Kontakt

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00 
Send e-post til postmottak

Postadresse
Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Eiendomsskatt

Bolig- og fritidseiendommer, i tillegg til næringseiendommer, betaler eiendomsskatt til Grue kommune.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatteliste

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2021 og med hjemmel i eiendomsskattelovens §15, legges eiendomsskatteliste ut til offentlig gjennomsyn i minst 3 uker fra 1. mars.

Eiendomsskattelisten inneholder opplysninger om eiendommens identifikasjon, skattetakst, skattesats og eiendomsskattebeløp. Eier vil få tilsendt opplysninger om sin eiendom. 

Gebyrer

Lov om eiendomsskatt til kommunene LOV-1975-06-06-29 2020 2021
Bolig og fritidseiendommer 5 promille 4 promille
For overgangsregler for tidligere verk og bruk 5 promille 5 promille
Næring 5 promille 5 promille

Taksten for boligeiendommer er av kommunestyret vedtatt fastsatt ved bruk av formuesgrunnlaget etter skattelova §4-10, jfr lov om eiendomsskatt §8C-1.

Boliger og andre skattepliktige eiendommer som ikke har slik fastsetting etter skattelova, har fått vedtatt en takstøkning på sin tidligere takst på 10%, ved kontorjustering i medhold i lov om eiendomsskatt §8A-4. 

Fra 1. januar 2020 har bolig- og fritidseiendommer en obligatorisk reduksjon på 30% etter takst. 

Klager

Klage tiil Skatteetaten

Klager vedrørende eiendommer med takst beregnet fra Skatteetatens formuesverdi sendes Skatteetaten.

Hvis du mener Skatteetatens formuesgrunnlag er feil, må du kontrollere opplysningene Skatteetaten har om din eiendom: primærareal (P-areal), byggeår og bostedstype. 
Disse faktaopplysningene finnes under «grunnlag for likningsverdi» på side 2 i skattemelding for 2019. Dersom opplysningene er feil, må du selv sende klage til Skatteetaten. Dette gjelder også om du mener boligverdien er for høy i forhold til markedsverdi. 

Det finnes mer informasjon om klagemuligheter og dokumentasjon av markedsverdi på skatteetatten eller ved å ringe 800 80 000

Klage til kommunen

For boliger og andre skattepliktige eiendommer som ikke har fått fastsatt sin eiendomsskattetakst fra Skatteetaten ved formuesgrunnlag, sendes klagen til kommunen.

Eventuelle klager må fremmes skriftlig innen 15. april 2021 til Grue kommune, postboks 94, 2260 Kirkenær eller sendes på e-post til post@grue.kommune.no 

Betalingsfrist

Eiendomsskatten blir fakturert sammen med kommunale avgifter med forfall 20. mai og 20. november.  

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Telefonliste

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Agnete Bekkesletten