Kontakt

Tildelingskontoret
Telefon 62 94 21 31
Telefon 62 94 21 32
Telefon 62 94 21 34
(mandag-fredag kl. 08:00-15:30)

Korttidsavdelingen Grue sykehjem
mobil 482 02 455 (vakttelefon)

Heldøgns omsorgsbolig (HDO)
Telefon 62 94 21 87

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
(telefontid kl. 09.00-14.00)

E-post: post@grue.kommune.no

Besøksadresse
Grue helsetun:

Finnskogveien 139
2260 Kirkenær

Finn adressen med GPS:
N6705470 Ø669292

Sykehjem og heldøgns omsorgsbolig (HDO)

Her finner du kontaktinformasjon til Grue sykehjem og våre heldøgns omsorgsboliger.

Helse og omsorg

Grue sykehjem

 

Heldøgns omsorgsbolig (HDO)

Tjenesten er for tiden stengt

Etter anbefalinger fra Helsedirektoratet valgte ledelsen i Grue kommune og stenge for alle inn til våre boliger fra 13.03.20. Dette med grunnlag i at vi ønsker å ta best mulig vare på våre pasienter som er i en sårbar gruppe.

Vi opprettholder normal drift så langt det lar seg gjøre, men vil informere om at dersom store utbrudd av korona, vil det kunne medføre at tilbudet endrer seg til å yte bare det mest nødvendige.

Vi håper familie og venner av pasientene har forståelse for dette, og at dere gjerne tar kontakt med dine på telefon.

Våre boliger

Våre heldøgns omsorgsboliger består av 30 leiligheter fordelt på tre avdelinger. Leilighetene er ca. 50 m2 store.
Leilighetene leies av kommunen, og det betales husleie. Det finnes ulike servicepakker som kan bestilles etter behov.

Beboeren er hjemmeboende i leiligheten og tjenesten ytes ut fra enkeltvedtak. Tjenesten er døgnbemannet og enheten har tilsynslege.

Søke om helse- og omsorgstjenester

Se informasjon om å søke helse- og omsorgstjenester her
For priser, se Betaling for helse- og omsorgstjenester

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Finn ansatte

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Agnete Bekkesletten