Bygge, rive eller endre

Hvordan søke

Søknad om tillatelse til tiltak.
Saksbehandlingstid: 3-8 uker for "kurante" byggesaker.

Hva gjør kommunen

Etter innsending/levering av korrekt utfylte søknadspapirer, behandles søknaden i kommunens byggesaksavdeling. Krever søknaden i tillegg behandling etter annet lovverk, vil tiltakshaver bli orientert om dette så raskt som mulig.

Byggesaker og ferdigattester

Når du har søkt om bygging av bolig, hytte, garasje, tilbygg, driftsbygning m.v., trenger vi beskjed når arbeidet blir igangsatt og når bygningen/bygningsdelen tas i bruk.

Husk at alle søknadspliktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest. Det er ikke tillatt å ta i bruk bygning eller bygningsdel før ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse er gitt.

Aktuelt regelverk

Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter med veiledning: Teknisk forskrift, forskrift for saksbehandling og forskrift for godkjenning av foretak. Dessuten gjeldende plangrunnlag: Kommuneplan og reguleringsplan.

Gebyrer

Her finner du gebyrregulativ for saksbehandling etter Plan- og bygningsloven

 

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Telefonliste

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Agnete Bekkesletten