Kontakt

Nasjonal informasjonstelefon
korona: 815 55 015

Koronatelefon i Solør: 62956991
åpen kl. 10-14 hverdager
åpen kl. 10-12 helg/helligdag

Bestill tid for koronatest her
(lenke til Våler kommune)

Legevakt: 116 117

Vakttelefon Grue kommune
Telefon: 62 94 20 10 
(kun ved akutte behov)

E-post til kriseledelsen:
beredskap@grue.kommune.no

Smittesporing
Skal du melde inn en smittet pasient? Ring kommuneoverlege Jan-Øyvind Lorgen på 477 86 572

Råd og informasjon om koronavirus

Her finner du råd og informasjon om koronaviruset (coronaviruset).

Koronavirus

Status i Grue kommune

(15. juni) Det er per dags dato ingen påvist smitte i Grue. Vi har ingen i isolasjon og ingen i karantene.

Vi minner om at koronatelefonen har nummer 62956991 (10-14 hverdager og 10-12 i helger).

Risikonivå

Grue kommune er fortsatt på risikonivå 1 (N1). Folkehelseinstituttet beskriver Nivå 1 slik: "Ingen eller få påviste tilfeller, men mulighet for oppblussing.." Det er totalt 5 nivåer.

Smittestatus i Grue og Solør

Du finner automatisk oppdatert oversikt over smittestatus i Grue og Solør her

Forkorter intervall mellom doser fra 12 til 9 uker

Flere blir raskere vaksinert

(oppdatert 7. juni) For å sikre så rask fullvaksinering av befolkningen som mulig, endrer Folkehelseinstituttet doseintervallet fra 12 til 9 uker. Endringen skjer umiddelbart og gjelder fra og med vaksinegruppe 8. 

Innbyggere til og med gruppe 7 (de med underliggende sykdommer), anbefales fortsatt 6 ukers intervall. Nedtrapping av doseintervall er en del av programstrategien for å sikre så rask fullvaksinasjon av befolkningen som mulig.

Koronavaksinering i Grue

(oppdatert 7. juni) Vi har per dags dato 1192 fullvaksinerte innbyggere i Grue kommune, mens 1871 har fått første vaksinedose. Fra uke 23 vil det være en geografisk skjevfordeling av vaksiner og vi vil motta ca 35% færre doser. I ukene 29-31 (32) vil denne skjevfordelingen rette seg opp igjen. Du må være forberedt på å få time til vaksinering i løpet av sommeren. Vanligvis ringer legekontoret 3-4 dager før vaksinen skal settes. 

Les mer: Koronavaksinering i Grue

Endringer i Covid-19-forskriften

(4. juni) Det er den siste tiden gjort flere endringer i Covid-19-forskriften. Vi oppfordrer til at du setter deg inn i endringene knyttet til deg og/eller din virksomhet.

Vaksine i sommer

(12. mai) Legene i Grue er klare til å vaksinere gjennom hele sommeren. Vi ber om at du tar telefonen når den ringer, og at du takker ja til timen du får tilbud om. 

Hvilken vaksinegruppe tilhører du?

(oppdatert 11. mai) Grue kommune startet vaksinering av risikogruppe 4 i begynnelsen av april. Vi følger retningslinjene til Folkehelseinstituttet så nøye som mulig.

Grue helsetun: Flere aktiviteter har åpnet

(Oppdatert 7. mai) Grue helsetun åpner opp for flere aktiviteter i samråd med kommuneoverlegen. Grue helsetun har åpne dører til fastsatte tidspunkter.  I perioder vil det også være besøksverter til stede.

Koronatelefonen 

Bestill koronatest på nett

Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon eller Covid-19, kan du bestille test på nett. Det er ikke mulig å bestille test samme dag, men neste dag og påfølgende dager. Du får en epost som bekrefter at tid er booket. Les mer om testing her

Bestill tid for koronatest her

Bruk av munnbind

Kriseledelsen anbefaler fortsatt bruk av munnbind på alle steder der det ikke er mulig å holde avstand. 

Smitteverntiltak på arrangement

Kriseledelsen oppfordrer alle arrangører om å gjøre seg godt kjent med covid-19-forskriften og legge til rette for smitteverntiltak.

Personer som har hatt Covid-19, er ikke lenger smittebærende

Personer som har gjennomgått Covid-19, er ikke lenger smittebærende, skriver Folkehelseinstituttet. De har unntak fra smitte- og ventekarantene i 6 måneder etter positiv test. De skal likevel fortsette å følge lokale og nasjonale anbefalinger om avstand, håndhygiene og å holde seg hjemme ved sykdom. 

Smittevernråd for ferie og reiser

Regjeringen anbefaler å unngå alle reiser som ikke er strengt nødvendige til utlandet. Det er innført kraftige innstramminger i utlendingers adgang til innreise til Norge. Alle som kommer til Norge fra utlandet, med unntak av gule land/områder i Europa, skal være i karantene i 10 døgn

Vedr. nødvendige reiser til Sverige

(oppdatert 13. april) Grenseteststasjonen på Magnormoen arbeider med begrensing av importsmitte. De tester IKKE personer som ønsker en test før de reiser til Sverige for eksempel for å gjøre strengt nødvendig vedlikehold på hytta. 

Koronatelefonen i Solør tester ikke innbyggere som skal ut av landet på denne type reiser. Du må derfor benytte en privat teststasjon. I tillegg til et negativt testresultat, anbefaler vi deg at du tar med dokumentasjon på at reisen er nødvendig iht lovverket før du ankommer grensen.

Corona-information in foreign languages

The corona information hotline is available in Polish, Arabic, Urdu and Somali, as well as Norwegian and English:

Noen å snakke med?

Trenger du noen å snakke med, finnes det mange du kan kontakte

Trenger du praktisk hjelp?

Er du i karantene eller isolasjon og trenger hjelp til innkjøp av mat og medisiner? Grue kommune koordinerer frivillige med innbyggere som ikke har familie eller andre rundt seg. Vi har også registrert frivillige som vil være ringevenn eller gå en tur. Kontakt Servicetorget på e-post post@grue.kommune.no eller telefon 62942000 (9-14), så prøver vi å matche deg med en frivillig!

Vi anbefaler Smittestopp-appen!

Smittestopp er en app fra Folkehelseinstituttet (FHI). Den er frivillig å bruke, og ett av flere tiltak som kan bidra til å begrense spredningen av covid-19. Appen har 16-års aldersgrense.

Råd til fullvaksinerte eldre

Informasjon til ansatte

Karantene

Er du satt i karantene fordi du er nærkontakt, skal du holde deg hjemme, ikke gå på skole eller jobb, unngå besøk og du kan kun gjøre helt nødvendige ærender i matbutikk og apotek. Negativ test forkorter ikke karanteneperioden.

Har du luftveissymptomer, men ikke er satt i karantene, skal du testes og holde deg hjemme til du har negativt prøvesvar og er frisk.

Har du fått påvist covid-19 er du i isolasjon. Da skal du holde deg hjemme, holde avstand til de du bor med og du skal IKKE gå ut for å handle. De du bor sammen med skal være i karantene.

Nasjonale regler for ventekarantene

(29. mars) Karantene er viktig for å begrense smittespredningen og holde samfunnet åpent. I dag varierer de lokale anbefalingene om ventekarantene, og ordningen praktiseres ulikt mellom kommuner. På bakgrunn av anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet innfører derfor departementet nasjonale regler for personer i ventekarantene.

Har du spørsmål om koronasmitte?

Luftveisplager

Dersom du har luftveisplager og trenger legehjelp, skal du ringe fastlegen din. Ved behov ringer lege tilbake og avgjørelse på videre tiltak tas da. NB! Det er viktig at du ringer FØR du oppsøker legehjelp.

Åpningstider NAV

(Oppdatert 3. november) For å begrense smittefare oppfordrer NAV til bruk av digitale løsninger på nav.no og aktivitetsplan/dialogmelding.

Alle henvendelser til NAV Grue gjøres nå på telefon 484 08 798 mellom kl. 10-14 hver ukedag.

Søknad om sosialstønad søkes via nav.no eller på våre nettsider: Søk sosialhjelp på nett
Papirsøknader og annen dokumentasjon kan legges i postkasse som vil bli regelmessig tømt. Dette gjelder også frivillig forvaltning. Søknader behandles løpende.

Støtteordning for næringslivet

Grue kommune har fått ekstraordinære tilskudd til bedrifter som rammet av Covid-19. Bedrifter, etablerere og næringsaktører kan søke. Frister: 15. oktober og 15. november.

Aktuelle artikler nå

Information in different languages

Begrense smitte

Alle har et ansvar for å begrense smitte. Selv om du ikke selv er i risikogruppen, har du et ansvar for å beskytte andre.

Helsedirektoratet har laget en video som enkelt forklarer koronaviruset og forklarer hvorfor dette er viktig. Videoen er rettet mot barn og unge, men kan med fordel sees av voksne også.

God håndhygiene er viktig!

  • Vaner som forebygger smitte
    Papirlommetørkle foran munn og nese beskytter andre når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet etter bruk. Vask så hendene!
  • Bruk albukroken når du må hoste eller nyse og ikke har papirlommetørkle tilgjengelig.
  • Vask hendende ofte og grundig, spesielt når du har vært ute blant folk.
  • Hånddesinfeksjon med alkoholholdige midler er et godt alternativ når håndvask ikke er mulig, for eksempel på reise.

Råd og informasjon

Vi oppfordrer innbyggere til å holde seg oppdatert om koronavirus med informasjon fra Folkehelseinstituttet. Her er noen viktige lenker: 

Dette gjør vi i Grue og Solør

Grue kommune følger de nasjonale retningslinjene som til enhver tid gis av regjeringen.

Kommunens kriseledelse er tett på situasjonen. Kriseledelsen har jevnlige møter og samarbeider med Åsnes og Våler kommuner om felles koronatelefon, testsenter og smittesporing.

Kommunes ledelse oppfordrer ansatte og innbyggere til å holde seg oppdatert på informasjon om koronasmitte, som oppdateres jevnlig. Se nedenfor for tips til aktuelle nettsider.

Du kan lese mer om samarbeidet som er opprettet i Solør her

Mer informasjon

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Telefonliste

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Agnete Bekkesletten