Kultur- og aktivitetstilskudd

Her finner du oversikt over kommunale tilskudd og stipend innen kultur og fritid, med frister.

Tilskuddsportalen

Tilskuddsportalen er et verktøy for deg som vil jobbe mer effektivt og lykkes bedre i å søke tilskudd til dine prosjekt. Gue kommune har avtale om Tilskuddsportalen og det gir gratis tilgang for alle lokale lag og foreninger i kommunen.  Her finner du oversikt over alle tilskuddsordninger som tilbys norske organisasjoner (ca. 1500), og du kan søke etter støtteordninger og tilskudd i mange ulike kategorier.

  • Gratis for alle lag og foreninger i Grue kommune
  • God arbeidsstøtte med søkefunksjon, katalog, kalender og lagring av favoritt-tilskudd
  • Du får varsel om søknadsfrister for dine favoritt-tilskudd

For mer informasjon, besøk Tilskuddsportalen her

Kommunale tilskudd

Kulturstipend

Stipendet skal stimulere lovende utøvere til videreutvikling og økte ferdigheter innenfor sitt område. Den enkelte utøver kan selv søke eller andre kan sende inn forslag på kandidater. Både enkeltpersoner og grupper har anledning til å søke.

Stipendet er beregnet på ungdom i aldersgruppen 13-29 år som bor eller har tilknytning til Grue kommune. Stipendets størrelse er inntil kr. 25.000,-.

Retningslinjer for kulturstipend i Grue kommune

Søknadsfrist: 1. desember hvert år
Søknaden skal begrunnes og sendes Grue kommune, postboks 94, 2260 Kirkenær. Du kan også sende søknaden på e-post: post@grue.kommune.no.

Idrettsstipend

Stipendet skal stimulere lovende utøvere til videreutvikling og økte ferdigheter innenfor sitt område. Den enkelte utøver kan selv søke eller andre kan sende inn forslag på kandidater. Både enkeltpersoner og grupper har anledning til å søke.

Stipendet er beregnet på ungdom i aldersgruppen 16-25 år som bor eller har tilknytning til Grue kommune. Stipendets størrelse er inntil kr. 10.000,-.
Retningslinjer for idrettsstipend i Grue kommune

Søknadsfrist: 1. desember hvert år
Søknaden skal begrunnes og sendes Grue kommune, postboks 94, 2260 Kirkenær. Du kan også sende søknaden på e-post: post@grue.kommune.no.

Aktivitetstilskudd for lag og foreninger

Det kan søkes om aktivitets- og kulturtilskudd (kulturmidler) til lag og organisasjoner. Grue kommune vil bidra til å fremme og spre ulike typer aktiviteter, som på en eller annen måte engasjerer personer i Grue. Det legges særlig vekt på aktiviteter for barn og unge.

Søknadsskjema og retningslinjer

Bruk digitalt søknadsskjema: Søknadsskjema for aktivitets- og kulturtilskudd (digitalt skjema som krever innlogging med ID-porten)

Retningslinjer for aktivitets- og kulturtilskudd til frivillige lag og organisasjoner
Retningslinjer for aktivitetstilskudd - idrett

Søknadsfrist: 1. april hvert år

Andre tilskuddsordninger

Bufdir

Nå er det mulig å søke på tilskudd for barn og unge:

Grue kommune minner om at det er mulig å søke på tilskudd til inkludering av barn og unge fra bufdir for 2022.

Se lenke for utfyllende informasjon: https://bufdir.no/Tilskudd/Aktuelt/tilskudd_til_inkludering_av_barn_og_unge___utlysning_for_2022/

Både offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd fra ordningen, men enkeltpersoner kan ikke søke.

Søknadsfrist: 17.desember 2021

Spillemidler

Formålet med spillemidler er at staten kan bidra med bygging og rehabilitering av ulike anlegg, slik at flest mulig kan ha muligheten til å drive egenorganisert fysisk aktivitet eller aktivitet i regi av frivillig medlemsbasert idrett.
Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er hjemlet i lov om pengespill av 28. august 1992.

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for fysisk aktivitet 2022 (regjeringen.no)

For å søke om spillemidler forutsettes det at anlegget det søkes om midler til er forankret i Plan for idrett, fysisk aktivtet og friluftsliv 2019-2023.
Ved søknad om spillemidler til idretts- og nærmiljøanlegg må planene for anlegget være forhåndsgodkjent av kommunen eller Kulturdepartementet. Søknader om idrettsfunksjonell forhåndsgodskjenning behandles hele året.

Søknadsfrist: 1. oktober hvert år
Spillemiddelsøknaden med vedlagt dokumentasjon må være Grue kommune i hende senest 1. oktober.

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Ellinor Bjerke