Kontakt

SFO-leder:
Beate Aurbekkholen
Telefon: 62 94 21 22
Mobil: 992 63 513

SFO
Telefon: 62 94 21 21
Mobil: 482 00 760

Åpningstider:
mandag-fredag
Kl. 06.45-08.30
Kl. 14.15-16.45 (fredag fra 13.15)

Kart

Grue skole
Kirkenær

Skolefritidsordning (SFO)

Skolefritidsordning (SFO) er et frivillig tilbud for elever på første til fjerde årstrinn i barneskolen. Barn med spesielle behov kan få plass frem til 7. klasse.

Barn leker med biler

Åpningstider

SFO har åpent hver dag fra kl. 06.45 til skolestart. Så fra skoleslutt til 16.45.

SFO holder åpent i høst- og vinterferien og alle planleggingsdagene på skolen, men holder stengt hele påske- og juleferien.

I sommerferien stenger SFO de samme ukene som barnehagene, det vil si tre siste ukene i juli (uke 29, 30 og 31).

SFO-dagen består av tre enheter:

  • 1. enhet kl. 06.45-08.30
  • 2. enhet kl. 14.15-15.00 (fredag: 13.15-15.00)
  • 3. enhet kl. 15.00-16.45

Dagen er delt inn i tre enheter for å utvikle et brukervennlig tilbud. Vi har en flesibel løsning og hjelper til med å skreddersy plass når det er behov for det.

Det må bestilles minst 6 enheter pr uke som til sammen utgjør 2 dager. Betaling for mat kommer i tillegg (gjelder enheten på morgenen og første enhet etter skoleslutt).

Priser

SFO koster kr. 242,- pr. enhet (mnd). Full plass koster kr. 2990,-

  • 1. enhet kl. 06.45-08.30, kr. 242,- 
  • 2. enhet kl. 14.15-15.00, kr. 114,- (gjelder kun SFO på Kirkenær)
  • 3. enhet kl. 15.00-16.45, kr. 242,-

I tillegg kommer betaling for mat, som utgjør kr. 228,- for full plass pr. måned. Frokost kr 3,- pr dag og middag kr 8,40 per dag.

  • Enkeltplass koster kr 100,-
  • Pris pr. dag i ferier kr 225,-

Merk at: Betalingen gjelder ikke feriene. Bestilling av SFO i feriene må søkes på eget skjema som blir sendt ut i god før hver ferie. Svar tilbake kan gis på skjema, sendes på mobilskolemelding eller e-post.
Satsene ble vedtatt i kommunestyret 16. desember 2019. Satsene gjelder fra 1. februar 2020.

Søskenmoderasjon

Det gis søskenmoderasjon mellom søsken i SFO. 30 % for 2. barn og 50 % for øvrige søsken. Det eldste barn regnes for 2. barn. 

Søknad om SFO-plass

Søknadsfristen for SFO er 1. mai hvert år.
Her kan du søke om plass i Skolefritidsordningen (SFO)

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Finn ansatte

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Agnete Bekkesletten