Grue barne- og ungdomsskole (GBUS)

Grue barne- og ungdomsskole er en skole med 1. -10. trinn. Skolen ligger på Kirkenær, i kommunens sentrum. Skolen har 396 elever.

Grue barne- og ungdomsskole (GBUS)

Hvert trinn har egen base

Skolen er bygd på prinsippene om at hvert trinn har sin base som består av to undervisningsrom (klasserom), fellesareale og grupperom. Det er egne innganger til alle basene der elevene først kommer inn i en garderobe, tar av utesko/yttertøy og hele skolen er derfor "ren sone". I 2009 ble skolene i Grue slått sammen til én skole og skolen ble pusset opp.

Spesialrom

Skolen har spesialrom for mat og helse, naturfag, kunst- og håndverk og musikk/dans/drama. Vi bruker Gruehallen til kroppsøving. Skolen har en stor kantine hvor det selges mat 2 ganger i uken av valgfaggruppa.

Vi har et tett samarbeid med Grue folkebibliotek som ligger like ved skolen.

Skolen har en nulltolleranse for mobbing og vi har fokus på at elevene skal ha et godt og trygt skolemiljø.

Helsesykepleier, sosiallærer og rådgiver

Det er to helsesøstre knyttet til skolen. De har kontor lett tilgjengelig for elevene. Rådgiveren er strategisk plassert på ungdomstrinn. I tillegg har skolen en sosiallærer som er tilgjengelig på alle trinn.

Start- og sluttid

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
1.-4.trinn 08:30-13:15 8:30-13:15 8:30-13:15 8:30-13:15 8:30-13:15
5.trinn 08:30-13:15 08:30-14:15 08:30-14:15 08:30-13:15 08:30-13:15
6.trinn 08:30-13:15 08:30-14:15 08:30-14:15 08:30-14:15 08:30-14:15
7.trinn 08:30-13:15 08:30-14:15 08:30-14:15 08:30-14:15 08:30-14:15
8.trinn 08:30-14:15 08:30-14:15 08:30-14:15 08:30-14:15 08:30-14:15
9.-10.trinn 08:30-14:15 08:30-14:15 08:30-15:00 08:30-14:15 08:30-14:15

Inndeling av skolehverdagen

08:30-10:00 1. og 2.time
10:00-10:15 Friminutt
10:15-11:00 3.time
11:00-11:45 Matfri
11:45-13:15 4.-5.time
13:15-13:30 Friminutt
13:30-14:15 6.time
14:15-15:00 7.time*

* kun onsdager for 9.-10. trinn

FAU

Informasjon fra FAU finner du her

 

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Finn ansatte

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 0423
Webredaktør: Agnete Bekkesletten