Innhold på siden

Kontakt

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid kl. 09.00-14.00

E-post: post@grue.kommune.no

Adresse
Grue Kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

 

Barne- og ungdomsrådet (BUR)

Grue barne- og ungdomsråd (BUR) er et organ av og for Grues barn og unge. Medlemmene er barn og unge fra 5. trinn og opp til 20 år. Hvert klassetrinn ved Grue barne- og ungdomsskole fra 5.-10. trinn velger to representanter. I tillegg ønsker BUR medlemmer fra videregående skole.

Rådet velger selv styre som består av leder, nestleder og sekretær.I tillegg har rådet en voksen koordinator som står for det praktiske arbeidet rundt rådet.

Formål med BUR

Formålet med BUR er å fremme barns og unges interesser i nærmiljøet. BUR skal styrke og hjelpe barn og ungdommer i beslutningsprosessene i kommunen. Vi deltar en gang i året på et kommunestyremøte. Her opptrer vi som høringsorgan for kommunen i de saker som berører barn og ungdommer.

BUR planlegger og arrangerer også ulike dagsturer for barn og ungdom i Grue. Hver sommer inviterer BUR til Tusenfryd.

Faste møter

BUR har møte annenhver måned. I januar og februar hvert år deltar BUR-medlemmene aktivt med å arrangere UKM i Grue.


 

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Ellinor Bjerke