Grue helsetun: Flere aktiviteter åpner

(Oppdatert 2. juli) Grue helsetun åpner opp for flere aktiviteter i samråd med kommuneoverlegen.

Grue sykehjem

Flere aktiviteter åpner

Grue helsetun åpner opp for mer aktivitet i samråd med kommuneoverlegen:

 • Psykisk helse og rusteam tar imot brukere på sine kontorer igjen. Rutine med å møte bruker ute, følge de inn og følge de ut igjen, samt rengjøre og lufte mellom hver bruker må følges.
 • Tildelingskontoret tar imot brukere og/eller pårørende på sine kontorer. Ansatte må følge rutine med å møte bruker og/eller pårørende ute, følge de inn og følge de ut igjen. Rengjøre og lufte mellom hver bruker/pårørende. Kartleggingsbesøk skal gjennomføres i hjemmet i tråd med retningslinjene.
 • Presten kan komme på Grue helsetun som tidligere etter avtale med avdelingene.
 • Lærer kan komme på Grue helsetun for å følge opp elever, lærlinger og studenter etter avtaler med veileder/leder.
 • Fotpleier og frisør kan ta med pasienter fra Grue helsetun til sine salonger. Kan ikke ta imot personer som ikke bor på Grue helsetun.
 • Seniorshoppen kan komme inn på huset for å selge klær til pasienter på Grue helsetun. Kan kun oppholde seg på avtalt sted, og ikke på avdelingene.
 • Frivillighetssentralens tilbud om kiosktralle starter opp igjen, men de vil ikke gå rundt på avdelingene. De vil stå på avtalt sted, der beboerne kan kjøpe varer.  
 • Det vil være mulighet for å ta imot eksterne samarbeidspartnere på samarbeidsmøter. Alle deltakerne må møtes og følges inn og ut. Antall må begrenses og nasjonale retningslinjer må følges.

Generelle smittevernregler som avstand, rengjøring, bruk av smittevernutstyr mm må følges opp av den enkelte. Digitale løsninger skal fortsatt vurderes og benyttes der dette kan være hensiktsmessig.

Rutine for besøk til beboere

Hoveddørene ved Grue Helsetun er åpne hver dag fra kl 11.30–18.30. I denne perioden er det besøksverter tilstede og du trenger ikke avtale på forhånd. Besøksvertene gir informasjon om smittevern- og besøksrutiner.

Besøk utenom åpningstiden avtales ved å ringe besøksvertene på telefonnummer 488 95 906 i tiden mellom 11.30 og 15.00.

Ved begge hovedinngangene må du registrere besøket på skjema og bruke håndsprit. Munnbind er tilgjengelig hvis ønskelig. Informasjon vil også være tilgjengelig.

Besøkende må fortsatt gå direkte til og fra beboers rom/leilighet, og besøket må foretas der. Unngå besøk hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon.

Korttidsavdelingen

Hvis du skal besøke beboere ved korttidsavdelingen må du avtale tid på forhånd. Kontakt besøksverten mellom kl. 11.30 og 15.00 på telefon 488 95 906 eller korttidsavdelingen på telefon 482 02 455

Klemming er OK

De fleste beboerne på sykehjem og heldøgnsomsorgsboliger er fullvaskinert. Dersom beboer og du som besøkende er fullvaksinert, så kan dere gi hverandre en klem igjen. Hvis ikke, gjelder fortsatt 1-metersregelen.

Helsepersonell blir fortløpende vaksinert, men det vil fortsatt ta noe tid før alle er fullvaksinert. Det er derfor viktig at generelle smittevernregler følges av hensyn til både beboere og ansatte.

Telefonnummer til avdelingene

Sykehjem 1. etasje: 481 54 860
Sykehjem 2. etasje syd: 482 02 455
Sykehjem 2. etasje nord: 481 89 960

Avdeling 7HO1: 62 94 21 87 eller 62 94 21 90
Avdeling 6HO1: 62 94 21 85 eller 62 94 21 89
Avdeling 6HO2: 62 94 21 86 eller 62 94 21 92
Avdeling 7HO2: 994 93 306 eller 481 91 490 
Avdeling 8HO1: 62 94 21 61
Avdeling 8HO2: 62 94 21 64 eller 62 94 21 72

Smittevern ved besøk

Under besøket

 • Sprite hender før du går inn og ut
 • Holde minimum 2 meters avstand 
 • Ikke oppholde deg i fellesareal, ikke benytt fellestoaletter

For å komme på besøk må du

 • Ikke ha fått påvist smitte med covid-19
 • Du kan ikke ha luftveissymptomer eller være i karantene
 • Du skal ikke ha vært i utlandet («gule områder» eller «røde områder») de 10 siste dagene før besøk. Hvis du har testet deg for covid-19, avvent besøk inntil negativ testsvar foreligger.

I etterkant av besøk

 • Alle felles berøringspunkter i rommet hvor besøket foregår (eks. dørhåndtak, armlener, brytere, toalett), må rengjøres eller desinfiseres etter besøket.

Dersom smittesituasjonen endrer seg, vil det bli aktuelt å innføre besøksforbud igjen. Vi anmoder om å begrense besøkene.

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Ellinor Bjerke