Kontakt

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00 
Send e-post til postmottak

Postadresse
Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Eiendomsskatt

Bolig- og fritidseiendommer, i tillegg til næringseiendommer, betaler eiendomsskatt til kommunen.

Eiendomsskatt

Inntektene fra eiendomsskatten går i sin helhet til kommunen og dette bidrar til å opprettholde et bedre tjenestetilbud for våre innbyggere.

Eiendomsskatt skrives ut etter reglene i Lov om eiendomsskatt

Takster og priser

Kommunestyret fastsetter hvert år i forbindelse med budsjettet hvilke satser og regler som skal benyttes ved utskriving av eiendomsskatt for det kommende år. Skattesatsen i Grue er for tiden 7 promille for bolig/fritid og 5 promille for næring.

Utgangspunktet for taksering til eiendomsskatteformål er utarbeidede sjabloner. Dette vil si at det er angitt en pris pr m2 for de ulike etasjer, bygningstyper osv.

  • Bolig kr. 6600,- per m2
  • Fritid/hytter kr. 6000,- per m2
  • Carport/garasjer kr. 1980,- per m2

Før man kommer frem til taksten er det flere faktorer som spiller inn.

Eksempler

Om eiendommen for eksempel ligger i Kirkenær har denne en høyere eiendomsskatt enn om den ligger utenfor sentrum (sonefaktor).

Etter at takst er satt trekkes automatisk 10% fra slik at vi får skattegrunnlaget (takst x 0,90).

Eksempler:

  • Kirkenær: En standard bolig med 100m2 BRA (bruttoareal) i Kirkenær sentrum med sone 1,0 kan ha en takst på kr 660.000,- x 1,0 = 660.000,- x 0,90  (10% reduksjon) = skattegrunnlag på kr 594.000,-  som ved 7 promille ville gitt en eiendomsskatt på kr 4.158,- pr år.
  • Namnå: En tilsvarende eiendom på Namnå med sonefaktor 0,8 kan ha en takst på kr 660.000,- x 0,8 = takst kr 528.000,- x 0,90 (10% reduksjon) = skattegrunnlag på kr 475.200,- og eiendomsskatt på kr 3.326,- pr år.

I tillegg til areal, sonefaktor osv, blir eiendommens standard og beliggenhet tatt hensyn til før takst blir satt. Her kan det benyttes faktorer som endrer taksten opp eller ned etter gitte kriterier. Hensikten er å komme frem til en forsiktig antatt markedsverdi.

Eiendomsskattens størrelse/takst skal iflg loven ikke overstige antatt markedsverdi.

Grue kommune benytter ikke bunnfradrag men har et obligatorisk fradrag som en sikkerhetsmargin på 10% etter takst som da gir endelig skattegrunnlaget for eiendommen.

I følge lov om eiendomsskatt skal det i hovedsak være en ny taksering av alle eiendommer etter 10 år.
I stedet for en nytaksering har kommunestyret valgt såkalt "kontorjustering". Det ble i 2016 vedtatt 10% økning av alle takster fra 1/1- 2017.

Klagefrist

Kunngjøring av skattelister legges ut til offentlig ettersyn i minst 3 uker fra 1. mars hvert år. Lista inneholder hvilken skattesats som er brukt og hvor stor den utskrevne skatten er for hver eiendom. Det blir i tillegg sendt skatteseddel til eier som viser skattegrunnlag og hvor stor eiendomsskatten blir for gjeldende år.

Du kan klage på skatten i 6 uker fra lista blir offentliggjort, med mindre det er klaget på samme grunnlag tidligere år.

Forfall

Fakturering av eiendomsskatt gjøres 2 ganger pr år med forfall i mai og november.

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Finn ansatte

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Agnete Bekkesletten