen og hvilke ansvarsområder de har:

Trude Vesterås Jensen (ledende helsesykepleier)
Telefon: 918 73 443

  • 5.-7. trinn 

Kjersti Gram Lindstad på helsestasjonen

Kjersti Gram Lindstad (helsesykepleier) (bildet)
Telefon: 918 73 440

  • Nyfødt og opptil 5 år
  • 1.-4. trinn
  • Foreldreveiledning (ICDP)

Tine M. Hytjan (psykiatrisk sykepleier)
Telefon: 458 76 567

  • 8.-10. trinn
  • Familieteam

Eli Skytteren (jordmor)
Telefon 62 94 20 70 (torsdager)

Terje Christiansen (lege)
Telefon 62 94 20 70 (annenhver onsdag)

Ny besøksadresse

Soltun, Finnskogveien 133, 2260 Kirkenær

Veibeskrivelse: Følg veien til der hvor helsestasjonen lå tidligere. Det nye lokalet ligger inn til høyre rett før det tidligere lokalet. Parkeringsplasser ved porten.

Barnevogner kan tas med inn på helsestasjonen.

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Ellinor Bjerke