Kontakt

Fysioterapeut:
Hanne Marit Paulsrud
Telefon: 40034226

Besøksadresse:
Grue sykehjem
Finnskogveien 141
2260 Kirkenær

Fysioterapi for barn

Fysioterapeuten i kommunen tilbyr veiledning, behandling, trening, tilrettelegging og oppfølging så tidlig som mulig.

Fysioterapi for barn

Fysioterapi

Fysioterapeuten i kommunen legger vekt på å kunne tilby veiledning, behandling, trening, tilrettelegging og oppfølging så tidlig som mulig.

Hvor jobber fysioterapeuten?

Fysioterapeuten har et tett samarbeid med andre faggrupper og jobber på ulike arenaer, som:

  • Hjem og fritid
  • Helsestasjon
  • Barnehage og skoler
  • Fysioterapiavdeling

Målgruppe er barn og unge som har problemer med dagligdagse aktiviteter på grunn av redusert fysisk funksjon, skade, funksjonshemming eller kronisk sykdom.

Barn og unge 0-18 år

Fysioterapitjenesten gir tilbud om:

  • Utredning av behov og tiltak for barn og unge med funksjonsproblemer eller som står i fare for å utvikle slike problemer
  • Veiledning av aktuelle samarbeidspartnere
  • Forebyggende tiltak for enkeltindivider eller grupper
  • Barselgruppe på helsestasjon
     

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Ellinor Bjerke