Grue viltforvaltning og jakt

Elg

Viltpåkjørsel

Ved viltpåkjørsel ring 02800

Dette gjør du:

  1. Sikre ulykkesstedet med varseltrekant og nødblink.
  2. Få oversikt over skadde personer og gi førstehjelp. Om nødvendig, ring 113.
  3. Merk påkjørselstedet/der dyret forsvant (bruk viltulykkesbånd).
  4. Ring 02800 og meld fra om påkjørselen.
  5. Oppsøk lege dersom du har smerter i hode/nakke etter ulykken.

Elgjakt Grue Kommuneskoger 2022 - 2025

Grue kommune inviterer til å søke på følgende ledige plasser for jaktlag/jegere:

Grinder seterskog 20 700 daa, maks 11 jegere. (Ca. 6 elg pr år).

Forkerud og Berger seterskog 12 000 daa, maks 6 jegere. (Ca. 3 elg pr år).

For disse terrengene ønskes det søknad fra lag. Lagene skal dokumentere egen ettersøkshund.

Veltseterberget elgjaktlag har plass til 3 jegere på kommuneskogens grunn.

Opåsens jaktlag har plass til 1 jeger på kommunens grunn, fortrinnsvis med godkjent ettersøkshund.

Forskudd 3 500 kr pr dyr. Total kilopris 87 kr. inkl mva.

Alle lag og plasser på Grue kommune sine jaktområder er tilknyttet forvaltningsplaner og elgregioner i de områdene de hører til.

Søknad med navn på jegere kan leveres på Servicetorget, Grue rådhus eller sendes i posten til

Grue kommune, Postboks 94, 2261 Kirkenær eller sendes elektronisk som vedlegg til epost kristen.madshus@grue.kommune.no

For priser og nærmere bestemmelser kontakt Grue kommuneskoger på, tlf  99004434.

Søknadsfrist: 04.05.2022, kl 1200.

Trekning foretas senest fem virkedager etter søknadsfrist.

Fellingsrapport rådyr 2021

Grue kommune ber om at grunneiere/valdansvarlige som ikke har levert fellingsrapport på sine rådyrvald gjør det snarest. Det kan registreres direkte på Hjorteviltregistret ved å logge inn med jegernummer, eller du kan sende e-post til Paul Arne Hansen-Gaard

Bestandsplaner på elg og hjort

Søknad om godkjenning av bestandsplaner på elg og hjort må sendes innen 1. mai.

Søknaden skal inneholde:

  • Opplysninger om hvilke art søknaden gjelder
  • Kart som tydelig viser grenser for bestandsplanområdet
  • Oversikt over alle valdene som inngår i bestandsplanområdet
  • Oversikt over tellende areal for bestandsplanområdet samlet
  • Underskrift fra valdansvarlig representant for alle vald som inngår i bestandsplanområdet, og navn, postadresse, telefonnummer, e-postadresse og underskrift for representanter for bestandsplanområdet.

Jakttid på elg i Norge og Grue er 25. september til 23. desember.

Kontaktperson er: Kristen A. Madshus

Fallvilt-/ettersøkslag

Martin Tvengsberg

Helene Helgeberg

Per Kåre Bråten

Gøran Tømmerholen

Bjørn Egil Vestmo

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Telefonliste

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Ellinor Bjerke