Råd og informasjon om koronavirus

Her finner du råd og informasjon om koronaviruset (coronaviruset).

Koronavirus

Har du fått positivt prøvesvar på egentest?

(Denne artikkelen er sist oppdatert 3.mai)

Helsedirektoratet har bedt om at alle som får positivt resultat på selvtest registrerer resultatet. Dette registrerer du her: https://pasient.remin.no/grue.

Positive selvtester skal bekreftes med PCR-test på teststasjonen i Grue for alle, med unntak av de som har tre vaksinedoser eller har to vaksinedoser og som har gjennomgått covid-19 i løpet av de seneste tre måneder.

Alle som vil ha registrert positiv test i Corona pass må ta PCR test ved senteret

Ved å registrere positivt resultat, bidrar du også til at kommunen får oversikt over smittesituasjonen lokalt og at Helsedirektoratet holder oversikt over smitteutviklingen nasjonalt.

Koronatelefon og testing i Grue

Åpningstider ved teststasjonen

Mandag og torsdag - kl 09.00 til 10.00

Trenger du test som ikke er eldre enn 48 timer? Ring korona tlf for timebestilling.

Teststasjonen ligger i Kommunegården bofellesskap ved Grue Helsetun, følg skilting fra Finnskogvegen.

Utdeling av gratis hurtigtester til innbyggere i åpningstiden, ellers etter avtale.

NB! Husk å ha klart personnummeret til den som skal testes. Gjelder også for barn.  Dette må være klart når dere kommer for å unngå forsinkelse og for sikker registrering.

Vi oppfordrer alle til å teste seg ved symptomer. Det gjelder også deg som er vaksinert. Som vaksinert kan du bli smittet, og du kan være smittebærer. 

Koronatelefonen

Koronatelefonen er åpen alle hverdager fra kl. 08.00 til 12.00

Telefonnummeret til koronatelefonen: 940 26 722.

Dersom du har generelle spørsmål henvises det til Folkehelseinstituttets nettsider (www.fhi.no) og Informasjonstelefonen på telefon 815 55 015.

Nasjonale råd og anbefalinger

Regjeringen fjerner alle forskriftsfestede tiltak mot covid-19, inkludert krav om munnbind, en meter avstand og plikt til isolasjon ved sykdom. Endringene gjelder fra lørdag 12. februar kl. 10.00.

Oversikt over alle gjeldende råd og anbefalinge finner du her: Nasjonale råd og anbefalinger, oppdatert 12.februar.

Smittestatus i Grue og Solør

Du finner automatisk oppdatert oversikt over smittestatus i Grue og Solør her

Vi publiserer ikke lenger tall for koronasmittede i Grue kommune

Vi er nå over i en ny fase av koronapandemien, der vi ikke har pålitelige tall for antall smittede og der de tallene heller ikke gir noen nyttig informasjon.

Det ser ut til at vi nå er over toppen av antall smittede i koronapandemien. På det meste hadde vi ca. 300 nye smittede per uke – nå kjenner vi til 150 - 200 i uka. Men tallene er nå svært usikre. De aller fleste koronatiltakene ble opphevet 12. februar, vi anbefaler ikke testing av barn og ungdom og det er kun anbefalinger om å teste seg og registrere positivt testresultat.

Det betyr at vi ikke har noen full oversikt over antall smittede i samfunnet. Det er heller ikke noen særlig verdi i å ha denne oversikten. Vi vet at vi som befolkning nå er så godt beskyttet av vaksine og gjennomgått sykdom som vi høyst sannsynlig noensinne kommer til å bli. Samtidig vet vi at koronaviruset sars-cov-2 som gir sykdommen covid-19 ikke kommer til å forsvinne. Det vil derfor til enhver tid alltid være et visst antall personer i samfunnet som har en aktiv covid-19-infeksjon; akkurat som det er med influensa og de andre forkjølelsesvirusene.

Vi har fortsatt en viss forhøyet beredskap for å følge utviklingen i det som forhåpentligvis er den siste fasen av koronapandemien, men vi publiserer ikke lenger jevnlig tall for antall smittede.

Tilgang på selvtester

Selvtester som benyttes til test for karantene skal være gratis.

Dette betyr imidlertid ikke at det er fritt fram for å hamstre selvtester. Tester er fortsatt en begrenset ressurs.

Vi vil derfor måtte prioritere utdeling av selvtester etter en prioriteringsveileder fra Helsedirektoratet, hvor de med symptomer prioriteres først. 

Selvtester er tilgjengelig på teststasjonen.

Mandag-fredag: kl. 09.00 – 11.00

Tester kan også hentes på rådhuset i servicetorgets åpningstider, men kun etter avtale med koronatelefonen.

Retningslinjer for Grue Helsetun

(oppdatert 09.mars)

Grue Helsetun er åpent for besøkende, det er ikke lenger behov for å gjøre avtaler på forhånd. Hjertelig velkommen!

Kommer du til Grue fra utlandet?

Innreise fra noen land krever at du tester deg innen 24 timer. Du finner oppdatert oversikt på FHI sine nettsider. Du må holde deg oppdatert på hvilke regler som gjelder for deg.

Vi har teststasjon på Kommunegården for deg som kommer fra utlandet. 

Har du luftveissymptomer?

(4. oktober) Dette flytskjema beskriver hva du skal gjøre ved nyoppståtte luftveisinfeksjoner. Skjemaet gjelder for alle, også de som er vaksinert eller har gjennomgått covid-19 tidligere:

Illustrasjon: Folkehelseinstituttet

Klikk her for å få større/bedre bilde (fhi.no)

Influensavaksine

Årets influensavaksine kommer til Grue den 6. oktober.

Influensavaksineringen kan i år sammenfalle med koronavaksineringen for noen. Det skal gå minst én uke mellom vaksineringene. Koronavaksinen beskytter ikke mot influensa – eller motsatt.

Vaksinering av 12-15-åringer

(17. september) I dag har elever i 8. trinn, 9. trinn og noen i 10. trinn fått vaksine mot Covid-19. Vi fortsetter vaksineringen av 10. trinn og elever i 7. trinn som har fylt 12 år, neste uke.

Vil du ha vaksine?

(2. september) Legene har vaksiner på lager og kan tilby vaksine til deg som ønsker dose 1, eller deg som vil ha fremskyndet dose 2. Det må ha gått minst 21 dager fra du fikk dose 1, til du får dose 2.

Åpningstider NAV

NAV Grue er åpent for henvendelser og samtaler i mottak: 

 • Mandager kl. 10-13 
 • Torsdager kl. 10-13 

Dørene er stengt, men de åpner dersom du ringer på klokka som henger på døra. NAV slipper kun inn en person om gangen av smittevernhensyn. Andre samtaler må avtales med veileder. 

NAV er også tilgjengelig via nav.no eller ved å ringe 55 55 33 33

Testing for koronavirus i skolen

Foresatte kan laste ned samtykkeskjema her

(31. august) Helsedirektoratets nye retningslinjer åpner for testing i skolen slik at elevene opprettholder skolehverdagen og unngår karantene. For at slik testing skal kunne gjennomføres kreves det at foresatte samtykker til det. Dersom man ikke samtykker gjennomføres testing ved stasjonær teststasjon som Grue kommune er tilknyttet, og man har plikt til karantene.

Pedagogisk personell er fullvaksinert

(16. august) Kriseledelsen besluttet forrige uke at lærere og ansatte i barnehage og SFO skulle få dose 2 før skolestart. Vaksineringen ble gjennomført raskt. Til sammen fikk 69 ansatte vaksine. 

Bruk av munnbind

Kriseledelsen anbefaler fortsatt bruk av munnbind på alle steder der det ikke er mulig å holde avstand. 

Smittevernråd for ferie og reiser

Regjeringen anbefaler å unngå alle reiser som ikke er strengt nødvendige til utlandet. Det er innført kraftige innstramminger i utlendingers adgang til innreise til Norge. Alle som kommer til Norge fra utlandet, med unntak av gule land/områder i Europa, skal være i karantene i 10 døgn

Corona-information in foreign languages

The corona information hotline is available in Polish, Arabic, Urdu and Somali, as well as Norwegian and English:

Noen å snakke med?

Trenger du noen å snakke med, finnes det mange du kan kontakte

Trenger du praktisk hjelp?

Er du i karantene eller isolasjon og trenger hjelp til innkjøp av mat og medisiner? Grue kommune koordinerer frivillige med innbyggere som ikke har familie eller andre rundt seg. Vi har også registrert frivillige som vil være ringevenn eller gå en tur. Kontakt Servicetorget på e-post post@grue.kommune.no eller telefon 62942000 (9-14), så prøver vi å matche deg med en frivillig!

Vi anbefaler Smittestopp-appen!

Smittestopp er en app fra Folkehelseinstituttet (FHI). Den er frivillig å bruke, og ett av flere tiltak som kan bidra til å begrense spredningen av covid-19. Appen har 16-års aldersgrense.

Har du spørsmål om koronasmitte?

Luftveisplager

Dersom du har luftveisplager og trenger legehjelp, skal du ringe fastlegen din. Ved behov ringer lege tilbake og avgjørelse på videre tiltak tas da. NB! Det er viktig at du ringer FØR du oppsøker legehjelp.

Støtteordning for næringslivet

Kompensasjonsordning for bedrifter som er rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak

Kommunene har fått tilført nye midler fra KMD til den kommunale kompensasjonsordningen (pulje 6). Kommunene i Kongsvingerregionen vil de kommende dagene markedsføre ordningen felles. Grue kommune har kr. 408 000 til fordeling.  Søknadsfrist er 16. januar 2022 (kl. 23.59)

Søknad senes via www.regionalforvaltning.no (skriv Grue i søkefeltet).

Hvem kan søke om midler?

Formålet med kompensasjonsordningen er å avhjelpe situasjonen i lokalt næringsliv som igjen er rammet av nye smittevernrestriksjoner.

Bedrifter i disse bransjer vil bli prioritert:

 • Servering og skjenking
 • Reisearrangør og overnatting
 • Bedrifter som rammes av markedssvikt (avbestillinger, færre kunder) eller har høye  kostnader forbundet med å opprettholde smittevernregler 
 • Bedrifter som velger å opprettholde aktivitet.

Kommunene skal bruke midlene på lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig av den lokale situasjonen.

Støtten beregnes skjønnsmessig ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader og tilgjengelige midler til fordeling.

 Vi ber om følgende vedlegg:

 • Skatteattest og eventuell dokumentasjon på innvilget betalingsutsettelse fra Skatteetaten ved skylte beløp. Ved eventuelle betalingsanmerkninger mot bedriften, må forklaring fra autorisert regnskapsfører foreligge.(Gjelder ikke nyetablerte foretak).
 • Halvårsregnskap 2021, periodisert og kontospesifisert med både balanse og resultat. For nyetablerte foretak ber vi om regnskap fra etablering til dags dato.
 • Årsregnskap 2020. ( Gjelder ikke nyetablerte foretak).
 • Eventuell dokumentasjon som viser kostnader knyttet til smittevern, alternative forretningsmodeller eller prosjekter som bidrar til å utvikle bedriften slik at den står bedre rustet etter covid pandemien.

Har du spørsmål til utlysningen eller søknaden, ta kontakt med næringsrådgiver Haakon Gjems på e-post: haakon.gjems@grue.kommune.no

Aktuelle artikler

Information in different languages

Begrense smitte

Alle har et ansvar for å begrense smitte. Selv om du ikke selv er i risikogruppen, har du et ansvar for å beskytte andre.

Helsedirektoratet har laget en video som enkelt forklarer koronaviruset og forklarer hvorfor dette er viktig. Videoen er rettet mot barn og unge, men kan med fordel sees av voksne også.

God håndhygiene er viktig!

 • Vaner som forebygger smitte
Papirlommetørkle foran munn og nese beskytter andre når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet etter bruk. Vask så hendene!
 • Bruk albukroken når du må hoste eller nyse og ikke har papirlommetørkle tilgjengelig.
 • Vask hendende ofte og grundig, spesielt når du har vært ute blant folk.
 • Hånddesinfeksjon med alkoholholdige midler er et godt alternativ når håndvask ikke er mulig, for eksempel på reise.
 • Råd og informasjon

  Vi oppfordrer innbyggere til å holde seg oppdatert om koronavirus med informasjon fra Folkehelseinstituttet. Her er noen viktige lenker: 

  Dette gjør vi i Grue og Solør

  Grue kommune følger de nasjonale retningslinjene som til enhver tid gis av regjeringen.

  Kommunens kriseledelse er tett på situasjonen. Kriseledelsen har jevnlige møter og samarbeider med Åsnes og Våler kommuner om felles koronatelefon, testsenter og smittesporing.

  Kommunes ledelse oppfordrer ansatte og innbyggere til å holde seg oppdatert på informasjon om koronasmitte, som oppdateres jevnlig. Se nedenfor for tips til aktuelle nettsider.

  Mer informasjon

  Kontakt oss

  Servicetorget
  Telefon: 62 94 20 00
  Telefontid: 09.00 - 14.00
  E-post til servicetorget

  Mer kontaktinformasjon

  Vakttelefoner

  Telefonliste

  Adresse

  Grue kommune
  Postboks 94
  2261 Kirkenær

  Besøksadresse
  Rådhusplassen 2
  2260 Kirkenær
  Åpningstid: 08.00 - 15.00

  Org.nummer: 964 948 143
  Kommunenummer: 3417
  Webredaktør: Ellinor Bjerke