Innlandets urbane hjerte

Den nye visjonen for Hamar ble enstemmig vedtatt i kommunestyret.

Det er kommunikasjonsbyrået ANTI som har utformet visjonen med bakgrunn i workshops og 165 konkrete innspill fra innbyggerne. 

HAMAR
Innlandets urbane hjerte


Resultat av bred medvirkning
Arbeidet med visjonen startet med work shops om hva som er Hamars egenart og hvilken retning man ønsker å utvikle kommunen i. Formannskapet og rådmannens ledergruppe jobbet sammen i, og en work shop ble holdt for Ungdomsrådet, som består av 15 representanter fra ungdomsskolene og videregående skole.

I neste runde ble Hamars innbyggere spurt om innspill. På bakgrunn av 5 ulike beskrivelser av Hamar fikk innbyggerne kommentere og sende inn egne ideer og tanker om hva som skal kjennetegne framtidas Hamar. Kommunen mottok 165 konkrete innspill, og det ble stort engasjement i sosiale medier.

Ordsky med ny visjon- Vår oppgave har vært å få med så mye som mulig av innspillene som er samlet inn, samtidig som vi skal gi det en tydelig retning, sier Kjetil Wold i ANTI.

- I grunnlaget fra work shops og innbyggermedvirkning ser vi at et flertall samler seg rundt «Hamar er det urbane hjertet i Innlandet». Visjonen er derfor blitt en forkortelse av dette. 

Framtidsrettet
Rådmann Bjørn Gudbjørgsrud synes arbeidet med visjon har vært en spennende prosess. -  En visjon skal være framtidsrettet, og den skal leve i flere år framover. Målet vårt er at både de ansatte i kommuneorganisasjonen, politikerne, næringslivet og innbyggerne identifiserer seg med Hamars nye visjon.

Nattfoto av Hamar by - foto: Skyphoto
Nattfoto av Hamar by - foto: Skyphoto

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Håvard Elvbakken