Nye endringer i råd for Covid-19

(oppdatert 16. september) Kommuneoverlegen i Solør informerer om endringer i råd vedrørende testing og når du kan gå tilbake i jobb.

Husk å hoste i albuen

Artikkelen er oppdatert med flere nye råd!

Har du symptomer, skal du testes

Folkehelseinstituttet anbefaler at alle personer med symptomer på covid-19 testes raskest mulig.

Dette inkluderer alle med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19. Covid-19 har ofte følgende symptomer: feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals, eller sykdomsfølelse.

Når kan du være tilbake på jobb?

Forskning viser at man er mest smittsom i dagene rett før eller rett etter sykdom bryter ut.

Personer som kan være på jobb

 • Friske og ikke symptmer på luftveisinfeksjon
 • Ansatte med negativ test og god allemnntilstand, tross noe restsymptomer

Personer som ikke kan være fysisk til stede på jobb

 • Personer med symptomer på luftveisinfeksjon, selv ved lette symptomer. Skal testes.
 • Personer i karantene og isolasjon

For barn med akutte luftveisinfeksjoner

 • Ved feber og hoste bør barnet testes
 • Kun lette symptomer kan sees an 2 dager hjemme, test om ikke bedring
 • Ved rask bedring kan barnet gå tilbake i skole/barnehage uten test (tross noe rennende nese og hoste)
 • Så lenge restsymptomene kan knyttes til en gjennomgått infeksjon, og ikke er nyoppståtte eller økende, kan barnet komme tilbake til skole og barnehage når allmenntilstanden er tilbake til normal for barnet
 • Dersom barnet er testet skal svar foreligge før det kommer tilbake i skole eller barnehage

Mens du venter på testresultat

Alle, både voksne og barn, som testes bør holde seg hjemme til negativt prøvesvar foreligger. Ved negativ test kan du gå tilbake på jobb/skole når allmenntilstanden er god. Det vil si at du føler deg frisk og er feberfri, selv om du fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon.

Kjent eksponering

Alle som har en kjent eksponering for covid-19-smitte de siste 10 dagene (nærkontakter, innreisende fra område med høy forekomst land eller annen kjent eksponering for bekreftete tilfeller), har indikasjon for å bli testet, selv om de ikke har symptomer.

Karantene

Karantenereglene er spesifisert og forsøkt gjort enklere. Flere unntak er fjernet

Skal du i karantene er du i utgangspunktet frisk, men du har vært i en situasjon hvor du kan ha blitt smittet. Dette gjelder nærkontakter til personer med bekreftet Covid-19 og personer som har vært i "røde områder".

Karantenetid er 10 dager for begge grupper. Negativ test forkorter ikke karantenetiden.

Ansatte i helsevesenet

 • Helseansatte testes som tidligere, men fra rødt område i Sverige skal det gjøres ukentlig test uansett.
 • Samvær med barn gir fortsatt unntak fra karantene.
 • Karantene for nærkontakter og reisekarantene varer i 10 dager uavhengig av negativ test.
 • Unntak fra karantene skal brukes i minst mulig grad, også ved samfunnskritiske funksjoner, noe planlegging må ta høyde for.

Ansatte i helsetjenesten (inkludert nyansatte og vikarer), bosatt i Norge, som i løpet av de siste 10 dagene har vært i regioner og land utenfor Norge som ikke er omfattet av karanteneplikt (såkalte «gule områder"), bør informere arbeidsgiveren før de skal tilbake på jobb. Det anbefales at disse så snart som mulig bør testes én gang for SARS-CoV-2, og ikke ha pasientnært arbeid før negativ test foreligger.

Kommuneoverlegen i Solør opprettholder dagens testordning. Dersom noen kommer fra røde områder skal de ha ukentlig testing uavhengig av dag- eller ukependling.

Ikke kom syk på jobb

Det har ved enkelte tilfeller kommet henvendelser til koronatelefonen fra ansatte i helsetjenesten som ønsker seg en test grunnet symptomer. Ansatte har vært på jobb når det ringes koronatelefonen.

Kommuneoverlegen ber om at ledere i helsetjenesten tar en samtale med sine ansatte om at dersom man har symptomer på COVID-19, så må man holde seg hjemme til negativ test foreligger og en har god allmenntilstand.

Samfunnskritiske funksjoner

For personell med samfunnskritiske funksjoner, skal unntak fra innreise- og smittekarantene skjerpes og brukes i mindre grad. Selv for samfunnskritiske oppgaver skal unntak nå kun benyttes ved fare for liv og helse, og da bør testing og andre smitteverntiltak gjennomføres.
 

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Ellinor Bjerke