Grue viltforvaltning og jakt

Elg

Viltpåkjørsel

Ved viltpåkjørsel ring 02800

Dette gjør du:

  1. Sikre ulykkesstedet med varseltrekant og nødblink.
  2. Få oversikt over skadde personer og gi førstehjelp. Om nødvendig, ring 113.
  3. Merk påkjørselstedet/der dyret forsvant (bruk viltulykkesbånd).
  4. Ring 02800 og meld fra om påkjørselen.
  5. Oppsøk lege dersom du har smerter i hode/nakke etter ulykken.

Bestandsplaner på elg og hjort

Søknad om godkjenning av bestandsplaner på elg og hjort må sendes innen 1. mai.

Søknaden skal inneholde:

  • Opplysninger om hvilke art søknaden gjelder
  • Kart som tydelig viser grenser for bestandsplanområdet
  • Oversikt over alle valdene som inngår i bestandsplanområdet
  • Oversikt over tellende areal for bestandsplanområdet samlet
  • Underskrift fra valdansvarlig representant for alle vald som inngår i bestandsplanområdet, og navn, postadresse, telefonnummer, e-postadresse og underskrift for representanter for bestandsplanområdet.

Kontaktperson er: Kristen A. Madshus

Fallvilt-/ettersøkslag

Helene Helgeberg
Martin Tvengsberg
Lars Erik Skasberg
Lars Skyrud Tyssen 
Ivan Sandberg

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Finn ansatte

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Agnete Bekkesletten