Kontakt

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid kl. 09.00-14.00

Send e-post til postmottak

Adresse
Grue Kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Finn ansatte

Lenker

Offentlig innsyn

Her finner du aktuelle høringer og informasjon fra Grue kommune.

Utligning av eiendomsskatt i Grue 2019

Med hjemmel i eiendomsskattelovens §15 legges lista over utlignet eiendomsskatt i Grue ut til offentlig gjennomsyn i Servicetorget på Grue Rådhus og Joker på Grue Finnskog i perioden 01.03. – 22.03.2019. Skatteseddel sendes skatteyterne.

Skatteliste til Offenlig ettersyn - eiendomsskatt 2019

Rett til å klage

Det kan fremmes klage på fastsatt eiendomsskattetakst hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen, dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år.

Eventuelle klager må fremsettes skriftlig innen 12. april 2019 til Grue Kommune, postboks 94, 2261 Kirkenær eller på e-post til: post@grue.kommune.no

 

 

 

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Finn ansatte

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 0423
Webredaktør: Agnete Bekkesletten