Beredskap mot flom

Enhet for samfunn jobber systematisk gjennom hele året for å forberede seg til en eventuell vårflom, basert på flomberedskapsplanen. 

Kongshov pumpestasjon ved Glomma

Vakt under flom i Glomma

(oppdatert 24. mai) Glomma har gått ned 45 cm siden fredag.

Det er foreløpig ikke kommet noen signaler om storflom i år. Grue kommune vil likevel følge nøye med på utviklingen i Glomma og sidevassdragene den tiden det er fare for flom. Dersom noen skulle se noe unormalt, tar vi gjerne imot bekymringsmeldinger på telefon 62 94 20 00 (dagtid). I tidsrommet 29. april til 7. juni, har vi vakttelefon i helger på nummer 404 16 864

Vedlikehold av verkene

Bønder og grunneiere langs Glomma har avgitt grunn til verken. De har ansvar for å følge med på vegetasjon og skjøtsel på egne områder. Det er også oppnevnt tilsynskomitéer som har ansvar for å følge med på sine roder av verken. 
Grue bondelag og tilsynskomitéene har jevnlig dugnader og jobber kontinuerlig med skjøtsel av verkene. Dette er at arbeid som pågår hele tiden, og som aldri blir helt «ferdig». Grue har hele 23 km med verker, det er blant de lengste i landet.

Verker i Grue:

  • Stemsrud og Floksenga
  • Kirkenær
  • Grinder
  • Holmen/Godtland
  • Sorka
  • Gunnarsrudsjøen

Kongshov strategisk viktig

Pumpestasjonen på Kongshov er strategisk plassert for å ivareta bebyggelse og industri på Kirkenær. Anlegget ivaretar verdier for mange millioner. 
Fordi Kongshov er samfunnsmessig viktig, har NVE sammen med Grue kommune renovert hele stasjonen de seneste årene.

Følger med på elva

Enhet for landbruk og teknikk følger fortløpende med på vannstanden for å gjøre nødvendige grep. Sammen med tilsynskomiteene langs flomverken sjekker også enheten verkene for eventuelle mangler og skader som kan ha oppstått i løpet av vinteren. Enheten benytter også båt på Glomma for å oppdage mulige skader fra elvesiden.

Flomutstatt kommune

Kart over flommen i 2018
Med sin beliggenhet er Grue en flomutsatt kommune. I 1995 rant Glomma over sine bredder og skapte flere kritiske situasjoner. Kommunesenteret Kirkenær sto i fare for å bli oversvømt, men bygdefolket stilte på dugnad og reddet sentrum.

Flommen i 1995 var nesten på nivå med en 200 års-flom. I etterkant av flommen ble flomverkene i kommunen ytterligere forsterket og forbedret og er i dag dimensjonert for en 400 års-flom.

Flommen i 2018 var større enn flommen i 1966, men veldig få ble berørt av flommen i 2018 (bildet).

Det viser at arbeidet som har vært gjort over flere år, nytter. I 1966 ble det store skader på industri- og boligområder.

Aktuelle nettsider

Nedenfor er tips til nettsider som kommunen bruker for å danne seg et bilde av hva som kan komme av vannføring og flom.

  • Glb.no Glommen og Laagen Bruksforenings side viser vannstandsutviklingen lenger nord i Glommadalføret. Bruk Elverum og Stai. Vannet bruker ca et døgn fra Elverum til Grue.
  • Sildre.nve.no er en tjeneste fra NVE hvor man også kan følge med på flommens utvikling lenger nord i Glomma. Det er mulig å abonnere på farevarsel fra nve.no.
  • Senorge.no viser hvor mye snø det ligger i Glommas nedslagsfelt, og hvor mye vann det er i snøen slik at man har en oppfatning av hva som kan komme

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Ellinor Bjerke