Utbygging fiber Grue Vestside

Det mangler ca. 20 bestillinger for å starte utbygging av fiber i hovedområdet på Grue vestside. Vi oppfordrer innbyggere som enda ikke har bestilt, til å bestille raskt! Husstander i områdene Refsethøgda, Vestre Solørveg fra Domma og sørover, Sandstad/Refset/Bruvegen og Jarenvegen oppfordres spesielt.

Nettverkskabel

Telenor har nå over 260 bestillinger på fiber hos husstander på Grue vestside. Det mangler kun ca. 20 bestillinger for at utbyggingen i hovedområdet på Grue vestside, kan starte. Innbyggere som enda ikke har bestilt, men som vurderer det, oppfordres derfor til å bestille raskt.

Husstander i områdene Refsethøgda, Vestre Solørveg fra Domma og sørover, Sandstad/Refset/Bruvegen og Jarenvegen oppfordres spesielt til å bestille nå. Se avtale for bestilling lenger ned på denne siden.

Hvis vi får noen flere bestillinger i disse områdene før sommeren, vil det bidra til at fiberutbyggingen i hovedområdet blir startet opp veldig snart. Vi håper på ferdigstilling allerede før jul 2021.

Gotland og Skulstad/Skulstadmoen

Områdene Gotland og Skulstad/Skulstadmoen blir foreløpig satt på vent. Spesielt på Skulstadmoen trengs det flere fiberavtaler før endelig beslutning kan tas. For disse områdene trengs det ekstra støtte fra kommunestyret i Grue kommune før utbyggingskontrakt eventuelt kan signeres. Kommunestyret vil behandle saken i september.

Fiber er alternativ til fasttelefon

Telenor har tidligere varslet om nedleggelse av telefonsentraler i hele landet. Fra 15.12.2022 vil det ikke lenger være telefonsentraler i Grue, og sentralen på Refset legges ned. Alternativet etter dette blir mobilt bredbånd eller fiber.

Støtte til utbygging

Grue kommune støtter utbygging av høyhastighetsbredbånd på Grue vestside med over 2,5 millioner kroner. I tillegg støtter nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Eidsivas Nettinvesteringsfond og Innlandet Fylkeskommune utbyggingen med nesten fem millioner kroner.

Avtale om egenandel

På grunn av lengre avstand mellom husene på Grue vestside og grunnforhold må innbyggeren påberegne en egenandel. Egenandelen pr husstand på Grue vestside er satt til 9.900 kroner og er en engangssum som innbetales til kommunen.

Grue kommune håper så mange som mulig av husstandene på Grue vestside nå melder sin interesse og velger å inngå vedlagt avtale så raskt som mulig:

Signerte avtaler kan sendes/leveres i servicetorget i Grue rådhus.

Kontakt

For mer informasjon om bestilling av fiber, kontakt Telenors samarbeidspartner Omar Tewari i Incitex på telefon 452 90 548 eller epost ot@incitex.no

Hytteeiere på Grue vestside

Fiber til Grue vestside er under prosjektering

Grue kommune ønsker at interesserte hytteeiere i det aktuelle området, fyller ut egenandelsskjemaet slik at vi kan formidle interessen til Telenor. Det er fortsatt noe usikkert om hytter i fiberutbyggingsområdet kan inkluderes i utbyggingen.

Gjelder prosjektet din husstand?

Hvis du er usikker på om dette gjelder din bolig, kan du sjekke i dette kartet. Husstander innenfor det mørkeblå området på kartet er nå under utbygging. De lyseblå områdene er under vurdering:

https://gis.hedmark.org/BredbandInnsyn/

Kommunen har fått tilskudd fra Staten (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Nkom) for utbygging av disse områdene.

Grendekontakter

Alle grunnkretsene på Grue vestside har minst en grendekontakt. Følgende personer er registrert som grendekontakter:

 • Skjelmerud krets: Arne Martin Skyrud
 • Nesskogen krets: Atle Svendsrud
 • Jaren Krets: Pål Snapa og Cato Bonsak
 • Risberget krets: Vidar Martinsen og Ivan Holen
 • Bjørke krets: Øystein Bjerke, Thea Marie Syvderud, Kristin Bergsløkken, Hans Terje Nesbråten og Knut Henriksen

Offentlig utbygging

Det lyses hvert år ut Nkom-midler til utbygging av bredbånd i spredtbygde strøk hvor det mangler grunnleggende bredbåndsdekning. Dette gjelder der nedlastingshastigheten er under 10 Mbit/s.

Utbygging Grinder, Tjura og Namnå

 • I Øvre Grue er utbyggingen fullført.
 • Grinder sentrum er ferdig utbygd av Telenor og Eidsiva.
 • Tjura, Grinder og Bergesiden-prosjektet er ferdig utbygd

Kampanjepris

Kunder i OT Grue vestside (inkludert Bruvegen og Prestgardsgutua) betaler følgende kampanjepris:

 • Kampanjepris for fiber og TV: 0,- i etablering (+149,- i frakt av utstyr) og kr 799,- i pris per mnd i 12 måneder.

Utstyr og tjenester som følger med i kampanjeperioden i 2021:

 • Wifi ruter og T-We boks II til kr 0 i 12 måneder.
 • Montørhjelp: Montørhjelp til kr 0.
 • Montøren hjelper deg å koble opp alt utstyr som følger med bestillingen og tester at internett, tv og wifi-forbindelser fungerer.
 • Etablering til kr 0: I etableringen inngår fremføring av fiber inn til bolig eller tomt, oppsett av fiberboks og kabling fram til WIFI ruter/T-We boks.

Graving på egen tomt

Fiberlinjen vil enten graves ned eller trekkes mellom stolper i luften inn til boligen. Der det ikke er luftstrekk i dag må du selv grave ned røret på din egen tomt for fremføring av fiberkabelen inn til boligen din.

Et bruddgebyr vil påløpe om du ønsker å si opp før bindingstiden har utløpt

Dette er tilbud abonnentene vil få ved bestilling via dørselgere nå i ettertid. Vær oppmerksom på at Telenor kundeservice kan tilby en høyere pris om dere bestiller via kundeservice eller på nett og ikke via selgerne nå eller i fremtiden. Vi anbefaler derfor å kontakte en av selgerne som har gått rundt, for å sikre en best mulig etableringspris og 12 måneders kampanjepris på fiber og TV.

Kommersiell utbygging

I områder hvor det er tett befolket og lønnsomt for kommersiell utbygging, har Telenor og Eidsiva Bredbånd gjennomført egne prosjekter for å gi tilbud om bredbånd. Dette har skjedd på Namnå, Grinder og Kirkenær.

I Svullrya vurderer HomeNet utbygging: https://www.homenet.no/innlandet/

Grue kommune er ikke involvert i disse prosjektene.

Bredbånd på bygda

Grue er også med i et EU-prosjekt om utbygging av bredbånd på bygda. Du kan lese mer om prosjektet her: https://northsearegion.eu/cora/what-we-do

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Telefonliste

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Ellinor Bjerke