Kontakt

Adresse:
Rådhusgata 1, 2270 Flisa

Telefon:
62 95 66 00

PPT

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) har felles kontor for Grue og Åsnes.

PPT-kontor i Åsnes

Grue barne- og ungdomsskole er knyttet til Grue og Åsnes pedagogisk-psykologisk tjeneste.

PP-tjenesten er et kontor som kan brukes av elever, foresatte, lærere og andre samarbeidspartnere. Det er undervisningsinspektørene ved GBUS som samordner henvendelsene.

Veiledning og hjelp

PP-tjenesten er bemannet med fagpersonell. De har som oppgave å gi veiledning og hjelp. De har taushetsplikt og kontakt med PPT krever foresattes samtykke.

Lenke til PPT sine nettsider i Åsnes kommune

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Finn ansatte

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 0423
Webredaktør: Agnete Bekkesletten