Jordbruk i Grue

Her finner du relevant informasjon for deg som driver jordbruk i Grue.

Nyplukkede poteter

Størst på potet

Grue kommune er Norges største potetkommune.

Grue kommune har 136 aktive gårdbrukere som dyrker ca. 65 000 daa med fulldyrket jord. På dette arealet dyrkes det i hovedsak poteter, korn, gras og noe grønnsaker.

Det er også en del gårdbruker som de siste årene har startet opp med tilleggsnæring innenfor turisme og Inn på Tunet i tillegg til tradisjonell landbruksdrift.

Grue-bønder i potetprosjekt

Per Ivar Berg, Ivar Sund og Tom Brauter deltar i prosjektet
Seks bønder og potetprodusenter fra Grue er plukket ut av influenceren Marianne Tveter i Heimkunnskap.no for å sette fokus på norske råvarer i sommer.

Les mer: Bønder i Grue med i potet-prosjekt

Innlevering av landbruksplast

Det er inngått avtale om en prøveordning med Solør Renovasjon i 2020. Gårdbrukeren kan inngå avtale med Solør Renovasjon om henting og levering av landbruksplast – se vedlagt avtale om landbruksplast

Grue kommune er glade for at vi nå har fått denne prøveordningen på plass!

Les "Vekstnytt" her

Landbruksrådgivningen Øst, Fylkesmannen i Innlandet og landbrukskontorene i Glåmdalen har ukentlige telefonmøter gjennom vekstsesongen fra slutten av mai til starten av september, hvor det diskuteres faglige problemstillinger og utfordringer gjennom vekstsesongen.

I etterkant av møtet blir det sendt ut e-post til alle gårdbrukerne i Glåmdalen med råd og veiledning på de temaene som er tatt opp og diskutert på ukens vekstnytt telefonmøte.

Du kan laste ned Vekstnytt fra venstremenyen Arkiv: Vekstnytt fra 2019 finner du her

Informasjonsskriv

Les informasjonsskriv med tips og råd, samt relevant informasjon om korona og landbruk.

Du kan laste ned Informasjonsskriv fra venstremenyen.

Halmbrenning

Vi minner om det ikke kan brennes halm om våren på arealer der du har fått utbetalt tilskudd til jordbearbeiding om høsten. Dette gjelder søknader i 2019.

Dette er nasjonale regler og nytt fra og med søknader fra 2019 i Innlandet, jf. forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Hedmark og Oppland § 14.

Tilskuddsordninger

Tiltak i beiteområder

Ulverevir

Grue kommune faller inn under tilskuddsordningen for kommuner med ulverevir. Vi tar imot søknader for å bidra til konfliktdemping.

SMIL-tilskudd

Produksjons- og avløsertilskudd

Husk frist 15. mars for å levere søknad om produksjons‐ og avløsertilskudd del 1. Det er kun husdyrprodusenter som skal levere søknad nå i mars.

Du finner søknadsskjemaet her: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/digitale-tjenester

Du kan levere søknaden inntil 14 dager etter søknadsfristen, dvs. frem til og med 29. mars, men utbetalingen reduseres da med 1000 kroner for hver dag fristen er overskredet. Du kan ikke levere søknad etter 29. mars. Du kan kun få dispensasjon fra søknadsfristen i helt spesielle situasjoner.

Sjekk gårdskart før søknad om RMP

NIBIO har siden forrige søknadsomgang foretatt periodisk ajourhold i Grue,- noe som totalt sett har medført en del endringer i kartet. Før du sender søknad om produksjonstilskudd eller RMP-tilskudd, anbefaler vi deg å sjekke gårdskartene.

Sjekk endringer i gårdskart her

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Finn ansatte

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Agnete Bekkesletten