Kontakt

Slik kommer du i kontakt med NAV

Telefon: 55 55 33 33 (08:00-15:30)

Besøksadresse:
Rådhuset, 2260 Kirkenær  

Åpent for drop-in samtaler:
Mandag/torsdag kl. 10:00–13:00

Utover dette timeavtaler.

Kvalifiseringsprogrammet

Målet med kvalifiseringsprogrammet er å bidra til at flere kommer i arbeid og aktivitet ved hjelp av tettere og mer forpliktende bistand og oppfølging.

Flest mulig ut i arbeid

Kvalifiseringsprogrammet er regjeringens viktigste virkemiddel i kampen mot fattigdom. Målet med programmet er å bidra til at flere kommer i arbeid og aktivitet ved hjelp av tettere og mer forpliktende bistand og oppfølging - også i tilfeller der veien fram kan være relativt lang og usikker.

Kvalifiseringsprogrammet er en mulighet for deg som:

  • Ønsker å komme i arbeid og som ønsker å bruke ressursene på noe meningsfullt og nyttig
  • Har levd på sosialhjelp over tid, eller står i fare for å komme i en slik situasjon
  • Har vært i ulike hjelpetiltak, uten at det har ført til avklaring
  • Har tanker om hvordan livet kan bli bedre, men er usikker på hvordan du får det til
  • Kan tenke deg en forutsigbar økonomi med fast lønn (kvalifiseringsstønad+ bostøtte og eventuelle barnetillegg)

Hva inneholder kvalifiseringsprogrammet?

  • Arbeidsrettede aktiviteter
  • Opplæringsaktiviteter
  • Tett og individuell oppfølging

Dersom du trenger medisinsk eller annen behandling, eller veiledning på ulike livsområdet, kan det innarbeides i planen. Eksempler på dette kan være økonomisk rådgivning, bosituasjon, kosthold og fysisk trening. 
Programmet skal være på full tid og du får lønn og ferie.

Hva er kvalifiseringsstønad?

Lønnen er på 2G, for deltagere under 25 år er lønnen 2/3 av full lønn.
Det kan gis barnetillegg for inntil 22 dager i måneden.

Mer informasjon

Her finner du mer informasjon om kvalifiseringsprogrammet (lenke til NAV)

Raskere svar med digital postkasse

For å få svar raskest mulig, anbefaler vi at du oppretter digital postkasse. Digital postkasse er gratis.

Når du har digital postkasse, vil du motta brevet kun minutter etter at saksbehandleren har skrevet brevet ferdig.

Du velger selv hvilken postkasse du ønsker å bruke, enten Digipost eller e-Boks. Les hvordan du oppretter en digital postkasse her: https://www.norge.no/nb/velg-digital-postkasse

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Ellinor Bjerke