Kontakt

SFO-leder:
Beate Aurbekkholen
Telefon: 62 94 21 22
Mobil: 992 63 513

SFO
Telefon: 62 94 21 21
Mobil: 482 00 760

Åpningstider:
mandag-fredag
Kl. 06:45-08:30
Kl. 13:15-16:45

Kart

Grue skole
Kirkenær

Skolefritidsordning (SFO)

Åpningstider

SFO har åpent hver dag fra kl. 06.45 til skolestart. Så fra skoleslutt 13.15 til 16.45.
SFO holder åpent i høst- og vinterferien og alle planleggingsdagene på skolen, men holder stengt hele påske- og juleferien.

I sommerferien stenger vi de samme ukene som barnehagene, det vil si tre siste ukene i juli (uke 29, 30 og 31).

Dagen deles opp i tre enheter:

  • 06:45-08:30
  • 13:15-15:00
  • 15:00-16:45

Det må bestilles minst 6 enheter pr uke. Betaling for mat kommer i tillegg (gjelder enheten på morgenen og første enhet etter skoleslutt).

Priser

Hver enhet koster kr. 236,- (mnd).

Det må minst kjøpes seks enheter pr uke som til sammen utgjør to dager.  Minimumspris blir kr. 1.416,-  pr. mnd.  Full plass koster kr. 3.540,-. I tillegg kommer betaling for mat, som utgjør kr. 220,- for full plass pr. måned. Frokost kr 3,- pr dag og middag kr 8,- pr dag.

Begrunnelsen for å dele inn dagen i tre enheter er å utvikle et fleksibelt og brukervennlig tilbud.

Det gis søskenmoderasjon mellom søsken i SFO. 30% for 2. barn og 50% for øvrige søsken. Det eldste barn regnes for 2. barn.

  • Enkeltplass koster kr 100,-
  • Pris pr. dag i ferier kr 216,-.

Betalingen gjelder ikke feriene. Bestilling av SFO i feriene må søkes på eget skjema som blir sendt ut i god før hver ferie. Svar tilbake kan gis på skjema, sendes på mobilskolemelding eller e-post.
Satsene er vedtatt i kommunestyret (sak KS 98/18). Satsene gjelder fra 01.01.2019.

Søknad om SFO-plass

Søknadsfristen for SFO er 1. mai. Vi har en flesibel løsning og hjelper til med å skreddersy plass når det er behov for det.
Her kan du søke om plass i Skolefritidsordningen (SFO)

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Finn ansatte

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 0423
Webredaktør: Agnete Bekkesletten