Kontakt

Kontaktpersoner Norge

Haakon Gjems, Grue kommune
Telefon: 918 66 236

Dag Arne Henriksen, Innlandet fylkeskommune
Telefon: 907 66 556 

Kontaktpersoner Sverige

Cecilia Sjödén, Torsby kommun
Telefon: +46 73-271 21 97

Katarina Nordmark, Länsstyrelsen Värmland
Telefon: +46 73-369 90 00

Grue, Eidskog og Kongsvinger får fiber fra Sverige

I EU-prosjektet CORA samarbeider kommunene og Innlandet fylkeskommune med Torsby kommune og Länsstyrelsen Värmland i en pilot der en bredbåndsløsning mellom de to landene nå er en realitet.

GODT SAMARBEID: Pandemien har ikke hindret godt samarbeid på tvers av grensen. Fiberkabelen er trukket fra Sverige til Grue kommune via Røgden. Fra venstre på norsk side: Dag Arne Henriksen (Innlandet fylkeskommune), Anita S. Goplen, Haakon Gjems (begge Grue kommune) og Tor Torp (Eidskog kommune). På svensk side: Katarina Nordmark, Anna Grude (begge Länsstyrelsen Värmland) og Cecilia Sjödén (Torsby kommune). Foto: Agnete Bekkesletten, Grue kommune

På bildet: Pandemien har ikke hindret godt samarbeid på tvers av grensen. Fiberkabelen er trukket fra Sverige til Grue kommune via Røgden. Fra venstre på svensk side: Katarina Nordmark, Anna Grude (begge Länsstyrelsen Värmland) og Cecilia Sjödén (Torsby kommune). På norsk side: Thor Torp (Eidskog kommune), Haakon Gjems, Anita S. Goplen (begge Grue kommune) og Dag Arne Henriksen (Innlandet fylkeskommune). 
Foto: Agnete Bekkesletten, Grue kommune

Både Innlandet og Värmland er et tynt befolket område. I Innlandet har ikke alle innbyggere tilgang til bredbånd, spesielt i grenseområdet til Sverige. Interreg Nordsjøprosjektet CORA handler blant annet om å gi landsbygda digital infrastruktur. I piloten som ble utført innenfor prosjektet, har Torsby kommune trukket en fiberkabel i Røgden opp til den norske grensen, som nå Finnskogstoppen Velværehotell i Grue kommune har koblet seg til. Hotellet har med andre ord fått tilgang til bredbånd- og bredbåndstjenester fra Sverige.

- Vi er veldig glade for at vi kan hjelpe Norge med å få bredbånd fra Sverige og håper at denne fiberforbindelsen vil gjøre det lettere for norske husholdninger og bedrifter langs grensen. Her er det lang avstand til nærmeste samfunn med fiber, og det er nettopp i tynt befolkede områder det er størst behov for en sikker internettforbindelse slik at bedrifter kan fortsette sin virksomhet, sier prosjektleder i Torsby kommune, Cecilia Sjödén.

En av lærdommene i prosjektet er at det ikke er store juridiske begrensninger for å bygge fiberbredbånd over en EU-grense. Det kan derimot fungere som en døråpner for kommuner i Norge og Sverige, samt for andre naboland i Europa til å etablere lignende løsninger.

Grenseoverskridende samarbeid

I prosjektet er det også gjennomført en pilot for å øke den digitale kompetansen blant eldre i befolkningen både i Innlandet og Värmland . I piloten som fikk navnet ”Mer digital”, hjalp unge mennesker eldre med å bruke digitale verktøy. Arbeidet har også bidratt positivt til en lang tradisjon for samarbeid mellom Innlandet og Värmland, som både norske og svenske representanter understreker verdien av. Det har spesielt vært viktig i en tid da samarbeidet over landegrensene har vært begrenset på grunn av Covid-19-pandemien.

- Jeg brenner for samarbeid over landegrensene. Spesielt nå som grensen er stengt, er prosjektet og pilotene noe positivt for begge land og noe som har fungert bra til tross for pandemien, sier Cecilia.

- Vi har alltid hatt et godt samarbeid med svenskene. Innen digital infrastruktur har det nå vært et tettere samarbeid. Värmland og Torsby kommune har kunnskap som vi har kunnet lære av, både når det gjelder fiber og mer digitale kompetanse, sier næringsrådgiver i Grue kommune, Haakon Gjems.

Rapport

En fersk rapport om de norske og svenske pilotene inneholder mer informasjon om arbeidet  

Om CORA

Interreg Nordsjøprosjektet CORA (COnnecting Remote Areas with digitalrastructure and services) handler blant annet om å gi landsbygda digital infrastruktur. 18 partnere fra 7 forskjellige land deltar.

Fra Norge: Grue kommune, Kongsvinger kommune, Eidskog kommune og Innlandet fylkeskommune.

Fra Sverige: Torsby kommune og Länsstyrelsen Värmland. 

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Telefonliste

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Ellinor Bjerke