Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten har som mål å forebygge sykdom og skade, samt å fremme elevens totale helse, fysisk, psykisk og sosialt.

Ung helse

Hva er skolehelsetjenesten?

Skolehelsetjenesten er en kommunal lovpålagt tjeneste til alle elever i grunnskole og videregående skole, privat og kommunal.

Skolehelsetjenesten har som mål å forebygge sykdom og skade, samt å fremme elevens totale helse, fysisk, psykisk og sosialt. Skolehelsetjenestens tilbud til barn og ungdom skal blant annet omfatte samarbeid med skolen om tiltak som fremmer et godt psykososialt og fysisk lærings- og arbeidsmiljø for elever, og bistand og undervisning i gruppe, klasse og foreldremøter i den utstrekning skolen ønsker det.

Skolehelsetjenesten skal i samarbeid med skolens personell, elever og foreldre skape en helsefremmende skole gjennom å fremme godt lærings- og arbeidsmiljø med hensyn til helse, trivsel og sikkerhet.

Vårt tilbud

  • Åpen dør – lavterskeltilbud for eleven
  • Råd og veiledning i forhold til helse
  • Helsesamtaler
  • Vaksinasjoner
  • Undervisning i ulike temaer i grupper, klassevis og individuelt
  • Oppfølging av den enkelte elev etter fysisk og psykisk helsebehov
  • Foreldreveiledning

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier og fysioterapeut. Det er tett samarbeid med fastlege, PPT, barnevern og andre samarbeidspartnere. Eleven kan etter behov henvises til andre hjelpeinstanser.
Det er helsesykepleier knyttet til skolen med fast tilstedetid.

Helsesykepleier har taushetsplikt, tilbudet er gratis.

Vaksinasjoner i grunnskolen: Barnevaksinasjonsprogrammet

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Finn ansatte

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Agnete Bekkesletten