Strenge innreiseregler og obligatorisk testing på grensen

(oppdatert 1.mars) Regjeringen innfører strenge innreiseregler samtidig som krav om negativ test, registering av formålet med reisen, obligatorisk test ved grensen og lovpålagt karantene, opprettholdes.

Strenge innreise-regler til Norge

(oppdatert 28. januar) For å begrense risikoen for spredning av den betydelig mer smittsomme varianten av koronaviruset, strammer regjeringen kraftig inn på utlendingers adgang til innreise til Norge. I utgangspunktet vil kun utlendinger som er bosatt i Norge få anledning til å reise inn i Norge.

Endringene trer i kraft ved midnatt, natt til fredag 29. januar 2021

De nye innreisereglene kommer i tillegg til et omfattende system ved grensen, med krav om negativ test før ankomst til Norge, registering av formålet med reisen og karantenested, obligatorisk test ved grensen og lovpålagt karantene.

Obligatorisk testing

Regjeringen har innført obligatorisk plikt til å teste seg for covid-19 for innreisende til Norge fra 18. januar 2021. De reisende må reise inn i Norge via grensestasjoner med testing, eventuelt til grensestasjoner med politikontroll. Flere mindre grensestasjoner er stengt.

Testen må fra 18. januar gjennomføres på grenseovergangen.

Grensependlere

Revidert rundskriv 27.02.21

Fra og med mandag 1. mars åpnes det for at grensependlere kan passere grensen under gitte forutsetninger. Dette er regulert gjennom forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen og koronaforskriften. Grensekontrollen skal håndheve kravet. Dagpendlere skal uansett registrere seg i innreiseregistreringssystemet før hver innreise. Forutsetningene for grensekrysning finner du i vedlagte rundskriv.

Siden grensependlere må fremvise dokumentasjon forutsetter dette at godkjente grenseoverganger benyttes til grensepassering.

Revidert ikrafttredelsesrundskriv om innreiserestriksjoner 27.02.21 (Justis- og beredskapsdepartementet)

Grenseoverganger i Innlandet

Alle grenseoverganger er stengt. Men ved disse tre grenseovergangene i Innlandet, kan du passere dersom du har grunnlag for det:

Politidistrikt Grenseovergang Åpningstid Grense
Innlandet Støa 0800-2100 Land
Innlandet Magnormoen 0000-2400 Land
Innlandet Riksåsen 0800-1530 Land

Registrering av innreise til Norge

For bedre smittekontroll skal alle som reiser til Norge registrere seg før de krysser grensen. Dette gjelder også norske statsborgere.

Du kan registrere deg digitalt (under). Etter fullført registrering får man en kvittering som skal vises til politiet ved grensekontrollen. Om du benytter papirskjema må dette skrives ut og fylles ut før innreise, og leveres til politiet ved grensekontrollen.

Innreisende skal registrere seg før ankomst til Norge, og reisen kan kun registreres når det er mindre enn 72 timer til innreisetidspunkt.

Gå til digital reiseregistrering

Mer informasjon

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Ellinor Bjerke