Fremskynder vaksinering med dose 2

(17. august) Nye retningslinjer fra FHI gjør at vi fremskynder dose 2. - Dette vil føre til at våre innbyggere blir fullvaksinert så snart som mulig, sier kommuneoverlege Jan-Øyvind Lorgen.

Covid-19 vaksine

Nasjonale kriterier skal følges

Nasjonalt er det nå en sterk oppfordring om å fremskynde vaksinering av dose 2.

Kommuneoverlege Jan-Øyvind Lorgen
- Vi får mange vaksinedoser de neste ukene og jeg har en klar forventning om at fastlegene i Grue fremskynder timene de har gitt for 2. dose, sier kommuneoverlege Jan-Øyvind Lorgen (bildet).

Det betyr at innbyggere i Grue som har fått time for 2. dose, vil få denne timen fremskyndet. De som har ventet lengst skal som hovedregel prioriteres først. De som berøres av dette fikk 1. dose i uke 26 eller senere. De fikk i utgangspunktet tidspunkt til 2. dose 12 uker frem. 

Denne endringen kan for noen redusere intervallet med flere uker, men vi må ta forbehold om antall doser som kommer. Vi får fortsatt tildelt antall doser fra Folkehelseinstituttet. Vi får beskjed om antallet doser 1-2 uker i forkant av levering. Det er derfor ikke mulig å komme med detaljert plan for fremskyndingen.

Legene vaksinerer

Det er kriseledelsen i Grue kommune som er ansvarlig for vaksineringen, men selve gjennomføringen er det fastlegene som står for.
- Vi er opptatt av å følge de nasjonale prioriteringene og dette er tydelig kommunisert til legene.

Legene i Grue har også et ansvar for å tilby vaksine til innbyggere som har fastlege i en annen kommune. Disse skal prioriteres etter alder, på linje med andre.

Prioriteringsrekkefølge for vaksiner

Vaksinene som kommunene mottar heretter (gjeldende fra uke 32), anbefales brukt i denne prioriteringsrekkefølgen:

  1. Dose 2 til de som etter planen skal få dose 2. Doseintervallet bør ikke overskride 12 uker.
  2. Dose 1 for de som ennå ikke har fått denne, uansett årsak.
  3. Fremskyndet dose 2 i de kommuner der dette er aktuelt. De som har ventet lengst skal som hovedregel prioriteres først.

Nesten 1400 doser på 3 uker

- Denne uken har vi fått 45 hetteglass. Det tilsvarer 315 doser, så sant man klarer å få ut 7 doser av hetteglasset. I uke 34 får vi til sammen 109 hetteglass, som tilsvarer opptil 763 doser. I uke 32 fikk vi også 45 hetteglass.

Fra uke 34 mottar vi for første gang Moderna-vaksinen i Grue. Flere nordmenn tilbys vaksine fra legemiddelprodusenten Moderna når de skal ta 2. dose, selv om de fikk vaksine fra BioNTech/Pfizer som første dose. Det å kombinere vaksiner gir like god beskyttelse og medfører ingen større risiko for alvorlige bivirkninger, enn det å få vaksine fra samme produsent, skriver Folkehelseinstituttet. 
Informasjon om de ulike vaksinene finnes på våre nettsider, eller på nettsidene til Folkehelseinstituttet.

Om kort tid vil Folkehelseinstituttet ta en beslutning om vaksinering av 16 og 17-åringer.
- Når beslutningen fra FHI er tatt om vaksinering av yngre aldersgrupper, vil vi være klare til å tilby vaksine, sier Lorgen.

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Ellinor Bjerke