Kontakt

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00

Send e-post til servicetorget

Skogbrukssjef
Steinar Ausland

Vil du motta informasjon på e-post?
Vi sender jevnlig ut informasjon. Oppgi din e-postadresse til Steinar Ausland og vi legger deg til mailinglisten.

Skogbruk

Skog

Tilskudd til skogkultur

Du kan søke om tilskudd innen ungskogpleie, markberedning, nyplanting, suppleringsplanting, ekstraordinært plantetilskudd og gjødsling.
Les mer om tilskudd til skogkultur 2020 og søknadsfrister her

Skogfond

Skogeiere må avsette 4 - 40% av bruttoverdien av avvirket tømmer til skogfond. Skogfondet nyttes til investeringer i egen skog som:

 • All skogkultur (planting, suppleringsplanting, markberedning, såing, ungskogpleie, sprøyting, kunstig kvisting, forhåndsrydding, suppleringsgrøfting og gjødsling)
 • Underskudd ved tynningsdrift
 • Etablering av felt for juletre- og pyntegrøntproduksjon
 • Nybygging og ombygging av skogsbilveger og traktorveger
 • Vedlikehold av skogsbilveger
 • Merverdiavgift
 • Skogbruksplan
 • Skogforsikring
 • Grensearbeid (ifm jordskifte)
 • Kurs og kursmateriell (Aktivt Skogbruk mv.)
 • Miljøtiltak
 • Bioenergitiltak

Søk om skogfondsmidler

Alle skogeiendommer har en skogfondskonto hvor det avsatte skogfondet står.

 1. Etter at et tiltak er utført kan skogeier legge inn refusjonskrav i skogfondsprogrammet selv: Refusjonskrav for utbetaling av skogfond (krever innlogging i Altinn)
 2. Skogeiere kan gjerne komme innom landbrukskontoret med skogfondsbilag eller sende e-post til kommunen, eller direkte til skogbrukssjefen. Vi må ha faktura/regning og det må fremgå om pengene skal refunderes skogeier, eller om vi skal betale direkte til tredjeperson (m/u mva). For skogkulturtiltakene må det legges ved kart (vi må legge inn opplysninger som areal, stk, bonitet, hoh i systemet). Skogeiers underskrift er viktig. Det er tilskudd (tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket, NMSK) til ungskogpleie, markberedning, tettere planting/suppleringsplanting og gjødsling. Når gjødsling er utført brukes dette vedlegget

Veivedlikehold på skogsbilveger

Når man ser at et planlagt vegvedlikehold på en skogsbilveg vil bli dyrere enn 4 kr pr. meter, må tiltaket forhåndsgodkjennes av kommunen. Søknadsblanketten fylles ut og sendes kommunen for godkjenning

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Telefonliste

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Agnete Bekkesletten