Kontakt

 

Åpningstider:
Man-fre: 8:00-15:00

Helsesykepleier
tlf. 91873440

Besøksadresse:
Soltun
Finnskogveien 133
2260 Kirkenær

Ved ønske om å veie barnet utenom de faste konsultasjonene, avtales dette med helsesykepleier.

Helsestasjon 0-5 år

Helsestasjonen er en kommunal helsetjeneste for alle barn i aldersgruppen 0-5 år.

Søsken

Helsestasjonen utfører undersøkelser, gir helseopplysning, undervisning, veiledning og støtte til foreldrene i foreldrerollen. Målet er å bidra til å fremme barns helse og oppvekstsvilkår og forebygge sykdommer og skade.
Helsestasjon skal i prinsippet ikke behandle syke barn. Ved sykdom skal egen lege brukes.

Ansatte på helsestasjonen har taushetsplikt og tjenesten er gratis. Vi tilbyr vaksiner etter det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet.

Helsestasjonen er åpen som normalt, men vi følger nasjonale retningslinjer.

Timeavtale

Konsultasjoner på helsestasjonen avtales fortløpende ved konsultasjoner. Husk å møte opp i god tid. Dersom du er forhindret fra å møte, gi raskt beskjed slik at andre kan benytte timen.

Helsestasjonsprogrammet

 • Hjemmebesøk innen 10 dager etter fødsel. Ett besøk av jordmor og ett av besøk helsesykepleier.
 • Nyfødtsamtale/barselgruppe
  • 6 uker m/lege og helsesykepleier
  • 8 uker fokus på mors helse
  • 3 mnd m/helsesykepleier (vaksine)
  • 4 mnd m/helsesykepleier
  • 5 mnd m/helsesykepleier (vaksine)
  • 6 mnd m/lege og helsesykepleier
  • 8 mnd m/helsesykepleier
  • 10 mnd m/helsesykepleier
  • 12 mnd m/lege og helsesykepleier (vaksine)
  • 15 mnd m/helsesykepleier (vaksine)
  • 18 mnd m/helsesykepleier. Fokus på barnets sosiale utvikling
  • 2 år m/lege og helsesykepleier4 år m/helsesykepleier - SPRÅK 4 kartlegging, syn- og hørselstest.

Ekstra oppfølgingskonsultasjoner ut fra behov.

Barseltreff

Helsestasjonen opprettholder barselgrupper (frivillig) så lenge det er mulig å ivareta smittevernhensyn. Det arrangeres tre møter på helsestasjonen.

Foreldreveiledning

Det gis tilbud om veiledning, individuelt og i grupper, til foreldre ved behov etter anerkjente metoder som Circle of security (COS-p), og ICDP. Ta kontakt med helsestasjonen for informasjon.

Familievern

Familievernet gir råd og rettledning om samlivsproblemer, enten til hele familien, til paret eller til enkeltpersoner. Tjenesten legger vekt på forebyggende virksomhet og oppmuntrer klienter om å søke hjelp på et tidlig stadium for å unngå at konfliktene blir helt fastlåste. Tilbudet er gratis, og du kan selv ta direkte kontakt med ditt nærmeste familievernkontor.

Familievernkontoret i Kongsvinger

Familievernkontoret i Kongsvinger dekker kommunene Grue, Åsnes, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal og Eidskog.

Besøksadresse: Gågata 5
Telefon: 466 17 140
E-post til Familievernkontoret

Tverrfaglig samarbeid

På helsestasjonen jobber helsesykepleier, psykiatrisk sykepleier, jordmor og lege.
Helsestasjonen samarbeider kommuneoverlege, fastleger, barnehageansatte, skolen, fysioterapeut, barnevern, PPT og andre ved behov.

 

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Ellinor Bjerke