Kontakt


Helsesykepleier 1.-4. trinn:
Anne Mangnes
Telefon: 918 73 440

Helsesykepleier 5.-7. trinn:
Trude Vesterås Jensen
Telefon: 918 73 443

Helsesykepleier 8.-10. trinn:
Tine M. Hytjan
Telefon: 458 76 567

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten har som mål å forebygge sykdom og skade, samt å fremme elevens totale helse, fysisk, psykisk og sosialt.

Ung helse

Hva er skolehelsetjenesten?

Skolehelsetjenesten er en kommunal lovpålagt tjeneste til alle elever i grunnskole og videregående skole, privat og kommunal.

Skolehelsetjenesten har som mål å forebygge sykdom og skade, samt å fremme elevens totale helse, fysisk, psykisk og sosialt. Skolehelsetjenestens tilbud til barn og ungdom skal blant annet omfatte samarbeid med skolen om tiltak som fremmer et godt psykososialt og fysisk lærings- og arbeidsmiljø for elever, og bistand og undervisning i gruppe, klasse og foreldremøter i den utstrekning skolen ønsker det.

Skolehelsetjenesten skal i samarbeid med skolens personell, elever og foreldre skape en helsefremmende skole gjennom å fremme godt lærings- og arbeidsmiljø med hensyn til helse, trivsel og sikkerhet.

Vårt tilbud

  • Åpen dør – lavterskeltilbud for eleven
  • Råd og veiledning i forhold til helse
  • Helsesamtaler
  • Vaksinasjoner
  • Undervisning i ulike temaer i grupper, klassevis og individuelt
  • Oppfølging av den enkelte elev etter fysisk og psykisk helsebehov
  • Foreldreveiledning

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier og fysioterapeut. Det er tett samarbeid med fastlege, PPT, barnevern og andre samarbeidspartnere. Eleven kan etter behov henvises til andre hjelpeinstanser.

Helsesykepleierne har fast tilstedetid på skolen.

Helsesykepleier har taushetsplikt og tilbudet er gratis.

Vaksinasjoner i grunnskolen: Barnevaksinasjonsprogrammet

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Ellinor Bjerke