Beredskap

Uønskede hendelser kan skje når som helst og i alle kommuner. Derfor arbeider Grue kommune systematisk med samfunnssikkerhet og beredskap.

Du er en del av Norges beredskap!

Beredskapsplikt

Grue kommune skal oppfylle kravene i «lov om kommunal beredskapsplikt. Det innebærer at vi skal sørge for en grunnberedskap som skal sikre innbyggernes sikkerhet hvis det skulle oppstå uønskede situasjoner. Det gjør vi gjennom å analysere hva som kan skje og hvordan det best skal håndteres.

Verktøy for et trygt Grue

ROS-analyse

Vi gjennomfører og reviderer helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for kommunen vi bor i. Analysen forteller oss hvor vi er mest sårbare og hjelper oss i å sette riktige tiltak som kan begrense risikoen.

Forebygging

Vi arbeider for å forebygge uønskede hendelser som kan ramme oss.

Beredskapsdokumentasjon

Vi utarbeider og reviderer planverk som beskriver hvordan vi best skal håndtere det som oppstår.

Kriseledelsen

Kriseledelsen leder den kommunale innsatsen hvis en beredskapssituasjon skulle oppstå.

Tilrettelegging

Vi skal samarbeide med andre aktører som er delaktige i å håndtere eller avverge en krise. Det innebærer at vi skal tilrettelegge for samvirke mellom kommunene, regionale og nasjonale myndigheter, frivillige organisasjoner og det lokale næringslivet.

Øvelser

Grue kommune øver sin kriseledelse. Vi øver da på de mest aktuelle hendelsene slik at vi står godt rustet til å håndtere tilsvarende i det virkelige liv.

Det er rådmannen som har det overordnede ansvaret for beredskap i Grue kommune, men det er mange som jobber for å sikre at vi er godt rustet til å håndtere det som kan oppstå. Noen av oppgavene er delegert til kommunens beredskapskoordinator som også samarbeider med tilsvarende funksjon i andre kommuner i vår region samt andre beredskapsaktører. 

Du er en del av Norges beredskap

Råd om egenberedskap

Hva trenger jeg å ha hjemme? Mitt eget beredskapslager.

 • 9 liter vann per person
 • to pakker knekkebrød per person
 • en pakke havregryn per person
 • tre bokser middagshermetikk eller tre poser tørrmat per person
 • tre bokser med pålegg med lang holdbarhet per person
 • noen poser tørket frukt eller nøtter
 • kjeks og sjokolade
 • medisiner du er avhengig av
 • ved-, gass eller parafinovn til oppvarming
 • grill eller kokeapparat som går på gass
 • stearinlys, lommelykt med batterier, parafinlampe
 • fyrstikker eller lighter
 • varme klær, pledd og sovepose
 • førstehjelpspakke
 • batteridrevet DAB-radio
 • batterier, batteribank og mobillader til bilen
 • våtservietter og desinfeksjonsmiddel
 • tørke-/toalettpapir
 • litt kontanter
 • ekstra drivstoff og ved/gass/parafin/rødsprit til oppvarming og matlaging
 • jodtabletter (til bruk ved atomhendelser)

Vær beredt

De fleste av oss er helt avhengig av strøm i hverdagen: til oppvarming, lys, matlaging, varmt vann og elektriske apparater. Uvær, naturhendelser, sabotasje, tekniske problemer, terror eller krigshandlinger kan føre til at mange mister for eksempel strøm eller vann, og at det kan bli vanskeligere å få tak i nødvendige varer. Sjansen er kanskje ikke så stor, men det kan skje. Da bør du være forberedt. Med et lite reserverlager av det du er mest avhengig av - vann, mat, medisiner og varmekilder - er du bedre rustet for å klare deg selv noen dager.

Vurder risiko og sårbarhet i ditt hjem

Tenk igjennom hva som kan skje, hvilke konsekvenser kunne det ha fått og hvordan nettopp din familie ville ha håndtert det. Finn ut hvem som kan trenge din hjelp og hvordan du kan bidra. Hvis det er utstyr du planlegger å bruke i en nødsituasjon, vær kjent med hvordan det brukes og sørg for at det virker.

Slik kan du dekke grunnleggende behov i tre døgn

De grunnleggende behovene som må dekkes de første tre døgnene av en krise er varme, drikke, mat, legemidler, hygiene og informasjon. Mange av oss har allerede en god del av det vi trenger for å klare oss selv i noen dager, så det er ofte ikke så mye som skal til for å komme helt i mål.

Har dere det mest nødvendige på plass slik at dere kan klare dere selv i minst tre dager, er dere rustet for å komme dere gjennom de fleste kriser. Om krisen blir langvarig har dere med disse forberedelsene kjøpt dere tid og rom til å planlegge videre. Samtidig bidrar dere også til at de som trenger det mest kan få hjelp først.

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Finn ansatte

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 0423
Webredaktør: Agnete Bekkesletten