Vær klar til å ta imot vaksine i sommer!

(oppdatert 16. august) Legene i Grue er klare til å vaksinere gjennom hele sommeren. Vi ber om at du tar telefonen når den ringer, og at du takker ja til timen du får tilbud om.

Mann får vaksine mot Covid-19

Vi mottar nå rikelig med doser og fastlegene vaksinerer fortløpende.

Nå: Vi vaksinerer gruppe 11

Vi vaksinerer nå gruppe 11. Fortsatt sliter fastlegekontorene med å få kontakt med en del av de som får tilbud om vaksine. 

Når du får den første dosen, vil du samtidig få time til andre dose av vaksinen. Du må ta begge vaksinedosene i hjemkommunen din. Vaksinen er gratis og frivillig å ta.

Ta telefonen, det kan være tilbud om vaksine 

  • Vi ber deg om å ta telefonen når den ringer. Det kan være tilbud om vaksine, og endelig din tur i køen.

Vanligvis ringer legekontoret 3-4 dager før vaksinen skal settes. Dersom du er på ferie, bør du derfor ha mulighet til å reise hjem på noen dagers varsel. Dersom du ikke tar telefonen når legekontoret ringer, eller må takke nei fordi du er bortreist, risikerer du å havne nederst i køen.

Det er mye logistikk for å få dette til å fungere. Legekontorene bruker mye tid på å ringe med fordeling av vaksinetimer. Vi ber derfor om gruesokningene er samarbeidsvillige og fleksible slik at vi får vaksinert flest mulig, raskest mulig.

Har legen riktig telefonnummer?

Du bør tenke gjennom om fastlegen din har riktig telefonnummer til deg. 

  • Du får beskjed fra legekontoret når det er din tur i vaksinekøen.

Når det er din tur, vil legekontorene ringe deg fra ett av følgende tre telefonnumre: 

Hvor langt har vi kommet?

Skjevfordeling av vaksiner, uke 23-28

I uke 23 trer regjeringens endrede vaksinasjonsstrategi i kraft, det vil si en geografisk skjevfordeling av vaksiner. Beslutningen innebærer at 309 kommuner (deriblant Grue) får en andel førstedoser som er ca. 35% mindre i gjennomsnitt enn befolkningsnøkkelen tilsier i 5-7 uker framover.

De kommunene som vil få færre doser i denne perioden vil i siste del av juli og første del av august måtte ta igjen tilsvarende doser for den samme gruppen. Fastlegene i Grue er derfor forberedt på å ta imot et økt antall vaksiner i ukene 29-32.

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Ellinor Bjerke