Jordbruk i Grue

Her finner du relevant informasjon for deg som driver jordbruk i Grue.

Nyplukkede poteter

Vekstsesong

Landbruksforvaltningen i kommunene i Kongsvingerregionen har sammen med Fylkesmannen Innlandet ukentlige telefonmøter hvor vi tar opp aktuelle temaer gjennom hele vekstsesongen.

Du kan laste ned Vekstnytt fra venstremenyen.

Produksjons- og RMP-tilskudd

NIBIO har siden forrige søknadsomgang foretatt periodisk ajourhold i Grue,- noe som totalt sett har medført en del endringer i kartet.

Les mer om endringene for høsten 2019 her

Ulverevir

Grue kommune faller inn under tilskuddsordningen for kommuner med ulverevir. Vi tar nå imot søknader for å bidra til konfliktdemping. Søknadsfristen er 30. august.

Les mer om tilskuddsordningen her

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Finn ansatte

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 0423
Webredaktør: Agnete Bekkesletten