Regler for fritids- og småbåter

Bruk av motorfartøy er tillatt på Hukusjøen, Glomma, Skasen, Røgden, Rotbergsjøen og Frysjøen. På Vesle-Skasen er største tillatte hastighet 4 knop. På Rotbergsjøen og Frysjøen er kun elektrisk motor tillatt.

Fører av vannscooter skal utvise forsiktighet og avpasse farten etter forholdene

Motorkjøretøy

Det er generelle regler som gjelder for bruk av motorkjøretøy på vassdrag, så såfremt det ikke finnes lokale forskrifter. 

Alle som er født i 1980 eller senere og skal føre en fritidsbåt med lengde over 8 meter eller med motor større enn 25 hestekrefter, må ha båtførerbevis.

Vannscooter

Det er strenge regler for bruk av vannscooter i Norge. Disse inkluderer aktsom ferdsel, båtførerbevis og flytevest.
Denne teksten er hentet fra regjeringen.no:
Kjøring med vannscooter reguleres i utgangspunktet av de alminnelige reglene om fartøy. Regler om aktsom ferdsel, avstand til badende og fartsbestemmelser i sjø gjelder for førere av vannscootere på lik linje med førere av andre fartøy.

For alle førere av vannscootere gjelder følgende regler:

  • Fører av vannscooter skal utvise forsiktighet og avpasse farten etter forholdene
  • Vannscootere som passerer innenfor en avstand av 50 meter fra steder hvor bading pågår, skal ikke gå med større fart enn 5 knop
  • Alle brukere av vannscootere skal være iført flytevest
  • Har vannscooteren mer enn 10 hk må føreren være fylt 16 år
  • Har vannscooteren mer enn 25 hk, skal førere født 1. januar 1980 eller senere, ha båtførerbevis.

I tillegg har flere kommuner innført lokale forskrifter som regulerer bruk av vannscooter i eget sjøområde. Flere kommuner har også fastsatt lokale fartsgrenser i eget sjøområde. Slike fartsgrenser gjelder for alle typer fartøy, også for vannscooter.  Enkelte nasjonalparker, landskapsvernområder og lignende har dessuten også lokale regler om bruk av vannscootere.

Lokale regler

Forbud i Kongsvinger

Kongsvinger kommune har en lokal forskrift som forbyr bruk av vannscooter og lignende fartøy. For vassdrag som omhandler både Grue og Kongsvinger vil det derfor kun være tiltatt å kjøre vannscooter og lignende fartøy på den delen av vassdraget som tilhører Grue kommune.

Tillatt i Grue

Grue kommune har ikke lokal forskrift som forbyr bruk av vannscootere og lignende fartøy.

Bruk av motorfartøy er tillatt på Hukusjøen, Glomma, Skasen, Røgden, Rotbergsjøen og Frysjøen. På Vesle-Skasen er største tillatte hastighet 4 knop. På Rotbergsjøen og Frysjøen er kun elektrisk motor tillatt.

Se for øvrig Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) § 4, tredje ledd

Vis hensyn

Vi oppfordrer alle til å vise hensyn ved bruk av motorkjøretøy på vannet! Vær forsiktig og avpass farten etter forholdene.

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Ellinor Bjerke