Kontakt

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid kl. 09.00-14.00

Send e-post til postmottak

Adresse
Grue Kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Finn ansatte

Offentlig innsyn og høringer

Her finner du aktuelle høringer og informasjon fra Grue kommune.

I en høring kan du si din mening

Næringslan til høring

Utkast til lokal næringsplan er nå på høring med frist 2. september 2019: Utkast til lokal næringsplan i Grue kommune

Kommunestyret i Grue ønske å utvikle en strategisk næringsplan for egen kommune. Det er i hovedtrekk markedskreftene som styrer næringsutviklingen. Likevel har kommunen en viktig rolle som vertskap og tilrettelegger, herunder sikre god infrastruktur, nye næringsarealer, rammevilkår og tilgang til kompetanse og kapital.

Formålet med næringsplanen

Formålet med Grue kommunes strategiske næringsplaner er å konkretisere på hvilken måte kommunen skal bidra til at næringslivet i regionen opprettholder og styrker sin konkurransekraft og øker attraktivitet for nye etablerere.

Samtidig vil planen:

  • Gi politikere og administrasjon i Grue kommune innsikt og forståelse i næringslivets rammebetingelser og behov
  • Gi et godt grunnlag for hva kommunen skal fokusere på for å bidra til positiv næringsutvikling
  • Være en plattform for samarbeid mellom næringsliv og kommune og innad i regionen
  • Gi grunnlag for budsjettmessige disposisjoner

Innspill til planen må fremsettes skriftlig innen 2. september 2019 til Grue Kommune, postboks 94, 2261 Kirkenær eller på e-post til: post@grue.kommune.no


Frivillig vern av skog

Forslag om utvidelse av Skasberget naturreservat i Grue kommune

Fylkesmannen ber om eventuelle merknader til forslaget om utvidelse av Skasberget naturreservat, spesielt til den foreslåtte avgrensningen og den foreslåtte forskriften, innen 23. juli 2019.


Eldre høringer

Oppstart av prosess for å utvide Skasberget naturreservat

Fylkesmannen starter arbeidet med å utvide Skasberget naturreservat i Grue kommune.

I forbindelse med ordningen frivillig vern av skog, har det kommet inn et tilbud fra fire grunneiere om å utvide Skasberget naturreservat med ca. 1480 dekar. Skasberget naturreservat ligger ca. 2 km nordøst for Skasen i Grue kommune.

Høringsfrist: 1. mai 2019

For mer informasjon, se Fylkesmannens nettsider


Utligning av eiendomsskatt i Grue 2019

Med hjemmel i eiendomsskattelovens §15 legges lista over utlignet eiendomsskatt i Grue ut til offentlig gjennomsyn i Servicetorget på Grue Rådhus og Joker på Grue Finnskog i perioden 01.03. – 22.03.2019. Skatteseddel sendes skatteyterne.

Skatteliste til Offenlig ettersyn - eiendomsskatt 2019

Rett til å klage

Det kan fremmes klage på fastsatt eiendomsskattetakst hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen, dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år.

Eventuelle klager må fremsettes skriftlig innen 12. april 2019 til Grue Kommune, postboks 94, 2261 Kirkenær eller på e-post til: post@grue.kommune.no

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Finn ansatte

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 0423
Webredaktør: Agnete Bekkesletten