Fastlegeordningen i Grue kommune

Grue kommune mister nå i løpet av høsten to erfarne og dyktige leger. Dr. Terje Christiansen pensjonerer seg 1. november, og dr. Ingeborg Schjeldrup-Høye slutter for å begynne i ny jobb 1. desember.

Grue kommune står da i en situasjon med to gjenværende fastleger. Dette er dr. Reza Samimi (med kontor på Grue helsetun) og dr. Arnaldo Lerner (med legekontor i sentrum). Legevakten videreføres for øvrig uendret.

Hva skjer med pasienter hos dr. Christiansen og dr. Schjeldrup-Høye?
Innbyggere som er pasienter hos Christiansen eller Scheldrup-Høye har mulighet for å selv skifte fastlege. Dette gjøres på helsenorge.no (https://tjenester.helsenorge.no/bytte-fastlege). En kan melde seg inn på legers ledige lister både i og utenfor kommunen etter ønske, og en kan også sette seg opp på venteliste i påvente av ledig plass hos en lege etter eget ønske.

Vi må allikevel forvente at noen vil stå uten fastlege i en periode framover. Både dr. Samimi og dr. Lerner vil bidra så godt de kan for å gi legetjenester også til de dette gjelder, og vi oppfordrer derfor til å ta kontakt med deres legekontorer ved behov for konsultasjon hos fastlege.

Det er også mulig å konsultere lege på nett gjennom ulike legesentre som spesialiserer seg på dette. Et enkelt søk på nett vil vise flere muligheter for dette.

Hva gjør kommunen for å få tak i nye fastleger?
Kommunestyret i Grue har gitt kommunedirektøren utvidede rammer og fullmakt til å arbeide for å rekruttere nye fastleger til kommunen. Dette følges opp gjennom utlysninger av hjemler og stillinger, samt dialog med aktuelle leger.

Kommunen har konkurransedyktige vilkår, men erfaring viser at det for tiden er vanskelig å rekruttere fastleger i store deler av landet, og dette kan selvsagt også vise seg å være gjeldende for oss.

Vi vil naturligvis informere så snart det er inngått avtaler med nye leger om både hvem dette er og dato for når og hvor de starter opp.

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Ellinor Bjerke