Kontakt

Helsestasjonen
Telefon: 62 94 20 71

Åpningstider:
Man-fre: 8:00-15:00

Besøksadresse:
Finnskogveien 139
2260 Kirkenær
Inngangen er på sørsiden av sykehjemmet

Ved ønske om å veie barnet utenom de faste konsultasjonene, avtales dette med helsesykepleier.

Følg oss på Facebook:
Grue helsestasjon

Helsestasjon 0-5 år

Helsestasjonen er en kommunal helsetjeneste for alle barn i aldersgruppen 0-5 år.

Søsken

Helsestasjonen utfører undersøkelser, gir helseopplysning, undervisning, veiledning og støtte til foreldrene i foreldrerollen. Målet er å bidra til å fremme barns helse og oppvekstsvilkår og forebygge sykdommer og skade.
Helsestasjon skal i prinsippet ikke behandle syke barn. Ved sykdom skal egen lege brukes.

Ansatte på helsestasjonen har taushetsplikt og tjenesten er gratis. Vi tilbyr vaksiner etter det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet.

Tilpasninger ifm korona

Grue helsestasjon er åpen, men kun etter avtale. Følgende konsultasjoner opprettholdes:

 • Oppfølging av nyfødte: Vi kommer på hjemmebesøk, men dette blir vurdert fortløpende etter nasjonale anbefalinger. Så fremt nasjonale retningslinjer tillater det, vil alle konsultasjoner bli gjennomført. 
 • Barn og voksne med tegn til feber, luftveissmitte, hoste og/eller vært i kontakt med smittepåviste skal ikke inn på helsestasjonen, men ta kontakt på telefon på forhånd.
 • Barn til kontroll skal følges av èn person (mor, far eller nærmeste foresatte).
 • Barn og foresatt til kontroll bes komme til avtalt tid. En ansatt ved helsestasjonen møter dere ved inngangsdøra, da denne er låst.

Timeavtale

Konsultasjoner på helsestasjonen avtales fortløpende ved konsultasjoner. Husk å møte opp i god tid. Dersom du er forhindret fra å møte, gi raskt beskjed slik at andre kan benytte timen.

Helsestasjonsprogrammet

 • Hjemmebesøk innen 10 dager etter fødsel. Ett besøk av jordmor og ett av besøk helsesykepleier.
 • Nyfødtsamtale/barselgruppe
  • 6 uker m/lege og helsesykepleier
  • 8 uker fokus på mors helse
  • 3 mnd m/helsesykepleier (vaksine)
  • 4 mnd m/helsesykepleier
  • 5 mnd m/helsesykepleier (vaksine)
  • 6 mnd m/lege og helsesykepleier
  • 8 mnd m/helsesykepleier
  • 10 mnd m/helsesykepleier
  • 12 mnd m/lege og helsesykepleier (vaksine)
  • 15 mnd m/helsesykepleier (vaksine)
  • 18 mnd m/helsesykepleier. Fokus på barnets sosiale utvikling
  • 2 år m/lege og helsesykepleier4 år m/helsesykepleier - SPRÅK 4 kartlegging, syn- og hørselstest.

Ekstra oppfølgingskonsultasjoner ut fra behov.

Barseltreff

Helsestasjonen opprettholder barselgrupper (frivillig) så lenge det er mulig å ivareta smittevernhensyn. Det arrangeres tre møter på helsestasjonen.

Foreldreveiledning

Det gis tilbud om veiledning, individuelt og i grupper, til foreldre ved behov etter anerkjente metoder som Circle of security (COS-p), og ICDP. Ta kontakt med helsestasjonen for informasjon.

Familievern

Familievernet gir råd og rettledning om samlivsproblemer, enten til hele familien, til paret eller til enkeltpersoner. Tjenesten legger vekt på forebyggende virksomhet og oppmuntrer klienter om å søke hjelp på et tidlig stadium for å unngå at konfliktene blir helt fastlåste. Tilbudet er gratis, og du kan selv ta direkte kontakt med ditt nærmeste familievernkontor.

Familievernkontoret i Kongsvinger

Besøksadresse: Gågata 5
Telefon: 466 17 140
E-post til Familievernkontoret
(Dekker kommunene: Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog, Grue, Åsnes).

Tverrfaglig samarbeid

På helsestasjonen jobber helsesykepleier, lege og barnefysioterapeut.
Helsestasjonen samarbeider kommuneoverlege, fastleger, barnehageansatte, skolen, barnevern, PPT og andre ved behov.

Viktige telefonnummer

 • Grue Helsestasjon er tilgjengelige på telefon: 62 94 20 71 og mobil 918 73 440
 • Ved mistanke om koronasmitte, ber vi dere ringe informasjonstelefonen for Solør: 62 95 69 91 
 • Ved generelle spørsmål ift. korona, henviser vi til informasjonstelefonen til Folkehelseinstituttet: 815 55 015 

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Telefonliste

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Agnete Bekkesletten