Innhold på siden

Kontakt

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid kl. 09.00-14.00

Send e-post til postmottak

Adresse
Grue Kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Finn ansatte

Offentlig innsyn og høringer

Her finner du aktuelle høringer og informasjon fra Grue kommune.

I en høring kan du si din mening

Eldre høringer

Kommuneplanens handlingsdel på høring

Kommuneplanens handlingsdel 2020-2023 inneholder både satsingsområder, budsjett og økonomiplan.
Formannskapet har behandlet kommunedirektørens forslag, og vedtok den 11. november sin innstilling til kommunestyret.

Høringsfrist

Formannskapets innstilling legges ut til offentlig høring, med høringsfrist 8. desember 2019. Høringsinnspill kan sendes kommunens postmottak på e-post post@grue.kommune.no.

Kommunestyret vil behandle innkomne høringsinnspill 9. desember, og deretter fatte endelig vedtak 16. desember.

Dokumentet kan du laste ned her:

Innstilling Handlingsdel 2020-2023


Plan for idrett, fysisk aktivtet og friluftsliv

Frivillige lag og foreninger i Grue kan gi uttalelser til Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv for perioden 2020-2024.

Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2020-2024

Høringssvar sendes til post@grue.kommune.no innen 4. november.


Næringslan til høring

Utkast til lokal næringsplan er nå på høring med frist 2. september 2019: Utkast til lokal næringsplan i Grue kommune

Kommunestyret i Grue ønske å utvikle en strategisk næringsplan for egen kommune. Det er i hovedtrekk markedskreftene som styrer næringsutviklingen. Likevel har kommunen en viktig rolle som vertskap og tilrettelegger, herunder sikre god infrastruktur, nye næringsarealer, rammevilkår og tilgang til kompetanse og kapital.

Formålet med næringsplanen

Formålet med Grue kommunes strategiske næringsplaner er å konkretisere på hvilken måte kommunen skal bidra til at næringslivet i regionen opprettholder og styrker sin konkurransekraft og øker attraktivitet for nye etablerere.

Samtidig vil planen:

  • Gi politikere og administrasjon i Grue kommune innsikt og forståelse i næringslivets rammebetingelser og behov
  • Gi et godt grunnlag for hva kommunen skal fokusere på for å bidra til positiv næringsutvikling
  • Være en plattform for samarbeid mellom næringsliv og kommune og innad i regionen
  • Gi grunnlag for budsjettmessige disposisjoner

Innspill til planen må fremsettes skriftlig innen 2. september 2019 til Grue Kommune, postboks 94, 2261 Kirkenær eller på e-post til: post@grue.kommune.no


Frivillig vern av skog

Forslag om utvidelse av Skasberget naturreservat i Grue kommune

Fylkesmannen ber om eventuelle merknader til forslaget om utvidelse av Skasberget naturreservat, spesielt til den foreslåtte avgrensningen og den foreslåtte forskriften, innen 23. juli 2019.


Oppstart av prosess for å utvide Skasberget naturreservat

Fylkesmannen starter arbeidet med å utvide Skasberget naturreservat i Grue kommune.

I forbindelse med ordningen frivillig vern av skog, har det kommet inn et tilbud fra fire grunneiere om å utvide Skasberget naturreservat med ca. 1480 dekar. Skasberget naturreservat ligger ca. 2 km nordøst for Skasen i Grue kommune.

Høringsfrist: 1. mai 2019

For mer informasjon, se Fylkesmannens nettsider

 

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Finn ansatte

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Agnete Bekkesletten