Kontakt

Helsestasjonen
Telefon: 62 94 20 71

Åpningstider:
Man-fre: 8:00-15:00

Besøksadresse:
Finnskogveien 139
2260 Kirkenær
Inngangen er på sørsiden av sykehjemmet

Ved ønske om å veie barnet utenom de faste konsultasjonene, avtales dette med helsesykepleier.

Følg oss på Facebook:
Grue helsestasjon

Helsestasjon 0-5 år

Helsestasjonen er en kommunal helsetjeneste for alle barn i aldersgruppen 0-5 år.

Søsken

Våre tjenester

Tjenesten skal utføre undersøkelser, gi helseopplysning, undervisning, veiledning og støtte til foreldrene i foreldrerollen. Målet er å bidra til å fremme barns helse og oppvekstsvilkår og forebygge sykdommer og skade.
Helsestasjon skal i prinsippet ikke behandle syke barn. Ved sykdom skal egen lege brukes.

Ansatte på helsestasjonen har taushetsplikt og tjenesten er gratis. Vi tilbyr vaksiner etter det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet.

Timeavtale

Konsultasjoner på helsestasjonen avtales fortløpende ved konsultasjoner. Husk å møte opp i god tid. Dersom du er forhindret fra å møte, gi raskt beskjed slik at andre kan benytte timen.

Helsestasjonsprogrammet

 • Hjemmebesøk innen 10 dager etter fødsel. Ett besøk av jordmor og ett av besøk helsesykepleier.
 • Nyfødtsamtale/barselgruppe
  • 6 uker m/lege og helsesykepleier (helsesøster)
  • 8 uker fokus på mors helse
  • 3 mnd m/helsesykepleier (vaksine)
  • 4 mnd m/helsesykepleier
  • 5 mnd m/helsesykepleier (vaksine)
  • 6 mnd m/lege og helsesykepleier
  • 8 mnd m/helsesykepleier
  • 10 mnd m/helsesykepleier
  • 12 mnd m/lege og helsesykepleier (vaksine)
  • 15 mnd m/helsesykepleier (vaksine)
  • 18 mnd m/helsesykepleier. Fokus på barnets sosiale utvikling
  • 2 år m/lege og helsesykepleier4 år m/helsesykepleier - SPRÅK 4 kartlegging, syn- og hørselstest.

Ekstra oppfølgingskonsultasjoner ut fra behov.

Barseltreff

Helsestasjonen tilbyr barselgrupper (frivillig). Det arrangeres tre møter på helsestasjonen.

Det første treffet er med helsesykepleier og jordmor, det andre er med helsesykepleier og fysioterapeut, mens det tredje barseltreffet er med helsesykepleier og barne- og familieveileder.

Nærmere informasjon om dette gis på hjemmebesøk etter fødselen.

Foreldreveiledning

Det gis tilbud om veiledning, individuelt og i grupper, til foreldre ved behov etter anerkjente metoder som Circle of security (COS-p), og ICDP. Vi har egen barne- og familieveileder. Ta kontakt med helsestasjonen for informasjon.

Tverrfaglig samarbeid

På helsestasjonen jobber helsesykepleier (tidl. helsesøster), lege, barnefysioterapeut og barne- og familieveileder.
Helsestasjonen samarbeider kommuneoverlege, fastleger, barnehageansatte, barnevern, PPT og andre ved behov.
 

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Finn ansatte

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Agnete Bekkesletten