Influensavaksine 2022

(oppdatert 11.01)

Fastlegene i Grue har fortsatt mye influensavaksiner på lager. De i befolkningen som har risikofaktorer og som anbefales å ta influensavaksine pga. dette, har stort sett benyttet seg av tilbudet allerede. Siden det fortsatt er mye vaksiner til overs, kan de som ønsker vaksine ta kontakt med vaksinekoordinator, tlf. 92 86 71 37 for formidling av time hos fastlegene, eller ta direkte kontakt med ett av fastlegekontorene selv.

 • Dr. Lerner og Dr. Schjelderup-Høye: telefon 62944910
 • Dr. Christiansen: telefon 62942200
 • Dr. Samimi: telefon 62942212 

Influensavaksineringen kan i år sammenfalle med koronavaksineringen for noen. Det skal gå minst én uke mellom vaksineringene. Koronavaksinen beskytter ikke mot influensa – eller motsatt.

FHI anbefaler på det sterkeste at de som tilhører risikogruppene bør ta influensavaksine i år. Det fryktes at det kan bli en del utbrudd i høst/vinter når samfunnet åpnes enda mer opp. Vaksinekoordinatoren i Grue anbefaler at vi fortsetter med god håndhygiene og avstand. Hold deg hjemme hvis du har luftveissymptomer. Dette er gode rutiner å fortsette med gjennom høsten. 

Hvem bør ta influensavaksine?

Årets influensavaksinering er i gang
Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig: 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år

Barn og voksne med:

 • Kronisk lungesykdom (inkludert astma)
 • Hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
 • Diabetes type 1 og 2
 • Leversvikt eller nyresvikt
 • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • Nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
 • Svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

Det er ingen grupper som frarådes å vaksinere seg mot influensa.

Priser

 • Det er egenandel på influensavaksine kr. 50,-
 • Vaksinen er gratis dersom du har frikort

Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte, kan også få influensavaksinen mot en egenandel.

Personer som ikke tilhører målgruppene for influensavaksinasjon må selv bekoste både vaksine og vaksinering.

Helsepersonell

Nytt i år er at vaksinen vil være gratis for arbeidsgivere som plikter å tilby vaksine til sine ansatte, for eksempel helsepersonell. Arbeidsgivere må imidlertid selv stå for utgifter til vaksineringen.

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Ellinor Bjerke