Jordbruk i Grue

Her finner du relevant informasjon for deg som driver jordbruk i Grue.

Nyplukkede poteter

Informasjonsskriv

Les informasjonsskriv med tips og råd, samt relevant informasjon om korona og landbruk.

Du kan laste ned Informasjonsskriv fra venstremenyen.

Vekstsesong

Landbruksrådgivningen Øst, Fylkesmannen i Innlandet og landbrukskontorene i Glåmdalen har ukentlige telefonmøter igjennom vekstsesongen fra slutten av mai til starten av september, hvor vi diskuterer faglige problemstillinger og utfordringer gjennom vekstsesongen. I etterkant av ukens telefonmøte blir det sendt ut e-post til alle gårdbrukerne i Glåmdalen med råd og veiledning på de temaene som er tatt opp og diskutert på ukens vekstnytt telefonmøte.

Du kan laste ned Vekstnytt fra venstremenyen.

Produksjons- og avløsertilskudd

Husk frist 15. mars for å levere søknad om produksjons‐ og avløsertilskudd del 1. Det er kun husdyrprodusenter som skal levere søknad nå i mars.

Du finner søknadsskjemaet her: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/digitale-tjenester

Du kan levere søknaden inntil 14 dager etter søknadsfristen, dvs. frem til og med 29. mars, men utbetalingen reduseres da med 1000 kroner for hver dag fristen er overskredet. Du kan ikke levere søknad etter 29. mars. Du kan kun få dispensasjon fra søknadsfristen i helt spesielle situasjoner.

Produksjons- og RMP-tilskudd

NIBIO har siden forrige søknadsomgang foretatt periodisk ajourhold i Grue,- noe som totalt sett har medført en del endringer i kartet.

Les mer om endringene for høsten 2019 her

Ulverevir

Grue kommune faller inn under tilskuddsordningen for kommuner med ulverevir. Vi tar nå imot søknader for å bidra til konfliktdemping. Søknadsfristen er 30. august.

Les mer om tilskuddsordningen her

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Finn ansatte

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Agnete Bekkesletten