Partier på valg i Grue 2019

Her finner du forslag til partilister med kandidater, som stiller til valg i Grue under kommunestyrevalget 2019. Er du ført opp som kandidat på et listeforslaget, og ikke ønsker det, har du rett til å kreve deg fritatt.

Valg2019Partier på valg i Grue:


Rett til å kreve seg fritatt fra valg til Kommunestyret har (jfr. Valglovens § 3-4):

  1. Rett til å kreve seg fritatt fra valg til fylkesting og kommunestyre har den som avgir skriftlig erklæring om at vedkommende ikke ønsker å stille til valg på den aktuelle valglisten.
  2. Erklæring som nevnt i nr. 1 må settes frem innen den frist fylkesvalgstyret eller valgstyret setter, ellers tapes retten til å strykes fra listeforslaget.
  3. Den som unnlater å kreve seg fritatt fra å stå på liste, kan ikke nekte å motta valg    

Dersom du vil gjøre gjeldende en av de fritaksgrunnene som er nevnt ovenfor, må du melde dette til valgstyret innen 17. april 2019 ellers tapes retten til å strykes fra listeforslaget.

Krav om fritak kan sendes via brev eller epost. Du kan også sende e-post til kommunens postmottak.  

Dersom krav om fritak ikke er kommet inn til valgstyret innen fristen går ut, har de mistet retten til å kreve dem fritatt.

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Finn ansatte

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 0423
Webredaktør: Agnete Bekkesletten