Kontakt

Helsestasjonen
Telefon: 62 94 20 71

Åpningstider:
Man-fre: 8:00-15:00

Besøksadresse:
Finnskogveien 141
2260 Kirkenær

Ved ønske om å veie barnet utenom de faste konsultasjonene, avtales dette med helsesykepleier (helsesøster).

Følg oss på Facebook:
Grue helsestasjon

Helsestasjon 0-5 år

Søsken

Hva er Helsestasjonen

Helsestasjonen er en kommunal helsetjeneste for alle barn i aldersgruppen 0 – 5 år.
Tjenesten skal utføre undersøkelser, gi helseopplysning/undervisning/veiledning og støtte til foreldrene i foreldrerollen. Målet er å bidra til å fremme barns helse og oppvekstsvilkår og forebygge sykdommer og skade.
Helsestasjon skal i prinsippet ikke behandle syke barn. Ved sykdom skal egen lege brukes.
Ansatte på helsestasjonen har taushetsplikt og tjenesten er gratis. Vi tilbyr vaksiner etter det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet.

Timeavtale

Konsultasjoner på helsestasjonen avtales fortløpende ved konsultasjoner. Husk å møte opp i god tid. Dersom du er forhindret fra å møte, gi raskt beskjed slik at andre kan benytte timen.

Helsestasjonsprogrammet

 • Hjemmebesøk innen 10 dager etter fødsel. Ett besøk av jordmor og ett av besøk helsesykepleier.
 • Nyfødtsamtale/barselgruppe
  • 6 uker m/lege og helsesykepleier (helsesøster)
  • 8 uker fokus på mors helse
  • 3 mnd m/helsesykepleier (vaksine)
  • 4 mnd m/helsesykepleier og fysioterapeut (gruppetime)
  • 5 mnd m/helsesykepleier (vaksine)
  • 6 mnd m/lege og helsesykepleier
  • 8 mnd m/helsesykepleier
  • 10 mnd m/helsesykepleier (gruppetime med tilbud om egen pappagruppe)
  • 12 mnd m/lege og helsesykepleier (vaksine)
  • 15 mnd m/helsesykepleier (vaksine)
  • 18 mnd m/helsesykepleier (gruppetime)
  • 2 år m/lege og helsesykepleier4 år m/helsesykepleier - SPRÅK 4 kartlegging, syn- og hørselstest.

Ekstra oppfølgingskonsultasjoner ut fra behov.

Barseltreff

Helsestasjonen tilbyr barselgrupper. Tilbudet er frivillig. Det arrangeres tre møter på helsestasjonen. Det første er med jordmor, det andre er med helsesykepleier og det tredje med fysioterapeut. Informasjon gis på hjemmebesøk etter fødselen.

Foreldreveiledning

Det gis tilbud om veiledning, individuelt og i grupper, til foreldre ved behov etter anerkjente metoder som Circle of security (COS-p), og ICDP. Vi har egen barne- og familieveileder. Ta kontakt med helsestasjonen for informasjon.

Tverrfaglig samarbeid

På helsestasjonen jobber helsesykepleier (tidl. helsesøster), lege, barnefysioterapeut og barne- og familieveileder.
Helsestasjonen samarbeider kommuneoverlege, fastleger, barnehageansatte, barnevern, PPT og andre ved behov.
 

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Finn ansatte

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 0423
Webredaktør: Agnete Bekkesletten