Praktisk bistand og hjemmehjelp

Praktisk hjelp i hjemmet

Vårt mål er å ha fokus på den enkelte innbyggers evne til mestring, og medvirkning i tilrettelegging av egen hverdag.
Hjemmehjelp er en tjeneste som tilbyr praktisk bistand i daglige gjøremål i hjemmet.

  • Praktisk bistand kan omfatte renhold i rom som benyttes daglig, oppvask, klesvask, sengeskift og hjelp til personlig stell. Innkjøp av dagligvarer.

Målgruppen er personer som er helt avhengig av praktisk bistand for å ivareta dagliglivets gjøremål på grunn av:

  • Sykdom
  • Funksjonsnedsettelse
  • Andre årsaker

Kommunen krever egenbetaling i hht Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester fastsatt av Helse- og omsorgsdepartmentet 16.12.11.

Søke helse- og omsorgstjenester

Hvis du har behov for praktisk bistand i hjemmet, ber vi deg bruke følgende søknadsskjema:

Her finner du søknadsskjema for helse- og omsrogstjenster i Grue kommune

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Finn ansatte

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Agnete Bekkesletten