Kontakt

SFO-leder:
Beate Aurbekkholen
Telefon: 62 94 21 22
Mobil: 992 63 513

SFO
Telefon: 62 94 21 21
Mobil: 482 00 760

Åpningstider:
mandag-fredag
Kl. 06.45-08.30
Kl. 14.15-16.45 (fredag fra 13.15)

Kart

Grue skole
Kirkenær

Skolefritidsordning (SFO)

Skolefritidsordning (SFO) er et frivillig tilbud for elever på første til fjerde årstrinn i barneskolen. Barn med spesielle behov kan få plass frem til 7. klasse.

Lekeplass

Åpningstider

SFO har åpent hver dag fra kl. 06.45 til skolestart. Så fra skoleslutt til 16.45.
På grunn av utvidet skoletid fra høsten 2019, vil åpningstiden til SFO reduseres med en time. Første enhet på ettermiddagen blir 1 time kortere enn i dag, og prisen reduseres.

SFO holder åpent i høst- og vinterferien og alle planleggingsdagene på skolen, men holder stengt hele påske- og juleferien.

I sommerferien stenger SFO de samme ukene som barnehagene, det vil si tre siste ukene i juli (uke 29, 30 og 31).

SFO-dagen består av tre enheter:

  • 1. enhet kl. 06.45-08.30
  • 2. enhet kl. 14.15-15.00 (fredag: 13.15-15.00)
  • 3. enhet kl. 15.00-16.45

Dagen er delt inn i tre enheter for å utvikle et brukervennlig tilbud. Vi har en flesibel løsning og hjelper til med å skreddersy plass når det er behov for det.

Det må bestilles minst 6 enheter pr uke. Betaling for mat kommer i tillegg (gjelder enheten på morgenen og første enhet etter skoleslutt).

Priser

  • 1. enhet morgen (kl. 06.45-08.30) kr. 236,-
  • 2. enhet ettermiddag (kl. 14.15-15.00 og fredag kl. 13.15-15.00) kr. 111,-
  • 3. enhet ettermiddag (kl. 15.00-16.45), kr. 236,-

Prisene gjelder pr mnd. Det må minst kjøpes seks enheter pr uke som til sammen utgjør to dager. Full plass koster kr. 2915,-. I tillegg kommer betaling for mat, som utgjør kr. 220,- for full plass pr. måned. Frokost kr 3,- pr dag og middag kr 8,- pr dag.

Det gis søskenmoderasjon mellom søsken i SFO. 30% for 2. barn og 50% for øvrige søsken. Det eldste barn regnes for 2. barn.

  • Enkeltplass koster kr 100,-
  • Pris pr. dag i ferier kr 216,-

Merk at: Betalingen gjelder ikke feriene. Bestilling av SFO i feriene må søkes på eget skjema som blir sendt ut i god før hver ferie. Svar tilbake kan gis på skjema, sendes på mobilskolemelding eller e-post.
Satsene er vedtatt i kommunestyret (sak KS 98/18). Satsene gjelder fra 01.01.2019.

Søknad om SFO-plass

Søknadsfristen for SFO er 1. mai hvert år.
Her kan du søke om plass i Skolefritidsordningen (SFO)

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Finn ansatte

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Agnete Bekkesletten