Kontakt

Helsestasjonen
Telefon: 62 94 20 71

Åpningstider:
Man-fre: 8:00-15:00

Besøksadresse:
Finnskogveien 139
2260 Kirkenær
Inngangen er på sørsiden av sykehjemmet

Familietjenester

Familie med mor, far og barn

Alle som ønsker det kan kontakte enhet for barn og unge (Helsestasjonen)

 • Føler du deg litt usikker på foreldrerollen?
 • Ønsker du noen å snakke med?
 • Føler du uro og bekymring rundt barnets utvikling?

Vår målsetting er å:

 • Styrke forholdet mellom foreldre og barn
 • Veilede og gi støtte i en sårbar fase i livet
 • Hjelpe deg med å forberede oppstart i barnehage

Ta kontakt med oss

Grue helsestasjon
Finnskogveien 139 (inngang på sørsiden av bygget)
2260 Kirkenær
Telefon: 62 94 20 71

Barseltreff

Helsestasjonen tilbyr barselgrupper. Tilbudet er frivillig. Det arrangeres tre møter på helsestasjonen med henholdsvis helsesykepleier (helsesøster), jordmor og fysioterapeut. Informasjon gis på hjemmebesøk etter fødselen.

Foreldreveiledning

Det gis tilbud om veiledning, individuelt og i grupper, til foreldre ved behov etter anerkjente metoder som Circle of security (COS-p) og ICDP. Ta kontakt med helsestasjonen for informasjon.

Familievern

Familievernet gir råd og rettledning om samlivsproblemer, enten til hele familien, til paret eller til enkeltpersoner. Tjenesten legger vekt på forebyggende virksomhet og oppmuntrer klienter om å søke hjelp på et tidlig stadium for å unngå at konfliktene blir helt fastlåste. Tilbudet er gratis, og du kan selv ta direkte kontakt med ditt nærmeste familievernkontor.

Familievernkontoret i Kongsvinger

Besøksadresse: Gågata 5
Telefon: 466 17 140
E-post til Familievernkontoret
Bufetat - nettsider 

Familievernkontoret dekker kommunene Grue, Åsnes, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal og Eidskog.

Økonomiske rettigheter

For spørsmål om økonomiske rettigheter som f.eks:

 • Barnebidrag
 • barnetrygd
 • Foreldrepenger
 • Fødselspermisjon
 • Kontantstøtte
 • Omsorgspenger
 • Omsorgspermisjon
 • Stønad til enslig forsørger

Ta kontakt med NAV

 

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Finn ansatte

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Agnete Bekkesletten