Kontakt

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid kl. 09.00-14.00

E-post: post@grue.kommune.no

Adresse
Grue Kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Partier på valg i Grue 2019

Her finner du partilister med kandidater som stiller til valg i Grue under kommunestyrevalget 2019.

Valg2019
Partier på valg i Grue:

Listene ble godkjent i valgstyret 13. mai 2019. Listene ligger til gjennomsyn i Servicetorget.

Rett til å kreve seg fritatt fra valg til kommunestyret

Er du ført opp som kandidat på et listeforslaget, og ikke ønsker det, har du rett til å kreve deg fritatt (jfr. Valglovens § 3-4).

  1. Rett til å kreve seg fritatt fra valg til fylkesting og kommunestyre har den som avgir skriftlig erklæring om at vedkommende ikke ønsker å stille til valg på den aktuelle valglisten.
  2. Erklæring som nevnt i nr. 1 må settes frem innen den frist fylkesvalgstyret eller valgstyret setter, ellers tapes retten til å strykes fra listeforslaget.
  3. Den som unnlater å kreve seg fritatt fra å stå på liste, kan ikke nekte å motta valg    

Krav om fritak kan sendes via brev eller epost. Du kan også sende e-post til kommunens postmottak.  

Dersom krav om fritak ikke er kommet inn til valgstyret innen fristen går ut, har de mistet retten til å kreve dem fritatt.

Behandling av listeforslag

Listeforslagene og eventuelle tilbakekallinger godkjennes innen mandag 3. juni, jf. valgloven § 6-6 (2).

 

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Finn ansatte

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Agnete Bekkesletten