Bygge, rive eller endre

Byggesaksbehandling

Tjenesten omfatter

Behandle saker innenfor plan- og bygningslovens regelverk, herunder forskrifter og arealplaner.

Hva kreves for å motta tjenesten

Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter med veiledning: Teknisk forskrift, forskrift for saksbehandling og forskrift for godkjenning av foretak.Dessuten gjeldende plangrunnlag: Kommuneplan og reguleringsplan.

Hva gjør kommunen

Etter innsending/levering av korrekt utfylte søknadspapirer, behandles søknaden i kommunens byggesaksavdeling. Krever søknaden i tillegg behandling etter annet lovverk, vil tiltakshaver bli orientert om dette så raskt som mulig.

Hvordan søke tjenesten

Søknad om tillatelse til tiltak.
Saksbehandlingstid: 3-8 uker for "kurante" byggesaker.
 

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Finn ansatte

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 0423
Webredaktør: Agnete Bekkesletten