Kontakt

Nasjonal informasjonstelefon
korona: 815 55 015

Koronatelefon i Solør: 62956991
(åpen kl. 9-12, hverdager)

Legevakt: 116 117

Smittestatus i Solør

(tallene oppdateres automatisk) Her finner du oppdatert statistikk over smittesituasjonen i Solør. 

Smittestatus i Solør

Smittede i Grue, Åsnes og Våler

Tabellen viser antall folkeregisterte i Grue, Åsnes og Våler som er påvist smittet med Covid-19. Tallene er hentet fra MSIS* og oppdateres automatisk hver virkedag ca. kl. 13.

Dødsfall

Registrerte dødsfall på grunn av Covid-19 i Solør:

  Grue Åsnes Våler
2020 0 1 1
2021 1 0 1

Avvikende tall*

Hvorfor har VG og andre medier andre tall enn kommunen?

Etter 26. mars har Folkehelseinstituttet (FHI) brukt meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) som grunnlag for antall smittede. Den 7. april begynte VG å hente data direkte fra MSIS.
MSIS-tallene kan avvike fra kommunenes egne tall. Dette kan være årsakene:

  • Registreringer i MSIS baserer seg på folkeregistrert adresse. I noen tilfeller kan den smittede oppholde seg, og få behandling, i en annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Det kan f.eks. gjelde studenter. Hjemkommunen vil ikke nødvendigvis vite om disse tilfellene, selv om det er registrert på deres kommune i MSIS.
  • Personer uten fødselsnummer registreres i kommunen prøven er rekvirert fra. Dette kan være en kilde til at tilfeller registreres i en annen kommune enn den de egentlig oppholder seg i, og hvor de følges opp. Dette kan særlig påvirke tallene i kommuner med internasjonale flyplasser eller grenseoverganger.
  • FHI opplyser også at det kan være noen få andre tilfeller hvor smitte kun varsles til MSIS, og ikke kommunelegen.
  • Hvis kommunen melder om flere eller færre tilfeller enn VG på sine hjemmesider, er det enten fordi tilfellene ikke er registrert i MSIS eller er registrert der på en annen kommune.

Hvis personer bosatt i Grue har blitt testet i andre kommuner, blir ikke kommuneoverlegen eller koronatestsenteret i Våler nødvendigvis varslet.

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Ellinor Bjerke