Jordbruk i Grue

Her finner du relevant informasjon for deg som driver jordbruk i Grue.

Nyplukkede poteter

Vekstsesong

Landbruksrådgivningen Øst, Fylkesmannen i Innlandet og landbrukskontorene i Glåmdalen har ukentlige telefonmøter igjennom vekstsesongen fra slutten av mai til starten av september, hvor vi diskuterer faglige problemstillinger og utfordringer gjennom vekstsesongen. I etterkant av ukens telefonmøte blir det sendt ut e-post til alle gårdbrukerne i Glåmdalen med råd og veiledning på de temaene som er tatt opp og diskutert på ukens vekstnytt telefonmøte.

Du kan laste ned Vekstnytt fra venstremenyen.

Produksjons- og RMP-tilskudd

NIBIO har siden forrige søknadsomgang foretatt periodisk ajourhold i Grue,- noe som totalt sett har medført en del endringer i kartet.

Les mer om endringene for høsten 2019 her

Ulverevir

Grue kommune faller inn under tilskuddsordningen for kommuner med ulverevir. Vi tar nå imot søknader for å bidra til konfliktdemping. Søknadsfristen er 30. august.

Les mer om tilskuddsordningen her

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Finn ansatte

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Agnete Bekkesletten