Fastlegeordningen i Grue kommune

Fastlegesituasjonen i Grue

Fastlegene er særdeles viktig for helsetjenester for innbyggerne, og vi tilbyr gode vilkår til leger som søker seg til kommunen.    

Det har allikevel vist seg krevende å få rekruttert en ny fastlege til kommunen, og dette har tatt lenger tid enn ønskelig. Dr. Albertas Aukstikalnis har nå takket ja til stillingen, og tiltrer forventelig i starten av desember.

I perioden fram til dette vil kommunen hente inn en vikarlege. Vikarlegen er på plass fra uke 39, dvs. 25. september. For å få time hos vikarlegen kan man henvende seg til dr. Samimis legekontor. 

Kommunen planlegger å etablere et kommunalt legekontor på rådhuset, i lokalene som NAV har flyttet ut av når de nå blir samlokalisert i Åsnes. I tillegg til legekontor vil det også være kontor for andre medarbeidere og møterom som skal brukes både av NAV og andre tjenester. 

Kommunen har en veldig god og konstruktiv dialog med dr. Samimi for å drive det nye legekontoret i et samarbeid. Dette kan bli en veldig god løsning, som vi har tro på blir bra for innbyggerne og kan sikre en stabil fastlegesituasjon framover.   

Legesituasjonen i Grue fra 4. september er slik:

  • Fastlege dr. Lerner
  • Fastlege dr. Samimi
  • Turnuslege/LIS1 Ragnhild Hope
  • Tilsynslege helsetunet dr. Hasibullah Amiri
  • Kommuneoverlege Jan-Øyvind Lorgen (deltid)
  • Vakant stilling, 1200 listepasienter

Vi ber om forståelse for situasjonen i en periode vil utfordre kapasiteten til legene, og gir behov for prioriteringer som kan medføre at noen kan få lengre ventetid. Du kan eventuelt også kontakte legekontor i andre kommuner og forhøre deg om kapasitet der.

De som nå ikke har fastlege, kan bestille time hos legevikaren fra uke 39. Fram til dette kan man henvende seg til andre legekontorer i og utenfor kommunen og forhøre seg om kapasitet. Pasienter som ønsker å få tilgang på sin journal bes henvende seg til dr. Lerners kontor.

Kontakt legevakt på telefon 116 117 når problemet ikke er tidskritisk, men du heller ikke kan vente til du får kontakt med fastlegen din.  

Kontakt medisinsk nødhjelp på telefon 113 når du tror det er akutt og kan stå om liv og helse. 

 

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Ellinor Bjerke