Kontakt

BUA Grue
Rådhusplassen 2 2260 Kirkenær 

Telefon: 489 56 299
E-post: bua.grue@gmail.com

Åpningstider:
tirsdag og torsdag kl. 16-18

Lenker

BUA får el-sykler til utlån i sommer

I sommer får innbyggere og andre muligheten til å teste en el-sykkel. Grue kommune har kjøpt inn seks el-sykler og 1 transportsykkel for utlån. Syklene vil primært lånes ut i kortere perioder i juli og august.

BUA har el-sykler til utlånSyklene er klare for utlån fra 3. juli. Kontakt BUA for mer informasjon.

Utlånsordningen skal være et grønt alternativ til å oppleve naturen i Grue og på Finnskogen. Tanken er å la innbyggere og besøkende få teste el-sykkel som fremkomstmiddel og la seg inspirere til å endre egne reisevaner med tanke på «nærtur», og oppfatning av egne fysiske evner. 

Utlån til bedrifter

I 2021 skal ulike bedrifter i Grue teste ut el-syklene for sine ansatte. Entrack er første bedrift ut i mai. I sommerferien skal BUA låne ut syklene til innbyggere over 18 år. Det er mulig for ungdom å låne sykkel, dersom en foresatt står ansvarlig for bruk og slitasje.

Grue kommune ønsker å se på mulighetene for at el-sykkel kan være et alternativ til bil innad i kommunen.  Tiltaket vil fremme bruk av miljøvennlig transport, både direkte gjennom utlån av syklene og ved at innbyggerne får anledning til å prøve el-sykkel før de eventuelt velger å kjøpe selv. Kanskje som en erstatning for bil nummer to i familien. 

Kortreiste opplevelser og grønn turisme

BUA har el-sykler til utlån

Kommunene i Kongsvingerregionen skal «stimulere til kortreiste opplevelser og grønn turisme», ifølge den regionale klimastrategien. Strategien sier også at kommunene skal «stimulere og legge til rette for økt bruk av sykkel, gåing og kollektivtransport», samt «tiltak som stimulerer til bedre folkehelse».

Grue kommune har i sin samfunnsplan vedtatt at Grue skal være klimanøytral innen 2030.

BUA er for alle! BUA Norge har utviklet verktøy og tjenester som styrker og synliggjør utstyrsordninger som låner ut utstyr til sport- og friluftsliv. BUA er en ideell organisasjon som jobber for at alle skal ha muligheten for å prøve ulike sport- og friluftslivsaktiviteter. 

BUA Grue

BUA er åpen tirsdag og torsdag kl. 16-18

For oppdatert informasjon, følg BUA Grue på Facebook

Registrere bruker

For å låne utstyr må du registrere en låneprofil.

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Ellinor Bjerke