Tilrettelagte tjenester

 

Enhetsleder Marianne Moland

Finnskogvegen 141, 2260 Kirkenær

E-post: marianne.moland@grue.kommune.no

Tlf. 481 32 766

 

Miljø- og oppfølgingstjenesten (MOT)

Avdelingsleder Silje Lystgård

Finnskogveien 141, 2260 Kirkenær

E-post: silje.lystgard@grue.kommune.no

Telefon: 977 79 654

 

Psykisk helse og rus

Avdelingsleder Tove Aurland

Finnskogveien 141, 2260 Kirkenær

E-post: tove.aurland@grue.kommune.no

Telefon: 991 64 992

Vakttelefon til bofellesskap psykisk helse/ miljøarbeidertjenesten:  

629 42 164 / 948 71 403 / 456 32 027

 

Heldøgns bemannede omsorgsboliger funksjonshemmede (HDO funksjonshemmede)

Avdelingsleder Mariann Hengebøl Lunde

Finnskogveien 141, 2260 Kirkenær

E-post: mariann.hengebol.lunde@grue.kommune.no

Telefon: 934 91 190

 

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Ellinor Bjerke