Kontakt

E-post til Tildelingskontoret:
tildelingskontoret@grue.kommune.no

Faglig koordinator:
Julie Tjønn
Telefon: 62 94 21 30

Hjemmetjenester, IP og rehabilitering:
Anne-Lise Haugen Lium
Telefon: 62 94 21 31
Mobil: 482 87 489

Hjemmetjenester og institusjon:

Caroline Skjæret Pedersen 
Telefon:62 94 21 32
Mobil: 482 26 604


Hovedkontakt sykehuset, rus og psykisk helse:
Eirin Sundnes
Telefon: 62 94 21 34
Mobil: 911 09 437

Vederlag og egenandeler:
Margrete Leikåsen
Telefon: 
62 94 21 33

Tildelingskontoret

Tildelingskontoret fatter vedtak om tjenester etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.

tildeling

Riktige tjenester på rett nivå

Tildelingskontoret jobber for at våre pasienter skal motta riktige tjenester på rett nivå basert på et individuelt kartlagt hjelpebehov, med fokus på nærhet og helhetlig tjenestelevering. Rehabiliterende koordinator og systemansvarlig for individuell plan (IP) er underlagt denne enheten.

Tildelingskontoret er organisert under kommunalsjef velferd i rådmannens stab. Enheten holder til i 2. etasje i C-blokka på Grue Helsetun, i fløyen over fysio/ergo og hjemmetjenesten.

Vedtak om vederlag og egenbetaling fattes av saksbehandler i tildelingskontoret.

Se lenke til søknadsskjema i venstremenyen.

Hva vi ikke saksbehandler

Tildelingskontoret skal ikke behandle saker om allmennlegetjeneste, assistanse fra ergoterapi- eller fysioterapitjenesten, helsesykepleier- og jordmortjeneste, skolehelsetjeneste, tjenester fra barne- og familieteamet eller bruk av tvang og makt etter pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven.

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Telefonliste

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Agnete Bekkesletten