Innhold på siden

Kontakt

Familieteamet
Telefon: 993 24 699
E-post: familieteam@grue.kommune.no

Åpningstider:
Man-fre: 8:00-15:00

Besøksadresse:
Grue Helsetun
Finnskogveien 139
2260 Kirkenær

Inngangen er på sørsiden av sykehjemmet

Familieteam i Grue

Familieteamet er et tverrfaglig team som jobber med hele familien for å styrke foreldrene som de aller viktigste og beste personene for sine barn.

Familie holder sammen

I familieteam deltar familien selv aktivt i å utarbeide målsettinger som gjør at man sammen finner de beste løsningene for familiens utfordringer. Dette kan gjøres i familieteam alene, eller i samarbeid med andre tjenester dersom familien ønsker dette.

Familieteamet er disponibelt for familier med barn fra 0-23 år, samt for gravide. Tjenesten er gratis, har en lav terskel inn og responstiden er kort.

Kontakt oss

Grue kommune etablerer familieteam
Foreldre kan selv ta direkte kontakt med familieteamet i Grue. Andre tjenester kan også ta kontakt etter samtykke fra foreldrene.

Teamet består av helsesykepleier, sosionom og kommunepsykolog (vakant stilling).

Hjelp og veiledning

Familieteamet kan blant annet hjelpe deg med, eller veilede deg videre til:

  • Samtaletilbud
  • Foreldreveiledning 
  • Veiledning i hjemmet
  • Foreldrestøttene kurs
  • Utfordringer i forhold til samspill og grensesetting
  • Hjelp til samarbeid med andre tjenester
  • Hjelp i vanskelige livssituasjoner
  • Pårørendearbeid med fokus på barn og ungdom i familien ved sykdom

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Telefonliste

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Agnete Bekkesletten