Kontakt

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00

Send e-post til servicetorget

Skogbrukssjef
Steinar Ausland

Vil du motta informasjon på e-post?
Vi sender jevnlig ut informasjon. Oppgi din e-postadresse til Steinar Ausland og vi legger deg til mailinglisten.

Skogbruk

Skog

Åremålsleie

Grue kommuneskog har nå to skogshusvær/hytte til leie på åremål.

Grindersetra

Beliggende i Grinder seterskog som eies av Grue kommune kommer for leie i løpet av høsten 2022. Grindersetra ligger ca. 6 km fra sørenden av Frysjøen. Flott beliggenhet med god utsikt. Fine muligheter for jakt, fiske, friluftsliv, ski, sykkel og til fotturer. Ikke innlagt strøm. Bilveg helt frem. Leieforholdet er regulert med leiekontrakt som inneholder pris og antall år blant annet.

Veltsetra

Hytte til leie fra høsten 2022. Hytta ligger på Grue kommunes teig som heter Veltseterskogen. Hytta blir kalt Veltsetra blant de som er lokale. Bra beliggenhet med bilveg helt frem. Det er ikke innlagt vann og strøm. Veldig gode muligheter for jakt, fiske, sykkel, ski og fotturer i området. Leieforholdet er regulert med leiekontrakt som inneholder pris og antall år blant annet.

Ved interresse, ta kontakt med

Bestyrer Kristen A Madshus på telefon 99004434 eller epost kristen.madshus@grue.kommune.no for mer informasjon.

 

Ekstraordinært plantetilskudd

All skogplanting våren 2021 kan få et ekstraordinært plantetilskudd gjennom tilskuddsordningen som følger av Midlertidig forskrift om tilskudd for å sikre planting av skogplanter våren 2021 og Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Regjeringens forslag til Revidert nasjonalbudsjett for 2021 innebærer at inntil 40 mill. kroner blir omdisponert over Landbruks- og matdepartementets budsjett til et midlertidig plantetilskudd våren 2021.

Tilskuddssatsen er fastsatt til 1,50 kr/plante.

Det ekstraordinære plantetilskuddet omfatter all skogplanting våren 2021, nyplanting, suppleringsplanting og juletreplanting. Ordningen innrettes og rigges på samme måte som i 2020. Tilskuddet kommer i tillegg til tilskudd til tettere planting (klimatilskuddet).

 • Søknadsfrist 1. september 2021*

*For skogeiere som selv skal søke om det ekstraordinære plantetilskuddet, er søknadsfristen 1. september 2021. Det betyr at søknaden må være sendt kommunen elektronisk av skogeier senest 1. september eller signert papirskjema må være mottatt i kommunen senest 1. september.

Tilskudd til skogkultur 2021

Du kan søke om tilskudd til ungskogpleie, markberedning, nyplanting, suppleringsplanting, gjødsling og miljøtiltak i skog.

Skogfond

Skogeiere må avsette 4-40% av bruttoverdien av avvirket tømmer til skogfond. Skogfondet nyttes til investeringer i egen skog som:

 • All skogkultur (planting, suppleringsplanting, markberedning, såing, ungskogpleie, sprøyting, kunstig kvisting, forhåndsrydding, suppleringsgrøfting og gjødsling)
 • Underskudd ved tynningsdrift
 • Etablering av felt for juletre- og pyntegrøntproduksjon
 • Nybygging og ombygging av skogsbilveger og traktorveger
 • Vedlikehold av skogsbilveger
 • Merverdiavgift
 • Skogbruksplan
 • Skogforsikring
 • Grensearbeid (ifm jordskifte)
 • Kurs og kursmateriell (Aktivt Skogbruk mv.)
 • Miljøtiltak
 • Bioenergitiltak

Søk om skogfondsmidler

Alle skogeiendommer har en skogfondskonto hvor det avsatte skogfondet står.

 1. Etter at et tiltak er utført kan skogeier legge inn refusjonskrav i skogfondsprogrammet selv: Refusjonskrav for utbetaling av skogfond (krever innlogging i Altinn)
 2. Skogeiere kan gjerne komme innom landbrukskontoret med skogfondsbilag eller sende e-post til kommunen, eller direkte til skogbrukssjefen. Vi må ha faktura/regning og det må fremgå om pengene skal refunderes skogeier, eller om vi skal betale direkte til tredjeperson (m/u mva). For skogkulturtiltakene må det legges ved kart (vi må legge inn opplysninger som areal, stk, bonitet, hoh i systemet). Skogeiers underskrift er viktig. Det er tilskudd (tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket, NMSK) til ungskogpleie, markberedning, tettere planting/suppleringsplanting og gjødsling. Når gjødsling er utført brukes dette vedlegget

Veivedlikehold på skogsbilveger

Når man ser at et planlagt vegvedlikehold på en skogsbilveg vil bli dyrere enn 4 kr pr. meter, må tiltaket forhåndsgodkjennes av kommunen. Søknadsblanketten fylles ut og sendes kommunen for godkjenning

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Ellinor Bjerke