Kontakt

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid kl. 09.00-14.00

E-post: post@grue.kommune.no

Søkes: Tilgjengelig helsepersonell 

På grunn av koronakrisen henvender vi oss til deg som er pensjonist, er i permisjon eller jobber i en virksomhet som har redusert aktivitet for tiden.

Vi søker helsepersonell i krisetid

Tjenestene har per i dag ikke akutt behov for bistand, men vi må ta høyde for at situasjonen både kan eskalere og bli langvarig. Dersom det skjer, må vi raskt mobilisere ekstra ressurser. Som helsepersonell kan vi få bruk for sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, barnevernspedagoger, sosionomer, fysioterapeuter med mer.

Vi oppfordrer helsefagstudenter om å melde seg. Vi kan også få bruk for renholdspersonell. 

Registrer deg gjerne, så tar vi kontakt med deg!

Alt helse- og renholdspersonell må fremvise politiattest, og vi bistår deg med å fremskaffe dette.

Pensjonister taper ikke pensjon

Alderspensjonister kan jobbe under koronakrisen uten å tape pensjon.

Fredag 13. mars lempet regjeringen med umiddelbar virkning på regler slik at pensjonerte sykepleiere og andre i nødvendige yrkesgrupper kan jobbe uten å få pensjonen redusert. Regelen gjelder fra fredag 13. mars og frem til 1. november, for arbeid som er knyttet til koronakrisen.

Alle yrkesgrupper som er nødvendig for å møte ekstraordinære behov i sammenheng med koronautbruddet, og som får pensjonen utbetalt fra KLP, kan fremover jobbe så mye de vil til vanlige lønnsvilkår så lenge det er knyttet til koronavirusutbruddet. Det kan de gjøre uten at det får betydning for pensjonen deres.

Grue kommune vil fortløpende kontakte og gjøre avtale med aktuelle personer som har registrert seg, og arbeidet blir lønnet etter gjeldende regelverk.

Registrering

Registrer deg i skjema på nettsiden vår

Eller ta kontakt med servicetorget på telefon 62942000 (åpent mandag-fredag kl. 9-14).

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Ellinor Bjerke