Influensa- og koronavaksinering i Grue

Her finner du informasjon om influensa- og koronavaksinasjon i Grue kommune.

Anbefaler oppfriskningsdose koronavaksine

(Denne artikkelen er oppdatert 27.03.2023)

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler nå ny oppfriskningsdose til personer som er 75 år og eldre, samt sykehjemsbeboere.

I Grue og Eidskog kan man kontakte fastlegekontorene for å få vaksine.

– Dette gjelder også hvis man har fastlege i en annen kommune, opplyser kommuneoverlege Jan-Øyvind Lorgen i Grue og Eidskog. 

Vaksineanbefalinger for våren 2023 er som følger:

 • En ny dose vil være særlig aktuell for dem som ikke tidligere har gjennomgått SARS-CoV-2-infeksjon, og for de som har én eller flere underliggende risikofaktorer.
 • Det bør ha gått mer enn 6 måneder siden forrige dose.
 •  Vaksineringen bør gjennomføres i løpet av april.

– Selv om vinterens covid-19-bølge nå ser ut til å være over, er den videre smitteutviklingen utover våren og sommeren usikker. Det er foreløpig ikke tegn til en tydelig sesongvariasjon for SARS-CoV-2-viruset slik som for influensa, og det er sannsynlig at det vil komme en ny bølge i løpet av de nærmeste månedene, skriver Folkehelseinstituttet.

– Overvåkning av vaksinasjon mot covid-19 viser at de fleste i aldergruppen 75 år og eldre som har tatt 4. dose, ble vaksinert i fjor sommer og tidlig høst. Ettersom det er de eldste som er mest utsatt for alvorlig sykdomsforløp, og effekten mot alvorlig sykdomsforløp avtar noe over tid, mener FHI det er grunn til å anbefale aldergruppen 75 år og eldre en ny dose nå. Dette vil gjøre dem bedre rustet mot en eventuell ny smittetopp i perioden frem mot neste vintersesong, heter det videre.

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med vaksinekoordinator på tlf. 92 86 71 37

 


Influensavaksine 2022-23

Årets influensavaksine kommer til Grue i uke 41. 

Nær 1,6 millioner mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for komplikasjoner av influensa. Disse anbefales influensavaksine. Les mer om vaksineanbefalinger her

Det er fastlegene som vaksinerer personer i målgruppene. Har du ikke fastlege i Grue, så kan du ta kontakt med ett av fastlegekontorene i kommunen, evt. på apotek.

Hos fastlegene: Personer i målgruppene får vaksinen til redusert pris (88 kr) og kostnad for selve vaksineringen kommer i tillegg (totalt kr. 250,-)

På apotek i Grue: Har du resept på vaksinen, koster vaksinering kr. 299,-  uten resept kr. 399,-.

Helsepersonell: Arbeidsgiver organiserer og dekker kostnader for vaksinering.

Organisering av vaksinering hos fastlegene:

 • Dr. Lerner/Ingeborg S. Høye, tlf. 62944910:

Har drop-in i tidspunktene kl.07:00-12:00 og kl.13:00-14:30 på hverdager (du trenger ikke ringe og avtale time)

 • Dr. Reza Samimi legeri, tlf. 62942212:

Har drop-in i tidspunktene kl. 09:00-11:30 og kl. 12:30-15:00 på hverdager (du trenger ikke ringe for å avtale time)

 • Furubo legesenter:

Har du ikke fått avtale for vaksine, ta kontakt på tlf.nr: 62 94 22 00.

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med vaksinekoordinator tlf. 92 86 71 37

 

Antall vaksinerte (korona)

Tabellen viser antall folkeregistrerte i Grue som er vaksinert. Tallene oppdateres automatisk hver virkedag ca. kl. 13. Det kan være forsinkelser i registrering til SYSVAK og tallene kan derfor endre seg noe over tid.  

Antall vaksinerte i Grue

(Denne artikkelen er oppdatert 08.09.2022)

Informasjon om Covid-19 vaksinering i Grue kommune

Se tabell for gjeldende vaksineanbefalinger i ulike grupper her

Tilhører du noen av prioriteringsgruppene for dose 4 med Covid-19 vaksine er det følgende fremgangsmåte som gjelder i Grue kommune:

Dr. Lerner og Schjelderup-Høyes Legekontor

 • Har du fastlege hos oss og er over 65 år, skal du ha blitt kontaktet. Hvis ikke, ta kontakt på tlf 62944910
 • Øvrige prioriteringsgrupper bes å ta kontakt selv

Furubo legesenter

 • Har du fastlege hos oss og er over 65 år, skal du ha blitt kontaktet. Hvis ikke, ta kontakt på tlf 62942200
 • Øvrige prioriteringsgrupper bes å ta kontakt selv

Reza Samimi Legeri

 • Har du fastlege hos oss, uansett prioriteringsgruppe, ta kontakt for å få time til vaksine, på tlf 62942212

Tilbud om 2. oppfriskningsdose (4.dose)

Regjeringen har etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet besluttet at befolkningen over 75 år bør tilbys en 2. oppfriskningsdose koronavaksine. (Gjeldende fra 01.07.22). Overvåkningen viser at vi nå er på vei inn i en sommerbølge med økt smitte som følge av at en ny variant av omikron (omikron BA.5) er i ferd med å bli dominerende. Den sprer seg raskere enn tidligere varianter og gjør at det er nødvendig å vurdere tidspunkt for anbefalt vaksinering av de eldste. Det er foreløpig usikkert hvor stor denne bølgen blir, men det er sikre tall som støtter at smittebølgen er i ferd med å bygge seg opp og det observeres økte innleggelsestall også hos de som er 75 år og eldre selv om de har fått 3 vaksinedoser

Prioriteringsrekkefølge anbefales slik:

1. Sykehjemsbeboere og sårbare personer som er 75 år og eldre med hjemmesykepleie

2. Aldersgruppen 80 år og eldre

3. Aldersgruppen 75-79 år

Fra ca. 1. september vil personer 65 år og oppover samt personer mellom 18-64 år (med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19) få tilbud om 2. oppfriskningsdose. Pga. pandemiens uforutsigbarhet, kan denne oppstartdatoen plutselig endres og tilbudet kommer med stor sannsynlighet også til å gjelde andre grupper.

Videre prioriteringsrekkefølge

4. Personer 65-74 år

5. Personer 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig forløp av covid 19 

6. Barn/ungdom 12-17 år med alvorlig, grunnleggende sykdom (Husk at barn under 16 år må levere samtykkeskjema fra foreldre/foresatte)

7. Gravide i 2. og 3. trimester

Oppfriskningsdose kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose, men gjennomgått omikroninfeksjon ser ut til å gi bedre immunstimulering enn tidligere antatt. Så anbefalingen om ny oppfriskningsdose etter gjennomgått omikroninfeksjon, er 3 til 4 mnd. 

Alle beboere på Helsetunet samt sårbare personer som mottar hjemmesykepleie, har nå fått dose 4 (de som har ønsket)

Du kan lese mer om Folkehelseinstituttets kriterier her.

Følg link under for å lese om oppfriskningsdose til personer som tidligere har gjennomgått covid-19:

https://www.fhi.no/contentassets/6ee0073374d94a059d0bfcf1b0be9576/informasjonsbrev-nr-33-om-koronavaksinasjonsprogrammet.pdf

Vil du bestille vaksine?

Hvis du ikke har fastlege i Grue, kan du ta kontakt med den legen du ønsker:

Fastlege i annen kommune

Dersom du har fastlege i annen kommune, kan du ta kontakt med et av legekontorene i Grue for å registrere deg for vaksinasjon: 

 • Dr. Lerner og Dr. Schjelderup-Høye: telefon 62944910
 • Dr. Christiansen: telefon 62942200
 • Dr. Samimi: telefon 62942212 

Vaksinering av barn under 18 år

(oppdatert 06.12.22)

Barn i alderen 6 måneder til og med 4 år med alvorlig grunnsykdom kan få koronavaksine etter individuell vurdering av lege som kjenner barnet. Følg link under for å lese om kriterier som legges til grunn for vaksine til denne gruppen og her ligger også informasjon om videre anbefalinger til ungdom 16-17 år og tilgjengelig oppfriskningsdose til barn i alderen 5-11 år. Har du spørsmål, ring vaksinekoordinator tlf.nr. 92 86 71 37.

Brevet er publisert på fhi

https://www.fhi.no/publ/brev/informasjonsbrev-om-koronavaksinasjon-av-barn-og-unge-under-18-ar/


Barn 5-11 år med alvorlig grunnsykdom går fra «kan» til «bør» la seg vaksinere.

For denne gruppen vil to doser med 8-12 ukers intervall i de fleste situasjoner være aktuelt. I noen situasjoner kan intervallet være kortere, men ikke mindre enn 3 uker (minimumsintervall).

Følg link for øvrig informasjon om vaksinasjon barn/unge:

https://www.helsenorge.no/koronavirus/koronavaksine/

Det må innhentes samtykke for hver dose ved koronavaksinasjon av barn under 16 år. Samtykkeskjema for barn og unge under 16 år (på flere språk) finnes her:

https://www.fhi.no/publ/skjema/samtykkeskjema---vaksinasjon-av-barn-unge-under-16-ar/

Ta med signert samtykkeskjema til vaksinering.

For bestilling av time, ta kontakt med ett av fastlegekontorene i kommunen, det gjelder både for vaksinering av barn 5-11 år og ungdom 12-15 år.

Du kan velge vaksinetype

God tilgang på ulike vaksinetyper som tilbys i koronavaksinasjonsprogrammet, innebærer at du kan velge hvilken vaksinetype du ønsker. Det opplyser Folkehelseinstituttet.

Ekstra dose mRNA- vaksine til Janssen-vaksinerte:

Fullvaksinasjon med én dose covid-19 Janssen-vaksine ser ut til å gi noe lavere beskyttelse mot infeksjon og koronasykdom enn de som er vaksinert med to doser mRNA-vaksine. FHI anbefaler derfor at personer som er vaksinert med én dose covid-19 Janssen-vaksine tilbys én dose mRNA-vaksine.

Anbefalt intervall mellom covid-19 Janssen-vaksine og mRNA- vaksine er 8 – 12 uker.

Vaksinering av gravide

Gravid helsepersonell - oppfriskningsdose

( 1. desember) Gravide kvinner har en høyere risiko enn ikke-gravide kvinner på samme alder for å utvikle et alvorlig sykdomsforløp av covid-19, selv om den absolutte risikoen er lav. Det foreligger derfor en anbefaling om at alle gravide bør være fullvaksinert med to doser koronavaksine. Helsepersonell som er gravide og som er fullvaksinerte er selv godt beskyttet mot alvorlig sykdom, og indikasjon for oppfriskningsdose er i hovedsak for å beskytte pasienter mot smitte. Gravid helsepersonell som selv ønsker vaksinasjon med en oppfriskningsdose fordi de jobber med pasienter, vil ha mulighet til å få dette på lik linje med ikke-gravid helsepersonell. Gravid helsepersonell som ikke ønsker oppfriskningsdose, må respekteres for et slikt valg.

På vaksinasjonsdagen må du huske

 • Utfylt egenerklæringsskjema
 • Dersom du bruker blodfortynnende medisiner (Marevan, Warfarin, Lixiana, Eliquis, Xarelto eller Pradaxa), så skal du ta denne medisinen etter du har blitt vaksinert.
 • Du skal ikke møte til vaksinasjon dersom du har forkjølelsessymptomer, feber over 38C eller andre tegn på infeksjonssykdom.
 • Du skal heller ikke møte til vaksinasjon dersom du er i karantene eller venter svar på koronatest

Ta med munnbind hvis du har. Hvis ikke får du utdelt.

Transport til vaksine

Reise til vaksinering for korona anses som forebyggende arbeid, og dekkes ikke etter pasientreiseforskriften § 7. Unntak gjelder for pasienter i risikogrupper hvor det er dokumentert av lege at det er nødvendig for dem å ta vaksinen. Mer informasjon: pasientreiser.no

Godt smittevern fortsatt viktig

Brosjyrer

Koronavaksine

Brosjyre: Koronavaksine på 1-2-3

Brosjyrer på flere språk

Informasjonsark om vaksinen fra BioNTech/Pfizer

Informasjonsark om Moderna-vaksinen

Informasjonsark om Nuvaxovid-vaksinen

Informasjonsark om AstraZeneca-vaksinen

Egenerklæringsskjema

Egenerklæringsskjema for koronavaksinering (fyll ut og ta med på vaksinasjonsdagen)

Mer informasjon

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Ellinor Bjerke