Helsetjenester i hjemmet

Vårt mål er å ha fokus på den enkelte innbyggers evne til mestring, og medvirkning i tilrettelegging av egen hverdag.
Helsetjenester i hjemmet kan gis som hjemmesykepleie, helsetjenester i miljøarbeidertjenesten og psykiatrisk sykepleie eller rusarbeid.

Tjenesten skal bidra til at du som bruker:

  • Skal være trygg i eget hjem
  • Skal bli mest mulig selvhjulpen
  • Skal forebygge sykdom og skade
  • Skal få de helsetjenester som er nødvendig
  • Skal få en verdig omsorg ved livets slutt

Helsehjelp i hjemmet blir tildelt til de som oppholder seg i kommunen og som fyller vilkårene for nødvendige helse- og omsorgstjenester. Tilbudet er ment å være en ytelse når du ikke er i stand til å få dekket dine grunnleggende behov.

Søke helse- og omsorgstjenester

Hvis du har behov for helsetjenester i hjemmet, ber vi deg bruke følgende søknadsskjema:

Her finner du søknadsskjema for helse- og omsrogstjenster i Grue kommune

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Finn ansatte

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 0423
Webredaktør: Agnete Bekkesletten