Kontakt

Slik kommer du i kontakt med NAV

Telefon: 55 55 33 33 (08:00-15:30)

Besøksadresse:
Stormarkedet på Flisa (3. etasje), Kaffegata 23

Mulighet for selvbetjening ved publikums-pc mandag til fredag fra kl. 9:00 til 14:30

Åpent for drop-in samtaler:
Mandag og torsdag kl. 12:00–14:00

For de som bor i Grue og Våler vil det være mulig å gjennomføre planlagte samtaler i den kommunen de bor, dette må avklares på forhånd

Opplysning, råd og veiledning

NAV-kontoret har en utvidet plikt til å gi opplysninger, råd og veiledning utover sitt eget fagområde.

Nav kan gi deg råd og veiledning

Alle offentlige kontorer har plikt til å veilede om sin egen virksomhet. NAVs plikt til å gi opplysning, råd og veiledning skal bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer.

NAV-kontoret har en utvidet plikt til å gi opplysninger, råd og veiledning utover sitt eget fagområde. Hvis NAV-kontoret ikke kan gi råd og veiledning, skal vi derfor så langt som mulig sørge for andre instanser gjør det.
I noen tilfeller kan NAV på eget initiativ gi informasjon, råd og veiledning hvis det kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer.

NAV kan gi råd og veiledning innenfor mange områder, blant annet:

  • Arbeid og aktivitet
  • Økonomi
  • Nettverk
  • Bolig
  • Helse: psykisk og fysisk, rus og avhengighetsproblematikk
  • Fritid 

Hva skjer videre?

NAV innkaller deg til samtale. NAV skal sikre at saken din er så godt opplyst som mulig før det treffes en avgjørelse. Det skal foretas en konkret og individuell vurdering av hvilke opplysninger som er nødvendige for å behandle saken og hvordan disse skal dokumenteres. Opplysningene skal så langt som mulig innhentes i samarbeid med deg.

Søknaden skal vurderes individuelt og begrunnes i eget vedtak.

Mer informasjon

Du har rett til å få opplysning, råd og veiledning fra NAV som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer.

Les mer om opplysning, råd og veiledning (lenke til NAV)

Raskere svar med digital postkasse

For å få svar raskest mulig, anbefaler vi at du oppretter digital postkasse. Digital postkasse er gratis.

Når du har digital postkasse, vil du motta brevet kun minutter etter at saksbehandleren har skrevet brevet ferdig.

Du velger selv hvilken postkasse du ønsker å bruke, enten Digipost eller e-Boks. Les hvordan du oppretter en digital postkasse her: https://www.norge.no/nb/velg-digital-postkasse

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Ellinor Bjerke