Hvilken vaksinegruppe tilhører du?

(oppdatert 21. juni) Vi vil her gå gjennom hvilke underliggende sykdommer som avgjør om du er i risikogruppe 4, eller om du er i gruppe 5-7. Vi synes det er viktig å følge retningslinjene til Folkehelseinstituttet så nøye som mulig.

Av: Kommuneoverlege Jan-Øyvind Lorgen

Vi vil her gå gjennom hvilke underliggende sykdommer som avgjør om du er i risikogruppe 4, eller om du er i gruppe 5-7. 

Personer i risikogruppe 4

Vaksinering mot Covid-19
Vi vaksinerer nå risikogruppe 4. Her det personer i aldersgruppen 65-74 år som vaksineres, og personer 18-64 år med helt tydelig definerte sykdommer: 

 • Organtransplantasjon
 • Immunsvikt
 • Blodkreftsykdom siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eksempel amytrofisk lateral sklerose ALS, cerebral parese og Downs syndrom)
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon 

Personer i risikogruppe 5-7

Det er andre sykdommer som også anses å være risikofaktor for alvorlig forløp av covid-19, men som ikke er like farlige. Disse inkluderer: 

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag

Hvis du har en av sykdommene som er listet opp i forrige avsnitt, havner du i gruppe 5-7, avhengig av alder:

 • Gruppe 5: Alder 55-64 år med underliggende sykdom/tilstand
 • Gruppe 6: Alder 45-54 år med underliggende sykdom/tilstand
 • Gruppe 7: Alder 18-44 år med underliggende sykdom/tilstand

Gruppe 8-11

Friske personer uten sykdommer som gir økt risiko for alvorlig forløp, vil få vaksine etter at alle i gruppe 1-7 som vil ha vaksine, har blitt vaksinert. 

Fastlegene vaksinerer

Pasienter som bor i Grue vil bli kontaktet av sitt fastlegekontor etter prioriteringslisten til Folkehelseinstituttet. Vi ber om at du ikke ringer fastlegen om tidspunkt for vaksine. Du vil bli kontaktet når det er din tur. Vaksinen er gratis.

Fastlege i annen kommune

Dersom du har fastlege i annen kommune, kan du ta kontakt med et av legekontorene i Grue for å registrere deg for vaksinasjon: 

Mer informasjon

Du kan lese mer om kriteriene på Folkehelseinstituttets sider

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Ellinor Bjerke