Vaksinering av 16- og 17-åringer

(25. august) Det er nå bestemt at alle født i 2004 og 2005 skal tilbys vaksinasjon på lik linje med den øvrige befolkningen. 

Vaksinering i uke 36

Koronavaksine

For Grue-ungdom født i 2004 og 2005 vil vaksinasjon foregå i den videregående skolen. De som er elever ved Solør videregående skole, NTG, Sentrum, Øvrebyen og Skarnes videregående skole, vil få tilbud om vaksine i uke 36.

Vaksinen vil bli gitt ved de respektive skolene, uavhengig av bostedskommune.

Dose 2 er planlagt satt i uke 44.

Der det er praktisk mulig, anbefales det at denne aldersgruppen fortrinnsvis tilbys vaksine fra Pfizer (Comirnaty) fordi det så langt er mest erfaring med bruk av denne vaksinen blant 16- og 17 åringer. Doseintervallet anbefales å være 8-12 uker.

Aldersgruppen 16-17 år vil være prioritert etter den voksne befolkning over 18 år og tilhører prioriteringsgruppe 12.

Går du på annen skole?

Hvis du ikke går på skole eller er elev ved en skole som ikke tilbyr vaksinasjon, må du ta kontakt med fastlegen din. Du vil da få tilbud om vaksine så snart som mulig.

Samtykkeskjema (for deg som ennå ikke har fylt 16 år)

De som er fylt 16 år er helserettslig myndige og kan samtykke til vaksinasjon selv. Ungdom som er født i 2005 og ennå ikke har fylt 16 år, må ha samtykke fra begge foresatte.

Informasjon fra Kongsvinger

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Ellinor Bjerke